Home

Formular date cu caracter personal 2022

Exclusive Over 50s Dating Site. Meet Local Mature Singles. Find Someone Special. Join Fre Acest formular este destinat cererilor având ca obiect date cu caracter personal, în conformitate cu dispozițiile din Regulamentul (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizic

Decizia nr. 128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare. Declar că am luat la cunoștință informația privind calitatea de operator de date cu caracter personal a Colegiul Medicilor Veterinari. Microsoft Word - Acord-prelucrare-date-cu-caracter-personal.docx Created Date: 6/4/2018 7:03:01 AM. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protectia Datelor) a fost pus in aplicare in toate statele membre ale Uniunii Europene incepand cu data de 25 mai 2018 începând cu data de 25.05.2018 există necesitatea alinierii la standardele europene privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, date stipulate înRegulamentul 2016/679/UE - GDPR) pot obține mai multe informații privind modul în care se utilizează datele cu caracter personal pe care le-am furnizat. În contextul intrării in vigoare a Regulamentului GDPR nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aplicabil din 25 mai 2018, ANSPDCP a publicat pe site-ul propriu modelul formularului-declaraţie privind responsabilul cu protecţia datelor (DPO)

Date Personal - Your Decision Just Got Easier

 1. persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 119L/04.05.2016, prin prelucrare s
 2. REFERITOR LA PRELUCRAREA1 DATELOR CU CARACTER PERSONAL 1 Potrivit art. 4 punctul 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date ş
 3. Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de dispozițiile în vigoare, privind protecția datelor cu caracter personal. Art. 2. Părțile sunt conștiente de faptul că normele europene din Regulamentul 679/2016 se aplică oricărui operator Created Date: 7/3/2018 1:47:34 PM.
 4. Prelucrarea datelor cu caracter personal în accepțiunea Regulamentului Uniunii Europene 679/2016. Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 privind protecţia datelor personale - GDPR (General Data Protection Regulation) devine aplicabil începând cu data de 25 mai 2018
 5. Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului nr.679/27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentu

Daily Matches · Serious Dating · High Success Rat

să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile; Destinatar: înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă - Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a . Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date) de către Universitatea POLITEHNICA din București și instituțiile abilitate. Data: Semnătura: Author: Mihaela Toma Created Date: 07/22/2019 01:33:0 formular solicitare legatĂ de prelucrarea datelor cu caracter personal care intrĂ sub incidenŢa regulamentului (ue) nr. 679/2016. 1.1.date solicitant . created date: 11/23/2018 8:17:03 am. Formular de notificare - pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 21 Mar 2018. Raspuns oferit de. Colectivul de Specialisti Rentrop&Straton. Nota: Raspunsul la aceasta intrebare este disponibil doar pentru utilizatorii inregistrati. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalprotectiadatelor.ro.

Types: Mature Dating, Over 50s Dating, Fifty Plus Datin

Păstrarea unei evidențe a prelucrărilor de date personale este o obligație ce va viza marile firme, indiferent că sunt publice sau private, începând din data de 25 mai 2018, se arată în Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR). Mai exact, este vorba de societățile cu minimum 250 de angajați, dar pot fi obligate să aplice regula și firmele mai mici, dacă. Anul 2016 marchează un moment cheie în evoluția reglementărilor europene privind protecția datelor personale prin adoptarea de către Parlamentul European și Consiliu, a Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulamentul. (1) din Regulamentul European nr. 679/2016, intra sub incidenţa regulamentului prelucrările de date cu caracter personal efecuate total sau parţial, de către asociaţiile de proprietari, prin mijloace automatizate, precum şi prelucrărilor prin alte mijloace decât cele automatizate. În completare, şi art. 4 pct. (7) din regulament. date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr.190/2018 . Consimțământul meu în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precu

