Home

Structura economiei rurale

Structura profund distorsionată a economiei rurale românesti determină si o structură similară a populatiei rurale ocupate pe sectoare de activităti (sectorul primar 64,2%, din care în 22 agricultură 56,6%, sectorul secundar 18,5%, sectorul tertiar 17,3%) SCHIMBĂRI ÎN STRUCTURA ECONOMIEI RURALE ROMÂNEŞTI LA 10 ANI DE LA ADERAREA LA UE Fiecare ţară are o structură economică specifică determinată de resursele de care dispune, de nivelul său de dezvoltare, dar mai ales, de evoluţia istorică şi de politica specifică care reglementează viaţa socială a populației Acest referat descrie Structura Economiei Rurale in Judetul Timis. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 24 de pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte

Referat Structura Economiei Rurale in Judetul Timis

structura economiei rurale şi a căilor de dezvoltare a acestora în zona Jimbolia, care abordează problematica economiei rurale şi a dezvoltării rurale, se încadrează în tendinţa generală de perfecţionare a economiei spaţiului rural românesc. Lucrarea este structurată pe şase capitole şi se termină cu o serie de concluzii. Structura distorsionată a economiei rurale româneşti determină şi o structură similară a populaţiei rurale ocupate pe sectoare de activităţi (sectorul primar 64,2%, din care în agricultură 56,6%, sectorul secundar 18,5%, sectorul terţiar 17,3%), se arată în raportul privind agricultura, spaţiul rural şi industria alimentară a. multe zone rurale ale României (vezi Figura nr. 6); - economia rurală, preponderant agricolă primară, cu o pondere de circa 60% în structura acesteia (comparativ cu circa 14−15% în UE), are efecte negative asupra gradului de ocupare al populaţiei rurale active, nivel redus de procesare

Structura disciplinei (nr. de ore săptămânal) Statutul disciplinei Disciplină de specialitate (obligatorie) Titular disciplină Șef lucr. dr. Dan Bodescu Obiectivele disciplinei (curs și aplicații) - Identificarea indicatorilor ce definesc locul si rolul economiei rurale in cadrul economiei naţionale;. rurale multifuncţionale, precum şi asupra celor mai eficiente căi de integrare în Uniunea Europeană, devine tot mai acută. În acest sector s-a aplicat cea mai complexă terapie de şoc, începând cu anul 1993, iar din 1997 agricultura este lăsată în seama mecanismului pieţei. Aproape toate măsurile d Structura populatiei active (populatie ocupata si someri) in perioada 2006-2011, pe total regiune si in rural : AN. POPULATIE ACTIVA. TOTAL OCUPATE SOMERI. 2006 NORD-VEST 1217555 1145392 72163. RURAL 560277 533721 26555. 2007 NORD-VEST 1198250 1147112 51138. RURAL 542404 523865 18539

Delimitarea zonelor rurale. Abordarea dezvoltarii rurale si zonale este o problema de ordin stiintific cat si practic, de mare actualitate atat la nivelul U.E., cat si pentru Romania. Aceasta abordare - care este legata de un concept atat de larg - vine sa integreze intr-o mai mare armonie, programele si proiectele de dezvoltare rurala, in. Judetul Timis este reinfiintat in anul 1968, in structura si pe teritoriul pe care-l ocupa si in prezent. Istoria contemporana este semnata de Timisoara in decembrie 1989 cand timisorenii, nemaisuportand opresiunile si privatiunile regimului comunist au aprins scanteia revolutiei din Romania. Timisoara devine astfel un simbol al curajului si. 6. Structura economiei rurale 7. Diversificarea activităţilor în spaţiul rural. Dezvoltarea IMM-urilor şi procesarea producţiei primare 8. Posibilități de creștere a veniturilor locuitorilor din spațiul rural prin activități non-agricole - Agroturism Bibliografie: 1. Iancu T. - Economie agroturistică, Editura Eurostampa. ceea ce priveste ponderea economiei rurale in totalul activitatilor economice acesta reprezinta o treime. Rezervele fortei de munca din zonele rurale ale Romaniei se micsoreaza, iar in structura lor calitativa intervin modificari, atat din punctul de vedere al varstei, cat si al eductaiei. Populatia ocupata ( cu timp de munca intreg ) in.

