Home

Declaraţia de independenţă a republicii moldova 27 august 1991

privind Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova. Publicat : 27.08.1991 în Monitorul Oficial Nr. 011 art Nr : 103;118 Promulgat : 27.08.1991. Parlamentul Republicii Moldova d e c r e t e a z ă: Se aprobă Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova (se anexează). Prezenta Lege intră în vigoare în momentul adoptării ei REAMINTIND că în ultimii ani mişcarea democratică de eliberare naţională a populaţiei din Republica Moldova şi-a reafirmat aspiraţiile de libertate, independenţă şi unitate naţională, exprimate prin documentele finale ale Marilor Adunări Naţionale de la Chişinău din 27 august 1989, 16 decembrie 1990 şi 27 august 1991, prin legile şi hotărîrile Parlamentului Republicii. Republica Moldova PARLAMENTUL LEGE Nr. 691 din 27.08.1991 privind Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova Publicat : 27.08.1991 în Monitorul Oficial Nr. 011 art Nr : 103;118 Promulgat : 27.08.1991 Parlamentul Republicii Moldova d e c r e t e a z ă: Se aprobă Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova (se anexează)

Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova (1991

Vicepreşedintele PL Valeriu Munteanu consideră că Republica Moldova nu s-a realizat ca stat independent, iar după Declaraţia de Independenţă de la 27 august 1991, trebuia să urmeze imediat o Declaraţie de Unire a Republicii Moldova cu România În sfârşit, un final logic al procesului de autodeterminare, serveşte Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova adoptată prin Legea nr.691-XII din 27.08.1991. Bineînţeles, evenimentele de la Moscova din 18-19 august au contribuit la accelerarea procesului de autodeterminare, dar, sigur, nu aceasta a fost pricina devenirii. DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ A REPUBLICII MOLDOVA adoptată la 27 august 1991 PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA, constituit în urma unor alegeri libere şi demo-cratice, AVÎND ÎN VEDERE trecutul milenar al poporu-lui nostru şi statalitatea sa neîntreruptă în spa

 1. Parlamentul Republicii Moldova d e c r e t e a z ă: 1. Se aprobă Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova (se anexează). 2. Prezenta Lege intră în vigoare în momentul adoptării ei. PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Mircea SNEGUR Chişinău, 27 august 1991. Nr. 691-XII. D E C L A R A Ţ I A DE INDEPENDENŢĂ A REPUBLICII MOLDOVA
 2. Extras din Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova, 27 august 1991) Sursa В. Stabilirea ordinii în Europa şi restructurarea vieţii economice trebuie atinse prin intermediul unor procese care să permită popoarelor eliberate să distrugă ultimele vestigii al
 3. Republica Moldova PARLAMENTUL LEGE Nr. 691 din 27.08.1991 privind Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova Publicat : 27.08.1991 în Monitorul Oficial Nr. 011 art Nr : 103;118 Promulgat : 27.08.1991 Parlamentul Republicii Moldova d e c r e t e a z ă: Se aprobă Declaraţia de independenţă a Republicii Continue readin
 4. Declaraţia de independenţă a fost adoptată de Parlamentul ţării la 27 august 1991, în baza deciziei Marii Adunări Naţionale. În acest an Moldova aniversează 27 de ani de independenţă. Este o cifră frumoasă şi o dată importantă

Parlamentul Republicii Moldova d e c r e t e a z ă: 1. Se aprobă Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova (se anexează). 2. Prezenta Lege intră în vigoare în momentul adoptării ei. PREŞEDINTELE. REPUBLICII MOLDOVA Mircea SNEGUR. Chişinău, 27 august 1991. Nr. 691-XII 21. În Declaraţia de Independenţă din 27 august 1991, Parlamentul Republicii Moldova a proclamat independenţa ţării faţă de URSS în hotarele fostei Republici Sovietice Socialiste Moldoveneşti. Totodată, în Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova, limba poartă denumirea de română. La 2 martie 1992, Republica. Aceste noţiuni au fost imortalizate ulterior în Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova, adoptată de Parlament la 27 august 1991. Tot pe data de 1 iulie 1990, Congresul al II-lea al FPM a decis ca piaţa principală din centru capitalei, numită în perioada sovietică Piaţa Victoriei, să fie redenumită în Piaţa Marii. » Adoptarea Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991 de Parlamentul ţării a înscris o nouă filă în existenţa statului şi a determinat evoluţia juridică şi constituţională a dezvoltării statului şi a societăţii Republicii Moldova. În viziunea legiuitorului, această Declaraţie trebuia să.

Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova. La 27 august 1991, Republica Moldova îşi proclama independenţa faţă de Uniunea Sovietică. Acest act reprezenta un succes al Mişcării de Renaştere şi de Eliberare Naţională. Republica Moldova privea la acea dată cu speranţă spre România, spre idealul reîntregirii naţionale Admitere 2009-2010 România. Şcolarizarea cetăţenilor din Republica Moldova în învatamântul liceal şi superior de stat din România în anul şcolar/universitar 2008-2009. Legea nr. 21/1991 a Cetăţeniei Române. Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova. Constituţia României. Constituţia Republicii Moldova Pe 27 august 1991, 278 de deputaţi, susţinuţi de zeci de mii de oameni adunaţi la Marea Adunare Naţională, votează declaraţia de indepenţă a Republicii Moldova, după eşuarea tentativei de lovitură de stat orchestrata de puterea sovietică

privind Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova. Publicat : 27.08.1991 în Monitorul Oficial Nr. 011 art Nr : 103;118 Promulgat : 27.08.1991. Se aprobă Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova (se anexează). Prezenta Lege intră în vigoare în momentul adoptării ei. Chişinău, 27 august 1991 Potrivit acesteia, schimbarea cursului de integrare europeană pune sub semnul îndoielii fiinţa Republicii Moldova, iar Declaraţia de Independenţă şi-ar pierde în asemenea condiţii sensul pe care i l-a imprimat Marea Adunare Naţională din 27 august 1991 şi primul Parlament al Republicii Moldova (1990-1994) Astăzi se împlinesc 29 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova, în urma adoptării unui document în acest sens de către Parlament, la 27 august 1991. Pe 27 august, delegaţii la Marea Adunare Naţională de la Chişinău, apoi şi legislativul moldovean, au votat Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova

Acum 24 de ani, la 27 august 1991, Republica Socialistă Sovietică Moldovenească şi-a declarat independenţa faţă de URSS şi a devenit Republica Moldova. În aceeaşi zi, într-o şedinţă solemnă a Parlamentului, România a recunoscut statalitatea fostei sale.. Aceasta a fost, în realitate, condiţia independenţei Republicii Moldova încă de la declararea ei - nu a existat niciodată consens faţă de conţinutul sau interpretarea Declaraţiei de independenţă, votată de către corpul legislativ la 27 august 1991. Apărut după Declaraţia de suveranitate din 23 iunie 1990 și izvodit după. Declaraţia de independenţă a fost proclamată de către parlament prin votul a 276 de deputaţi (74% din totalul de 371) în ziua de 27 august 1991, zi în care în centrul Chişinăului a fost convocată o Mare Adunare Naţională. În aceeaşi zi, independenţa Republicii Moldova (denumire adoptată anterior, în 23 mai 1991) a fost.

Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova - 27

Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova Premise

A fost găsita Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova. Profesorul universitar Ion Mereuţă, deputat în primul Parlament al RM, susţine că a fost recuperată copia Dosarului N1175, R-2948, care conţine Declaraţia de Independenţă a RM, inclusiv procesul-verbal al sesiunii extraordinare a parlamentului din 27 august 1991, când. Proclamarea la 27 august 1991 a independentei Republicii Moldova a constituit un efort reformator a instituţiilor statale. În scopul reglementarii activităţii structurilor Apărării Civile a Republicii Moldova şi în conformitate cu declaraţia de independenţă a Republicii Moldova, în anul 1991, Preşedintele Republicii prin Decretul.