Program ERP Pontaj cu evidentiere zile libere (sambata

Articolul 8 - Protecția datelor cu caracter personal. Orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc. Asemenea date trebuie tratate în mod corect, în scopurile precizate și pe baza consimțământului persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de lege. Orice persoană are dreptul de acces la datele colectate care o privesc. Incepand cu data de 25 mai 2018, a intrat in vigoare Regulamentul privind Protectia Datelor cu caracter Personal (GDPR), iar de aici o serie de confuzii au aparut. Ce firme sunt obligate sa aiba un responsabil privind protectia datelor (DPO)? Ce presupune efectiv.. privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circula ție a acestor date , cu modific ările şi complet ările ulterioare. Am luat la cunoștință și sunt de acord, ca datele mele cu caracter personal să fie colectate și prelucrate în cadrul relației mele juridice cu UTCB Nu mai exista aceasta obligativitatea. Mai jos puteti regasi comunicatul oficial ANSPDCP: În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, începând din data de 25 mai 2018 (data aplicării acestui.

privind protecţia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, pastrand confidentialitatea datelor cu caracter personal pe care le comunicati. Sunt / nu sunt. Created Date: 5/30/2018 6:51:00 A conformitate cu dispozițiile art. 6 si 7 din Regulamentul EU 2016/679 (GDPR) îmi exprim consimțământul ca datele mele personale identificate conform tabelului de mai jos să fie prelucrate de către Universitatea Babeș-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, în scopurile următoare: Date cu caracter personal Începând cu data de 25 mai 2018, devine aplicabil Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal UE 679/2016 (RGPD). Prin intermediul acestuia se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene, care să nu mai necesite măsuri naționale de implementare priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, aplicabil din data de 25.05.2018 şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecţia Datelor/RGPD)

Exclusively Mature Singles - Where Singles Over 50 Dat

Ministerul Sănătății cu sediul in Bucuresti, Str. Cristian Popișteanu nr. 1-3 Sector 1 și Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Timiş, str. Lenau nr.10, Timișoara, operator de date cu caracter personal, prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (nume, prenume, CNP, numar si serie carte identitate, adresa de. Title: Microsoft Word - Formular de acces la date cu caracter personal - Setrio.docx Author: simona.brosteanu Created Date: 5/21/2018 4:54:35 P

confidenţial, în conformitate cu Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal FORMULAR DE SOLICITARE a accesului la date cu caracter personal, de ștergere, rectificare, obiecție Avand in vedere dreptul garantat de Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), prin prezenta solicit să-mi confirmați faptul că datele care mă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Ha Ha Ha Production SRL și să îmi comunicați, împreună cu confirmarea, cel puți EUID ROONRC.J22/1906/2014, C.U.I. 33931870, date de contact: tel: 0332.408.211, e-mail: programari@delv.ro, prelucrează cu bună-credință, în mod legal, echitabil și transparent datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor 679/2016 aplicabil din data de 25.05.2018 Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759 Semnă tură contribuabil Semn ă împuternicit Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

prelucrarea informaţiilor ce conţin date cu caracter personal în Sistemul de evidenţă a salariaților si că mi s-a adus la cunoştinţă drepturile mele prevăzute în Legea nr.133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal si responsabilităţile mele privind prelucrarea datelor cu caracter personal Protecția datelor cu caracter personal Politica de confidenţialitate. Politica de confidențialitate. Informaţii generale. În calitate de operator de date cu caracter personal, Spitalul Judeţean de Urgență Buzău (denumit în continuare Spitalul) urmăreşte în permanenţă şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia. prelucrează date cu caracter personal, numai în scopuri legitime, conform legislației aplicabile în materie, inclusiv Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (GDPR) GDPR 2018: ce date poate prelucra un salariat? GDPR 2018 - Protectia datelor cu caracter personal in cadrul unei universitati particulare. Cum se procedeaza? GDPR: date ce trebuie consemnate in contractele de inchiriere si in REVISAL Norme GDPR: un operator de prelucrare de date cu caracter personal poate stabili mai multe persoane imputernicite