Economia rurala romaneasca si nevoia restructurării sal

RURALE 26 3.1 DESCRIEREA ŞI EVALUAREA STĂRII ACTUALE ÎN REGULAMENTELE NAŢIONALE 27 Ministerul Economiei şi Comerţului LMR - Limita maximă de reziduuri FISM - Fondul de Investiții Sociale din Moldova Structura producţiei agricole: Exploatații agricole private -73.8 Tocmai de aceea restructurarea agriculturii si revitalizarea economiei rurale pot constitui pârghii importante de dezvoltare a tarii si ceea ce este cel mai important, de crestere a nivelului de bunastare a populatiei din mediul rural. In vederea sprijinirii dezvoltarii rurale a fost gandit Programul National de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013

ultimele decenii a fost dezvoltarea diferită a regiunilor rurale și urbane. Agricultura este Structura tezei de doctorat perspectiva economiei circulare, abordările din cadrul obiectivului numărul doisprezece al Aceasta licenta trateaza PNDR Instrument de Finantare al Economiei Rurale Romanesti. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 49 de pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. Costin Soric Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru. teme precum: organizarea teritoriului rural şi structura comunităŃilor rurale, paleoclimatologie, peisajul agricol şi ecologia spaŃiului rural, reŃele comerciale şi puncte de producŃie, arta culinară etc.1. Recente contribuŃii, 1 Vom menŃiona doar câteva lucrări reprezentative pentru subiectul de faŃă

Referat Structura Economiei Rurale in Judetul Timis

Cum se vede economia rurală de la Cotroceni - Agro BUSINES

 1. locul si rolul spaţiului rural in cadrul economiei naţionale; explicarea indicatorilor ce definesc Evoluţia principalilor indicatori demografici ai populaţiei rurale comparativ cu media naţională Prognoza evoluţiei populaţiei rurale şi structura socio-profesională a populaţiei rurale di
 2. economiei rurale române[ti \n economia rural` a Uniunii Europene. Slaba integrare a economiei rurale române[ti \n economia de pia]` din cauza preponderen]ei agriculturii de subzisten]` ridic` o serie de dileme politice din punctul de vedere al priorit`]ilor guvernamentale din etapa de preaderare privind zonele rurale. Procesul durabil d
 3. Biografie. Ioan Șandru s-a născut în fostul sat de graniță Poiana Sărată din comitatul Trei Scaune la 22 iulie 1913 într-o familie de mocani. Încă de pe băncile școlii primare din satul natal s-a dovedit a fi foarte silitor, absolvind-o cu distincție, fapt ce i-a permis să urmeze gimnaziul din Sf. Gheorghe, Târgu Secuiesc și apoi liceul din Gheorgheni și Brașov (Liceul Dr.
 4. Sistematizarea şi amenajarea localităţilor urbane şi rurale EDIŢIE OFICIALĂ MINISTERUL ECONOMIEI ŞI INFRASTRUCTURII CHIŞINĂU 2019 B 5. 1 Preambul Conţinutul şi structura documentului normativ corespunde exigenţelor stabilite prin NCM A.01.0

Referat: Economie Rurala (#310453) - Gradu

Repartitia, densitatea , structura populatiei in România Răspândirea populatiei României la nivel de judete Densitatea populatiei României evolueaza constant, in anul 2002 era de 91 loc./km 2 La nivelul tării, densitatea populatiei prezinta variatii mari de la un judet la altul. Judete cu o densitate mare, avansate industrial sunt : Ilfov. structura exploataţiilor agricole, declinul sectorului zootehnic național, migrația populaţiei din zonele rurale, preţurile instabile la materii prime şi produse finite, infrastructură deficitară, decalaje între evoluția economiei rurale, calitatea resursei umane si a gradului de dezvoltare locale. În cadrul tezei de doctorat se.