Declarația de Independență a Republicii Moldova

 1. Primul Parlament democratic, intrat în conştiinţa naţională drept Parlamentul Independenţei, a adoptat la 23 iunie 1990 Declaraţia Suveranităţii, iar la 27 august 1991 - Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova. Au fost, de asemenea, adoptate legile privind Tricolorul în calitate de Drapel de Stat, privind Stema şi Imnul.
 2. Republica Moldova marchează astăzi 29 de ani de independenţă. La 27 august 1991, ţara noastră şi-a declarat independenţa părăsind Uniunea Sovietică. Se întâmpla la doar câteva zile după ce o lume întreagă a asistat la tentativa eşuată de lovitură de stat de la Moscova, care avea să devină însă, în cele din urmă.
 3. Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991; legile şi hotărârile Parlamentului Republicii Moldova privind proclamarea limbii române ca limbă de stat şi revenirea la grafia latină din 31 august 1989, privind Drapelul de stat din 27 aprilie 1990, privind stema de stat din 3 noiembrie 1990 şi privind schimbarea.
 4. La 23 mai 1991 a avut loc adoptarea noii denumiri a statului - Republica Moldova, iar la 27 august 1991 a avut loc Proclamarea independenţei de stat a Republicii Moldova. În aceeaşi zi, România a recunoscut independenţa noului stat
 5. blicii Moldova. Este de subliniat că după adoptarea Declaraţiei din 27 august 1991, autoritățile naționale ale puterii de stat au amplificat și au dinamizat pro-cesele de instituţionalizare a acţiunilor de afirmare și consolidare internaţională a Republicii Moldova prin promovarea unei politici externe de sine stătătoare
 6. Citiți ultimele știri ale zilei la temă Declaraţia de Independenţă: Iurie Roșca, despre cei 25 de ani de independență a Republicii Moldova, Republica Moldova - suveranitate fără legitimitate
 7. Declaraţia de unire cu România de la 27.08.1991, camuflată Declaraţie de independenţă a fost încropită de agentul român sub acoperire Aurel Preda. Punctum. Dat fiind că acest act antistatal a fost pus la cale şi adoptat cu încălcarea sfidătoare a Constituţiei, a legislaţiei Republicii Moldova în vigoare, meritele.

Supranumit Parlamentul Independenţei, legislativul 1990 a adoptat la 23 iunie 1990 Declaraţia Suveranităţii, iar la 27 august 1991 - Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova, legile privind Drapel de Stat, Stema şi Imnul de Stat ale Republicii Moldova, precum și o nouă lege electorală, prin care s-a trecut de la sistemul.

MOLDOVA - 20 de ani de Independenţă. La 27 august 1991, Mircea Snegur, preşedintele de atunci al Republicii Moldova, semna Legea 691, care consfinţea Independenţa acestei ţări. D E C L A R A Ţ I A. DE INDEPENDENŢĂ A REPUBLICII MOLDOVA. PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA, constituit în urma unor alegeri libere şi democratice Republica Moldova este astăzi în sărbătoare. În urmă cu 26 de ani, pe 27 august 1991, Parlamentul de la Chişinău a adoptat Declaraţia de Independenţă. Circumstanţele geopolitice favorabile de atunci, dar şi curajul şi voinţa politică a unei generaţii de adevăraţi patrioţi, au dat naştere unei entităţi statale noi. Puciul din august 1991 de la Moscova a grăbit desprinderea Republicii Moldova de URSS, după ce la 17 martie Chişinăul refuzase să participe la referendumul privind semnarea unui nou tratat unional. Adrian Năstase, ministrul de Externe al României în perioada puciului de la Moscova, confirmă că autoritâţile din dreapta Prutului discutau în acele zile fierbinţi de august.

27 august 1991 - Declaraţia de Independenţă a Republicii

Se aprobă Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova (se anexează). Prezenta Lege intră în vigoare în momentul adoptării ei. PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Mircea SNEGUR. Chişinău, 27 august 1991. Nr.691-XII. D E C L A R A Ţ I A DE INDEPENDENŢĂ A REPUBLICII MOLDOVA. PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA, constituit în urma unor. La 27 august 1991 am votat şi am semnat Declaraţia de independenţă a R. Moldova cu gândul şi sentimentul că, în sfârşit, Basarabia se va rupe de Imperiul Sovietic şi va reveni în spaţiul Neamului din care facem parte. Din păcate, nu a fost să fie aşa, deşi premise reale au existat DECLARAŢIA comună a deputaţilor în primul Parlament şi în Parlamentul actual al Republicii Moldova şedinţei solemne a Parlamentului Republicii Moldova din 26 aprilie 2010 consacrată celei de-a 20-a aniversări a constituirii primului Parlament ales democratic, adoptării Tricolorului ca Drapel de Stat al Republicii Moldova şi. A. Abordarea teoretică a conceptului independenţei Republicii Moldova. a) La 27 august 1991, Parlamentul Republicii Moldova a emis Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova. în aceeaşi zi, Guvernul României a redactat o Declaraţie prin care recunoştea independenţa noului stat. Este necesar să precizăm, în acest context, temeiul juridic care a stat la baza recunoaşterii. Dar reacţia dorită, domnule preşedinte, constă în următoarele: pe 26 august 1996 am refuzat să ridic Medalia Meritul civic, iar pe 26 august 2011 am refuzat să ridic Ordinul de Onoare, fiind decorat pentru simplul motiv că am votat la 27 august 1991 Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova

Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova. Republica Moldova sărbătorește marți 28 de ani de independență, perioadă în care a oscilat între Vest și Est. Ziarul libertatea 27 august 1991 ( independenta moldove În 28 august 1991, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Declarația de independență a Republicii Moldova. România și SUA au fost primele state care au recunoscut independența Republicii Moldova. Au existat voci care au criticat gestul României, susținând că ar fi fost oportun să se încerce o unire a celor două state surori. Republica Moldova este [ din 27.08.1991 privind Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova. Publicat : 27.08.1991 în Monitorul Oficial Nr. 011 art Nr : 103;118 Promulgat : 27.08.1991. Parlamentul Republicii Moldova d e c r e t e a z ă: Se aprobă Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova (se anexează)

Ziua Independenței este sărbătoarea națională a Republicii Moldova, prin care se marchează adoptarea Declarației de Independență la 27 august 1991. În urma declarării independenței, Republica Moldova a devenit un stat suveran şi independent. Proclamarea independenţei Republicii Moldova în 1991 a constituit urmarea unui proces complex. În iunie 1988, la Chişinău s-a reunit un. Diplomatul a punctat că România a fost primul stat care a recunoscut Republica Moldova, încurajată fiind de textul curajos și vizionar al Declarației de Independență, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea 691 din 27.08.1991. De asemenea, Daniel Ioniţă a citat fragmente din Declaraţia de Independenţă 24.06.2013 123 iunieZiua SuveranităţiiRepublicii Moldova Republica Moldova împlineşte astăzi 26 de ani de când este un stat suveran şi independent. Declaraţia de Independenţă adoptată la 27 august 1991 reprezintă nu doar un act de voinţă politică, ci temelia unui stat capabil să îşi ia soarta în propriile mâini Amintim că, pe data de 27 august 1991 Republica Moldova şi-a declarat Independenţa faţă de Uniunea Sovietică. În acea zi, 280 de deputaţi au semnat Declaraţia de Independenţă a ţării, iar sute de mii de cetăţeni au salutat, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, acest eveniment istoric

De ce anume pe 27 august 1991 R

27 august - Ziua Independenței Republicii Moldova - Fii

 1. declaraţia de independenţă a republicii moldova 27.08.1991 English appointed as a judge of the constitutional court of the republic of moldova onfebruary 23, 1995
 2. Domnilor deputaţi, Republica Moldova a traversat mai multe perioade complicate după Declaraţia de Independenţă din 27 august 1991, dar niciodată, indi Sunday, August 1 2021 Breaking New
 3. tim Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova adoptată la 27 august 1991, care constată expres că: []fără consultarea populaţiei din Basarabia, nordul Bucovinei şi ţinutul Herţa, ocupate prin forţă la 28 iunie 1940, precum şi a celei din R.A.S.S. Moldovenească (Transnistria), formată la 12.
 4. La 23 iunie 1990, Parlamentul de la Chişinău a adoptat Declaraţia Suveranităţii RSS Moldova. La 23 mai 1991, a avut loc adoptarea noii denumiri a statului - Republica Moldova, iar la 27 august 1991, a avut loc Proclamarea independenţei de stat a Republicii Moldova. În aceeaşi zi, România a recunoscut independenţa noului stat
 5. sursa: Info-prim.md Originalul Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova, restabilită după ce ars în timpul evenimentelor din aprilie 2009, a fost transmisă Aparatului Parlamentului pentru păstrare. Pe documentul restabilit sunt 271 de semnături, cea din 1991 fiind semnată de 278 de deputaţi. Liderul Asociaţiei Parlamentul 90, Pantelei Sandulachi, spune că au refuzat.