 1. Având în vedere intrarea în vigoare la data de 25.05.2018 a Regulamentului (EU) 679/2016 - Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare RGPD), dorim să vă informăm [1] cu privire la următoarele aspecte privind modul în care TUIASI aplică și.
 2. Privind prelucrarea datelor cu caracter personal Începând din data de 25 mai 2018, devin aplicabile în mod direct, în toate statele Uniunii Europene, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractual
 3. Comisia colectează și prelucrează date cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și.
 4. conformitate cu dispozițiile art. 6 si 7 din Regulamentul EU 2016/679 (GDPR) îmi exprim consimțământul ca datele mele personale identificate conform tabelului de mai jos să fie prelucrate de către Universitatea Babeș-Bolyai cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, în scopurile următoare: Date cu caracter personal
 5. datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE. S.C. BEST CREDIT INVEST IFN S.A. nu va prelucra datele personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilo

pagina_formular_67

(PDF) Formular declarare responsabil cu protectia datelor

 1. 1.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 6 alineat 1) litera b) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv în vederea întocmirii documentelor fiscale și încasarea sumelor de plata de la pacienți persoane fizice ( pacientii car
 2. Aplicarea prevederilor Regulamentului privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1, noul Regulament general privind protecția datelor al Uniunii Europene (RGPD) reglementează prelucrarea de către o persoană fizică, o societate sau o organizație a unor date.
 3. Acest Regulament privind confidenţialitatea este valabil începând cu data de 25 mai 2018 şi are rolul de a vă informa cu privire la: • activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de pacient/client, angajat al spitalului, candidat al unui post in cadrul spitalului sau voluntar.
 4. Parlamentul României - Lege nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European aceasta priveşte date cu caracter personal care au fost făcute publice în mo
 5. datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Acest Regulament General privind protecția datelor a intrat în vigoare pe 25 mai 2016, iar prevederile lu
 6. Procesarea datelor cu caracter personal - Ghid pentru medicii de familie. SNMF va ofera, cu ajutorul colegilor din Brasov - Andrea Neculau, Claudia Ulieru si Mihai Mara, o propunere de metodologie in vederea implementarii regulamentului european pentru protectia datelor cu caracter personal. Documentul propus il oferim spre informare.

GDPR: Modelul formularului-declaraţie privind

GDPR 2018 -Totul Despre GDPR Si Prelucrarea Datelor Cu

Formular de notificare - pentru prelucrarea datelor cu

 1. cu caracter personal cu bună-credință, în conformitate cu legislația privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal: GDPR, Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 , Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu
 2. Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 21 noiembrie 2018 și a intrat în.
 3. Formular GDPR . 1. Informaţii Generale. Introducere. Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor personale și drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește.
 4. Stimate candidat, Incepand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (in continuare Regulamentul) este aplicat de toate statele Uniunii Europene
 5. In Romania, organismul care guverneaza respectarea regulamentului GDPR este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). In conformitate cu legea 190/2018 au fost stabilite normele de aplicare a regulamentului GDPR la nivelul teritorial al Romaniei
 6. Acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal, pentru anul școlar 2018 - 2019 - acord.pdf; Lista care conține codurile unităților de învățământ, alcătuită în vederea completării acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal - coduri_scoli.pd
 7. REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI. din 27 aprilie 2016. privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor

Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu sediul in B-dul Gen.Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, anspdcp@dataprotection.ro) La cererea persoanelor vizate, SNSPA confirmă dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal Protectie a Datelor cu Caracter Personal nr.679/2016 si ca am luat la cunostinta de Politica de confidentialitate existenta pe site-ul forjarotec.ro sectiunea GDPR. Nume, prenume Semnătura Data Prezentul acord a fost întocmit în două exemplare, cate unul pentru fiecare parte. Created Date: 6/13/2018 4:36:45 PM. FORMULAR DE SOLICITARE A accesului la date cu caracter personal, de ștergere, rectificare, obiecție REXO_GDPR_F_01 Vers.: 1.1 / 29.07.2018 S.C. REXO GOLD S.R.L. Pagina 1 din 1 Nr. _____ În exercitarea dreptului garantat de Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), prin prezenta solicit să-mi confirmaț

Din mai 2018, firmele trebuie să țină o evidență a

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (la data 19-iun-2018 actul a fost promulgata de Decretul 468/2018 ) Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. Operator de date cu caracter personal 22949 F-01.00.02/D- FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Aquatim S.A. cu sediul în Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr. 11/A, tel. 0256201370, fax. 0256294753, înmatriculată la ORC Timiș sub nr personal şi privind libera circulaţie a acestor date, aplicabil din data de 25.05.2018 şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecţia Datelor/RGPD). Activitatea curentă este realizată în conformitate cu Legea nr.202/2006 privin Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 48. Ordin 1407_2018.pdf Formulare specifice Ordin 1229_2018.pdf Formulare specifice -Ordin 310_27.04.2017.pdf Formulare specifice 04.04.2017.pdf Instructiuni privind aplicarea ordinului CNAS nr 141_2017.pdf Formular specific L047C.2.