Delimitarea zonelor rurale - rasfoiesc

Despre Noi Cine suntem. În cadrul proiectului PHARE RO-9505-04-03 Dezvoltarea rurală a României s-a înfiinţat Observatorul Rural, organism interinstituţional-Institutul de Economie Agrară, Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi Universitatea Bucureşti; scopul Observatorului Rural consta în monitorizarea proceselor rurale din zona de sud a României, realizarea. MODIFICĂRI ÎN STRUCTURA FUNCŢIONALĂ A AŞEZĂRILOR RURALE DIN CÂMPIA ROMÂNĂ. STUDIU DE CAZ: CÂMPIA BURNAZ..205 Prof. univ. dr. Gheorghe Vlăsceanu Lect. univ. drd. Marius Cristian Neacu DEZVOLTAREA DURABILĂ A ECONOMIEI RURALE ÎN JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

Referat: Structura Economiei Rurale in Judetul Timis

Cercetari privind resursele de munca din agricultura

Joi, 7 iulie 2021, a avut loc la UVT întâlnirea reprezentanților comitetului științific al ariei tematice Economie Circulară din cadrul pachetului de lucru al proiectului UNITA - Universitas Montium. Acesta pachet de lucru e dedicat cercetării şi inovării în scopul reducerii inegalităților de dezvoltare dintre regiunile centrale și ariile periferice prin dezvoltarea durabilă a. Dar structura ocupării are un accentuat caracter atipic, atât ca ponderi, cât şi ca sensuri ale fluxurilor ocupării. În ultimul deceniu, de pildă, a crescut ponderea populaţiei ocupate în agricultură, în timp ce în ţările dezvoltate s-a diminuat Studiind structura populatiei ocupate pe grupe de varsta si pe activitatile preponderente, care pot fi asimilate in totalitate economiei zonelor rurale, populatia care a depasit varsta de 50 de ani este foarte numeroasa. Procesul de imbatranire a aparut pe masura scaderii numarului de persoane mature, ca urmare a migrarilor masive din ultimele 2 decenii, si s-a accentuat in ultimii 8-9 ani.

Dezvoltarea economiei naționale în perioada interbelică

Aşezările urbane. Tipuri de oraşe Aşezările urbane: - concentrări umane cu număr mare de locuitori în care predomină activităţile neagricole, există o ambianţă urbană, având de regulă zone urbane funcţionale: rezidenţială, industrială, comercială, cultural - administrativă, de agrement şi de transport. Localizarea unui oraş se poate face cu ajutorul coordonatelor. Lucrari de fundatii, montaj structura metalica si invelitoare panouri sandwich Garaj statie ambulante Saftica. Publicată de Alfactrus MeTal pe Marţi, 12 noiembrie 2019. Proiectare si executie in atelier Alfactrus Metal -14to confectii metalice structurale. Urmeaza montajul. Publicată de Alfactrus MeTal pe Luni, 21 octombrie 2019 V. întrucât în zonele predominant rurale ale UE, doar 61 % din femeile cu vârsta între 20 și 64 de ani aveau un loc de muncă în 2009 (12); întrucât, în numeroase state membre, femeile din regiunile rurale au acces limitat la locurile de muncă, iar șansele de a lucra în exploatațiile agricole sunt relativ scăzute, dar, cu toate. suport de curs academia de studii economice din bucureşti facultatea de marketing geografia economiei mondiale lect.univ.dr. adrian lucian kanovici bucureşt Asociația Pro Consumatori (fostă Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România - înființată în anul 1990), organizație de utilitate publică, vă invită joi, 06 septembrie 2018, ora 11, la conferința de presă cu tema ANSVSA - groparul economiei de subzistență din mediul rural

01-OTIMAN.pdf - PROBLEME ACTUALE ALE SPA\u0162IULUI RURAL ..