Valeriu Munteanu: După Declaraţia de Independenţă de la 27

 1. Aceste politici imperiale au fost evaluate şi condamnate prin Hotărârea Parlamentului RSS Moldova din 23 iunie 1990 şi prin Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991. Pornind de la dorinţa firească de restabilire a adevărului istoric, prin prezenta Declaraţie anunţăm crearea grupului de iniţiativă Anul.
 2. (Extras din Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova, 27 august 1991) Sursa B: Pentru statele Europei Centrale, care s-au trezit, după 1945, împotriva voinţei lor, de partea cealaltă a cortinei de fier, diagnosticul poate părea sever. Fără îndoială că este, dar este ce
 3. AUREL PREDA-MĂTĂSARU a fost cel care a redactat Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova de la 27 iulie 1991, ca un prim pas spre reunificarea celor doua state româneşti. Distinsul diplomat a purtat în aceeaşi perioadă şi negocieri secrete pentru unirea Republicii Moldova cu România, act refuzat însă de puterea de la.
 4. Pe de altă parte, precizăm că trimiteri la Declaraţia Conferinţei Internaţionale de la Chişinău se regăsesc şi în Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova, adoptată la 27 august 1991. Imediat după tentativa de lovitură de stat de la Moscova din 18-21 august 1991, autorităţile de la Chişinău au condamnat iniţiativa.
Pe 31 august este Ziua Limbii Române

2 Aniversare august 2011 Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova (Sfârşit. Început în pag. 1) constituţionale, a adoptat la 2 august 1940 Legea U.R.S.S. cu privire la formarea R.S.S. Moldoveneşti uniona-le, iar Prezidiul său a emis la 4 noiembrie 1940 Decretul cu privire la stabilirea grani A REPUBLICII MOLDOVA prof. univ., dr. hab. Gheorghe RUSNAC, membru corespondent al AŞM, Rectorul Universităţii de Stat din Moldova În Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova, adoptată în şedinţa istorică de la 27 august 1991 a primului Parlament constituit în urma unor alegeri libere şi democratice, se menţionează c În multiple publicaţii apărute după 27.08.1991 adoptarea Declaraţiei de independenţă este explicată ca o consecinţă a puciului de la Moscova (18-19 august) prin care o grupă rebelă din conducerea URSS a încercat o răsturnare de putere, suprimarea noilor democraţii apărute în statele membre şi reinstaurarea dictaturii PCUS.. Nu împărtăşim această părere din următoarele. Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova, aprobat la 27 august 1991 şi distrus prin ardere. în timpul evenimentelor din 7 - 8 aprilie 2009 (STENOGRAMA) sumar. 1. Demonstrarea filmului documentar consacrat activităţii primului Parlament ales democratic şi adoptării, la 27 august 1991, a Declaraţiei de independenţă a. Atât timp, cât Republica Moldova se află în aceeaşi ordine politică creată prin Declaraţia de Independenţă de la 27 august 1991, legiuitorul constituant nu poate adopta reglementări ce contravin acesteia

Trăiască 27 August, Ziua Independenţei Republicii Moldova

Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova

Această prevedere a fost legitimată de Marea Adunare Naţională din 27 august 1991 care a legitimat prin vot Declaraţia de Independenţă, în care se stabileşte că Republica Moldova în calitate de stat independent cere Guvernului URSS, succesoare Federaţia Rusă încetarea stării ilegale de ocupaţie şi să-şi retragă trupele. Formarea R.S.S. Moldoveneşti (2 august 1940), REOCUPAREA TERITORIILOR ROMÂNEŞTI în 1944, confirmate prin Conferinţa de la Yalta şi DIKTATUL STALINIST al învingătorilor la Pacea de la Paris (1947) au fost nefericite evenimente istorice reparate întrucâtva, prin Declaraţia de Independenţă şi Suveranitate a Republicii Moldova din 27. Parcursul european al Republicii Moldova, reîntoarcerea în spaţiul identitar al devenirii noastre naţionale, limba oficială a statului - limba română şi simbolul naţional Tricolorul au fost fixate pentru totdeauna în Declaraţia de Independenţă din data de 27 august 1991. Însă drumul nostru firesc spre libertate şi unitate a fost stopat de forţele imperiale revanşarde. 100 de minute bune Prietenii de la 10 Românii în lume La minut România, împreună Dimineaţa acasă Semnături celebre Matinal de Weekend România, devreme D'ale casei Care mai de care Lumea noastră 100% Country Muzica anilor tăi Jazz & blues à la carte Maraton de duminică Noaptea Şlagărului Românesc Revista Presei Sinteza săptămâni