Pagina principal

 1. Art. 5 - Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal Art. 6 - Legalitatea prelucrării Art. 7 - Condiții privind consimțământul Art. 8 - Condiții aplicabile în ceea ce privește consimțământul copiilor în legătură cu serviciile societății informaționale Art. 9 - Prelucrarea de categorii speciale de date.
 2. REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor RGPD 2018
 3. Formular consimtamant vecini - CCTV /48. 2. Solicitare consimtamant pentru prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal /50. 3. Nota interna a Operatorului de date privind consimtamantul dat la prelucrarea unor categorii speciale de date și durata prelucrarii datelor /54
 4. Începând cu data de 25 mai 2018 intră în aplicabilitate Regulament (UE) 2016/679 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
 5. Acord privind datele cu caracter personal 7) Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic
Sediu administrativ General Construct – General Construct

Art. 8: Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica, in scopuri statistice ori in scopuri de arhivare in interes public (1) Prevederile art. 15, 16, 18 si 21 din Regulamentul general privind protectia datelor nu se aplica in cazul in care datele cu caracter personal sunt. Formular acord prelucrare date salariat. S.C. _____ SRL. Protectia datelor cu caracter personal conform prevederilor din Legea 677/200 la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, am dreptul de acces, de opoziţie și de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a mă adresa justiţiei. 9.Am înțeles că refuzul prelucrării datelor mele cu caracter personal poate conduce la imposibilitate Pentru a avea acces (dupa activarea contului) la o baza de date cu peste 40.000 de intrebari si raspunsuri din domeniul relatiilor de munca: legislatia muncii, asigurari sociale, salarizare, resurse umane. Pentru ca accesul total in portal + consultanta personalizata va costa acum doar 1.417 le Legea protectiei datelor cu caracter personal. Descarca Gratuit regulamentul si legile care reglementeaza GDPR 2019, in format PDF

Autoritatea Rutieră Română - ARR este înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ca operator de date cu caracter personal conform Legii 677/2001 cu modificarile şi completările ulterioare sub nr. 17392 In toate tarile membre ale Uniunii Europene (UE), incepand cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, cunoscut si sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation)

Pentru exercitarea drepturilor prevazute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul General privind protecția datelor) şi Legea nr. 363/2018 privind protecția. B.R.D. - Groupe Société Générale S.A., cu sediul în București, B-dul Ion Mihalache nr. 1-7, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J/40/608/19.02.1991, CUI/CIF RO 361579, număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-007/1999 (Banca sau Noi), în calitate de operator de date cu caracter personal, dorim să vă informăm cu privire la modul în. pentru exercitarea dreptului de acces la date cu caracter personal . Către. Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Etaj 8, Sector 1, Bucureşti, România. Cod poştal 010873. e-mail: dpo@arr.ro . În exercitarea dreptului prevăzut la art. 15 din Regulamentul privind protecția persoanelor fizic • Legea nr. 190 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Not ă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal - CEH SA Nr. DG.6994 / 1 / 06.07.2018 NOT Ă DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE ANGAJA ȚILOR SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A., CIF RO 30855230, cu sediul în Petro șani, str. Timișoarei, nr. 2, cod 332015, jud

Codul muncii, Codul fiscal, HG 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor si ordine ale Presedintelui ANAF.. De altfel, Legea 667/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare prevede la art. art. 5 alin Protecția datelor. RAJA S.A., cu sediul în Constanța, str. Călărași nr. 22-24, cod 900590, jud. Constanța, este operator de date cu caracter personal nr. 41013/2018.10.04 și prelucrează astfel de date în activitatea desfășurată având ca temei legal art. 6, alin. (1), lit Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Colegiul Județean al Medicilor Iași prelucrează datele personale ale membrilor săi în condițiile reglementate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a legislației ce reglementează exercitarea profesiei de medic, respectiv: Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea.