dezvoltare RuralOnlin

 1. Activitatea este una de maximă importanță, ea fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, în baza căreia, periodic, Guvernul României, prin structurile abilitate, evaluează stadiul pregătirii economiei și a teritoriului pentru apărare, în conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 45/1994 privind apărarea națională a României, cu.
 2. istratiei publice centrale si pentru modificarea unor act
 3. uarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării Acest set de priorităţi asigură continuitatea faţă de priorităţile stabilite în PND 2004-2006 şi a fost agreat de principiu cu Comisia Europeană
 4. istrarea Ministerului Mediului şi Pădurilor pentru Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
 5. În Dâmbovița a început exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii economiei naționale și a teritoriului pentru apărare MOBEX DB-21. La prima zi a exercițiului, la întâlnirea de la sediul Consiliului Județean, alături de prefectul județului, Aurelian Popa, au participat și președintele CJD, Corneliu Ștefan, și vicepreședintele CJD, Luciana Cristea
 6. Proiecte PO DCA. Standarde și indicatori de performanță pentru evaluarea capacității instituționale în sistemul național de protecția mediului - SIPEVAL SMIS 32682. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a derulat în perioada septembrie 2013 - noiembrie 2015 proiectul Standarde și indicatori de performanță pentru.
 7. Cuprins Modulul 1. Geografia şi didactica geografiei. 1.1. Definirea geografiei ca ştiinţă. 1.1.1. Concepţii privind obiectul de studiu al geografie

Dezvoltare Rurala RuralOnlin

În perioada 19-23 octombrie 2020, în judeţul Ialomiţa, se desfăşoară Exerciţiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii economiei şi a teritoriului pentru apărare, denumit MOBEX IL-20.. Activitatea este una de maximă importanţă, ea fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, în baza căreia, periodic, Guvernul României, prin. c) criteriul economic, determin caracteristici distincte ale lumii rurale n opoziie cu lumea urban, rezultate din analiza urmtoarelor elemente: profesiunea indivizilor; structura veniturilor populaiei; structura economiei locale; echparea tehnic a localittilor etc. d) criteriul social, pentru lumea rural problemele sociale (comunicarea. Asezarile rurale - SATELE. Satul - este o asezare rurala, cu un numar mic de locuitori, in care populatia se ocupa, in special, cu agricultura. Elementele unui sat: vatra (suprafata ocupata cu casele si gospodariile); mosia (terenurile agricole); populatia (locuitorii satului). Tipologia satelor. Satele se pot clasifica dupa mai multe criterii

ACADEMIA ROMÂNĂ Grupul de reflecţie Evaluarea Stării Economiei Naţionale ESEN - 2 INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ PRIORITĂŢILE POLITICILOR RURALE ROMÂNEŞTI ÎN CONDIŢIILE NEGOCIERII DOSARULUI AGRICOL AL ADERĂRII LA UNIUNEA EUROPEANĂ Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie a Academiei Român Suprafata trecuta in proprietate taraneasca in urma Legii Rurale din anul 1864 si a unor legi ulterioare, pana în anul 1889. A) 1,7 milioane gospodarii taranesti au fost improprietarite B) 2,5 milioane hectare reprezinta C) 600 mii gospodarii taranesti au fost improprietarite D) 3,5 milioane hectare reprezinta Răspuns corect: B 10 În sens juridic, mai larg, cheltuiala publica semnifica o plata a unei sume de bani din fonduri publice, legata de crearea si functionarea entitatilor publice si, în general, de înfaptuirea activitatilor cu caracter public, inclusiv a celor derulate prin întreprinderile cu capital de stat. În aceasta prima acceptiune apare în prim plan faptul ca cheltuielile publice se realizeaza într. Istoria economiei. Facultatea de Contabilitate şi finanţe, Râmnicu-Vâlcea. Contabilitate şi informatică de gestiune, Anul 1, Semestrul II. 1. Unul din principalele obstacole ale modernizarii institutionale l-a constituit _________________ politica si economica a organizarii statale. A) instabilitatea. B) alt raspuns Structura planului de învatamânt. 1. Planul de învatamânt aferent programului de studii de licenta I.M.A.P.A, cuprinde discipline fundamentale, discipline de domeniu, de specialitate si complementare, grupate la rândul lor în discipline obligatorii, optionale si facultative. 2