Nu sunați înapoi dacă ați primit un apel cu prefix ciudat

privind Declaraţia de independenţă a Republicii Moldov

27 august 2020 (R.C.) Actualitate 6. Republica Moldova sărbătoreşte, joi, 29 de ani de la declararea Independenţei faţă de Uniunea Sovietică. Pe 27 august, delegaţii la Marea Adunare Naţională de la Chişinău, apoi şi legislativul moldovean, au votat Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova. Momentul indepenedenţei a fost. Preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, evidenţiază, într-un mesaj transmis cu prilejul Zilei Independenţei Republicii Moldova, că cele două state rămân partenere în slujba construirii unui cadru instituţional şi legal modern, conform Agerpres. Printr-un document emoţionant care Republica Moldova a sărbătorit joi 18 ani de la proclamarea independenţei. Comuniştii şi necomuniştii au trecut pe rând pe la statuia lui Ştefan cel Mare, evitându-se reciproc Pe 27 Martie 1918, Sfatul Țării (parlamentul Republicii Democratice Moldovenești) a votat în favoarea unirii cu România. Această unire a durat până la 28 iunie 1940 când, după un ultimatum expansionist al guvernului sovietic adresat României privind cedarea Basarabiei către Uniunea Sovietică, teritoriul său a fost ocupat de Armata Roșie

Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova (1991

La şase ani de când Curtea Constituţională de la Chişinău a stabilit că limba română este limbă oficială în Republica Moldova şi că Declaraţia de Independenţă, care stipulează acelaşi lucru, prevalează asupra Legii supreme, adoptate ulterior, art. 13 al Constituţiei republicii prevede în continuare că limba oficială este ''limba moldovenească'', informează joi Ziarul. Pe fondul destrămării Uniunii Sovietice, Republica Moldova şi-a proclamat independenţa la 27 august 1991. În centrul Chişinăului a fost convocată Marea Adunare Naţională, iar Parlamentul, reunit în şedinţă extraordinară, a adoptat Declaraţia de Independenţă, drapelul tricolor si imnul de stat Deşteaptă-te române, cu. Declaratia Consiliului UniriiParlamentul Republicii Moldova, exprimînd voinţa Mişcării Democratice de Eliberare Naţională a românilor de la est de Prut, a proclamat, pe 27 august 1991, Independenţa, dorind, în acest fel, să scuture jugul colonial ru De ieri, cetăţenii Republicii Moldova vorbesc în mod oficial limba română. Prin hotărârea Curţii Constituţionale de la Chişinău fosta limbă oficială, moldoveneasca, a fost interzisă pe teritoriul Basarabiei. Limba moldov Demararea procedurii de modificare a articolului 13 din Constituţia Republicii Moldova în sensul introducerii sintagmei limba română în locul sintagmei actuale limba moldovenească, în acord cu Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991 şi Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 36 din 5 decembrie.

Moldova, la 27 de ani de independenţă: Etapele deveniri

Procesul a fost conceput şi consolidat sub ţarism şi adus la deformări groteşti sub regimul sovietic. Cu toate acestea, arheitatea românilor basarabeni, deşi acoperită de cenuşa groasă a istoriei, a reizbucnit la viaţă în anii 1988-1990, finalizându-se cu Declaraţia de Independenţă de la 27 august 1991 La cateva zile dupa puciul de la Moscova, Republica Moldova si-a proclamat independenta, dupa ce Parlamentul de la Chișinău a adoptat Declarația de Independență a Republicii Moldova, votand LEGEA Nr. 691 din 27.08.1991, privind Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova. Guvernul si Parlamentul Romaniei au sprijinit acest act. Republica Moldova la 21 de ani de independenţă - bilanț și mai ales perspective August 26, 2012. interlocutor și oaspete de onoare al powerpolitics.ro - Excelența Sa, Ambasadorul Republicii Moldova la București, Iurie Reniţă: Relaţiile cu România sunt strategice, privilegiate şi speciale Scurtă incursiune istorică - La sfârşitul anilor 90 ai secolului trecut în.

Imagini din istorie: 30 de ani de la prima ședința aO băutură răcoritoare dispărută - braga | ActualitateNASA-GRAFIK! Die Erde brennt, nicht nur in Brasilien!