Chestionar audit protectia datelor cu caracter personal (format excel); - 2.2. Raport de audit GDPR (format excel) - 2.3. Model Analiza Gap (Word) Vei utiliza aceste documente pentru a afla stadiul conformității cu GDPR și ce ai de făcut concret în continuare Politica si procedurile noastre de gestionare a informatiilor personale au fost elaborate in conformitate cu cerintele Regulamentului General privind Protectia Datelor (in vigoare de la 25 mai 2018) si de legislatia nationala aplicabila. Pentru mai multe detalii accesati Politica de protectie a datelor cu caracter personal aici Declarație pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (21) din O.U.G. nr. 44/2008, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr. 182/2016 - privind sediul profesional PDF; Model orientativ declarație beneficiar real (înscris sub semnătură privată) PDF Specimen semnătură - utilizat doar pe perioada stării de urgență PD

Protecţia datelor personale pentru asociaţiile de

Cu toate acestea, o societate/organizație poate continua să prelucreze datele dvs. cu caracter personal în pofida obiecțiilor dvs. dacă: în cazul prelucrării în scopuri de cercetare științifică/istorică și în scopuri statistice, prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, dupa cum urmeaza: - a fost adaugat un nou capitol - Capitolul XIII. Protectia datelor cu character personal; - a fost adaugat un nou formular - Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 25 mai 2018 este cu siguranta data care a pus pe jar multe companii. Regulamentul general pentru protectia datelor a luat pe nepregatite multi contribuabili persoane juridice.Conform unui chestionar realizat de Consiliul IMM-urilor, putine firme sunt la curent cu procedura GDPR si cu masurile pe care trebuie sa le ia pentru a evita amenzile uriase - de pana la 20 de milioane de euro sau de. Formular de comandă BPI publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr.10 din 05.01.2018. Notă de informare RC - prelucrare date cu caracter personal. Notă de informare BPI - prelucrare date cu caracter personal. Ghid de creare cont Portal ONRC

Schulerweiterung Monheim – General Construct

cerere de acces cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal În conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016, sunteți îndreptățit, ca persoană vizată, să obțineți de la Gothaer Asigurări Reasigurări S.A., confirmarea cu privire la prelucrare Conform Legii nr. 190/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, beneficiați de dreptul de acces la date, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale Prelucram datele cu caracter personal in scop contractual iar, in masura in care ati fost de acord, in scop de marketing direct. Datele dumneavoastra vor fi pastrate conform contractelor in desfasurare plus o perioada suplimentara de 10 ani de la ultima factura emisa catre dumneavoastra conform Legii 82/1991 - a contabilitatii Protectia datelor cu caracter personal conform prevederilor din Legea 677/2001. ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL. Informatiile oferite de dumneavoastra ce contin date de identificare vor fi folosite in scopul intocmirii documentelor de angajare si anumitor documente ce vizeaza relatiile de munca Toate datele cu caracter personal pe care le prelucrãm sunt cele pe care ni le furnizați dumneavoastrã și vor fi utilizate, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului UE nr.679/2016 și ale Legii nr.190/2018, în vederea realizãrii obiectivelor partidului

Protecția datelor cu caracter personal în cadrul

GDPR 2019: Utilizarea CNP-ului pe facturi, ce trebuie sa sti

Deoarece protecția datelor cu caracter personal este deosebit de importantă, dorim să vă informăm când și de ce noi, Societatea Electrica Furnizare SA cu sediul în București, Sos. Ștefan cel Mare nr. 1A, Sector 1, (Electrica Furnizare, noi), în calitate de operator, vă prelucrăm datele cu caracter personal, care sunt drepturil Dragă client, Pentru a proteja datele cu caracter personal pe care ni le-ai încredințat și având în vedere că Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (UE), din 27 aprilie 2016, intră în vigoare la 25 mai 2018, dorim să te informăm că am făcut anumite schimbări în magazinul nostru online, care sunt legate de protecția acestor date

Santier Maria-Probst-Strasse 9, Munchen – General ConstructImplementare GDPRIntelligent Quarters Hafencity Hamburg – General Construct