Licenta PNDR Instrument de Finantare al Economiei Rurale

ORD DE URGENTA 68 06/11/2019 - Portal Legislativ. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative. EMITENT Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile Ministerul Apararii Ministerul Culturii si Cultelor (inclusiv unitatile teritoriale din structura acesteia) Ministerul Economiei si Finantelor pag.1 din 6. Autoritati si institutii cuprinse in subsectorul Administratie publica centrala (S.1311 Impactul atragerii forței de muncă străină asupra economiei naționale.. 84 5.7.5. Concluzii.. 85 CAPITOLUL 6. • Pe parcursul perioadei 2007 - 2018 structura ocupării pe principalele grupuri de ocupații rapidă a ocupării informale în zonele rurale, în timp ce în orașe tendința este descendentă..

Impactul caniculei asupra economiei - exemplul Clujului

 1. istrației publice locale. EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 20 februarie 2007. Notă. **) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006 pentru modificarea și completarea Legii.
 2. CURS . Metode de evaluare. 60% evaluarea finală: scris (20%) + susţinere orală a proiectului (40%) Criterii de evaluare:. Prezentarea unui eseu final conform următoarei structuri: Titlu, Introducere: motivarea temei/opţiunii tematice, Perspective teoretice în analiza economiei sociale: definiţii, relaţia economia de piaţă-incluziunea socială, teorii (explicaţii sociologice şi.
 3. Deşi gradul de urbanizare al judeţului este relativ ridicat, ponderea populaţiei rurale este semnificativă (41,2% în 2010). Structura pe grupe de vârstă indică o populaţie mai îmbătrânită şi o pondere mai mică a populaţiei în vârstă de muncă din mediul rural, combinat cu tendinţa tinerilor de a părăsi ruralul
 4. României în atragerea ISD și în evidențierea efectelor acestora asupra economiei țării noastre. Dincolo de definițiile și delimitările necesare din rațiuni statistice, structura în care se manifestă ISD este conturată de triada corporație multinațională (CMN) - investiție străină directă (ISD) - producție.
 5. rurale, contribuind astfel la creșterea favorabilă incluziunii și la realizarea coeziunii. În consecință, viitoarea PAC nu se va mai axa doar pe o parte restrânsă, deși esențială, a economiei UE, ci va deveni și o politică de importanță strategică pentru securitate

Economia României comuniste Coman Wiki Fando

17 × 24 cm, 176 p., broşat, 25 lei ISBN 978-973-27-2981-6. Unul dintre volumele care ilustrează la nivel artistic ridicat colecţia pe care Editura Academiei, a dedicat-o poeţilor clasici şi contemporani din literatura română, dintre hotarele şi din afara hotarelor sale momentane Istoria Poloniei își are rădăcinile în sosirea slavilor, care au dat semnalul începutului colonizării permanente și dezvoltării istorice pe teritoriul actual al Poloniei. În timpul dinastiei Piaștilor a fost adoptat creștinismul în 966 și s-a creat o monarhie tipică pentru Evul Mediu european. Perioada dinastiei Jagiellone a adus strângerea legăturilor cu Marele Ducat al.

Care este impactul valurilor de căldură asupra economie

Pagina web oficială a Guvernului României. Guvernul este autoritatea publică a puterii executive, care funcționează în baza votului de încredere acordat de Parlament și care asigură realizarea politicii interne și externe a țării și exercită conducerea generală a administrației publice Apel pentru salvarea economiei din Romania Stiri TON Consideram ca in situatia de fata, tinand cont de masurile anuntate pana acum de autoritati pentru sustinerea economiei romanesti in criza actuala, este nevoie de o regandire a modului in care statul roman trebuie sa intervina, in sensul unei abordari extraordinare intr-o situatie. Structura internă a Pământului. Regiuni de concentrare a populaţiei urbane şi rurale pe glob. Forme de Probleme ale globalizării economiei. Dimensiunea spațială a dezvoltării durabile și sustenabile. Principalele regiuni de concentrare teritorială a economiei Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea (GAL DN Tulcea) reprezintă spațiul din nordul Dobrogei (cu o suprafață de 1.457,06 m 2 și o populație de 35.325 locuitori), situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, în județul Tulcea, al cărui teritoriu este integral în arealul Investiției Teritoriale Integrate Delta.

Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 are ca obiectiv reducerea cât mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio-economica între România si Statele Membre ale Uniunii Europene. Se estimeaza ca în perioada 2007-2013, România poate recupera 10 puncte procentuale din decalajul de dezvoltare actual Petre Daea - ministrul agriculturii și dezvoltării rurale (PSD) Valentin Popa Lia - Olguța Vasilescu - ministrul muncii și justiției sociale (PSD) Dănuţ Andruşcă - ministrul economiei (PSD) Anton Anton - ministrul energiei ACTUALIZARE 13:15 Una dintre surprizele acestui CEx este că structura.

HG 16 12/01/2017 - Portal Legislativ

I. INFORMAȚII GENERALE Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică (FEIE) asigură pregătirea specialiştilor cu studii superioare în domeniile energetic şi electrotehnic. De-a lungul existenţei sale este un model în diferite aspecte - amenajarea laboratoarelor, organizarea conferinţelor ştiinţifice, competiţii sportive, cercuri de activitate artistică Acest articol face parte dintr-un set de articole statistice și s-a bazat pe publicația Eurostat Anuarul regional Eurostat. Acesta descrie tendințele demografice regionale din Uniunea Europeană (UE).. Statisticile demografice regionale sunt unul dintre puținele domenii în care sunt colectate și publicate informații detaliate la nivelul NUTS 3 pentru fiecare dintre statele membre ale. Capitolul I. Structura sistemului de învăţămînt Articolul 12. Structura sistemului de învăţămînt Sistemul de învăţămînt este organizat pe niveluri şi cicluri în conformitate cu Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (ISCED-2011 ): a) nivelul 0 - educaţia timpurie: - educaţia antepreşcolară Legea bugetului de stat pe anul 2020. Repartizare pe trimestre buget 2020. OG nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare - Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.751 din 18 august 2020 SERVICIUL ACŢIUNI SPECIALE este structura de specialitate din cadrul inspectoratului care intervine şi desfăşoară activităţi pentru menţinerea ordinii publice pe raza localităţilor urbane şi rurale în vederea prevenirii şi combaterii infracţiunilor şi faptelor contravenţionale din competenţă, sprijină celelalte structuri operative pentru îndeplinirea unor acţiuni, misiuni.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale M. Of. nr. 0769 din 09 August 2021 Act nr. 911 / 21 Iulie 2021 Decizie privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a companiei de brokeraj ASIWEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., precum și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea II din Registrul. zonele rurale și cele urbane, România confruntându-se cu riscuri foarte ridicate de sărăcie, de excluziune socială și de inegalități în materie de venituri. În mediul rural rata sărăciei şi excluziunii sociale a fost în 2015 dublă faţă de cea înregistrată în mediul urban, respectiv 50,8% faţă de 24,1% 2. Toți acești. Iniţiativele de dezvoltare locală în contextul dezvoltării rurale Liviu-Cosmin MOSORA Academia de Studii Economice, București liviumosora@economie.ase.ro Rezumat. Iniţiativa Leader a Uniunii Europene reprezintă o importantă şansă pentru realizarea şi consolidarea continuumului rural- urban în România Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a anuntat, miercuri, 28 iulie, ca administratorii speciali pentru privatizare de la companiile Tohan si Carfil au fost demisi. Tohan Zarnesti a intrat in administrare speciala din 2014, in urma unui ordin al ministrul Economiei, la acea vreme, Constantin Nita, fost sef al PSD Brasov

Învață ușor istoria!