Home

Aratati ca suma elementelor matricei b

Arătați că suma elementelor matricei este cubul unui număr

Cu ajutorul acestui calculator veți putea: calcula determinantul matricei, rangul ei, a o ridica la putere, calcula suma și diferența matricilor, determina matricea inversă. Completați câmpurile pentru elementele matricei și apăsați butonul corespunzător. Lăsați celulele suplimentare libere pentru introducerea matricilor nepătratice <= 100) cu elemente numere intregi, pana la citirea matricei nule. Programul va afisa suma matricelor citite. Observatii: 1. daca se citeste doar matricea nula rezultatul afisat va fi matricea nula 2. se presupune ca datele sunt corect introduse Se cere să se utilizeze subprograme care să comunice între ele şi cu programul principal prin. Matrici (tablouri bidimensionale) 1.Declarare. tip nume [nr_1] [nr_2]; unde: tip = tipul datelor. nr_1 = numar linii. nr_2 = numar coloane. Exemplu: int a [10] [10] - declara o matrice cu 10 linii si 10 coloane cu elemente numere intregi. 2.Citirea de la tastatura Definiția inversei unei matrice. Fie , o matrice pătratică de ordinul și matricea unitate de ordinul. Definiția M31: Matrice inversabilă și inversa unei matrice. Matricea este matrice inversabilă dacă există o matrice astfel încât să aibă loc relația:. Matricea introdusă în definiția de mai sus se numește inversa matricei și se notează

Determinantul unei matrice: Determinantului de ordin n 4 Fie = o matrice pătratică. Vom asocia acestei matrici un număr notat det(A) numit determinantul matricii. Dacă = este o matrice pătratică de ordinul întâi, atunci det() =.. Determinantul matricii este numarul el se numeşte determinant de ordin 2 A∩B : intersecţia mulţimilor A şi B A∪B : reuniunea mulţimilor A şi B A \ B : diferenţa mulţimilor A şi B A∆B : diferenţa simetrică a mulţimilor A şi B P(M) : familia submulţimilor mulţimii M CMA : complementara în raport cu M a mulţimii A A×B : produsul cartezian al mulţimilor A şi B

Sa se calculeze suma elementelor matricei AB; A = - Brainly

  1. du-se atunci matrici n-dimensionale.Dacă m=n, matricea este pătrat
  2. b) Diagonala secundara din care fac parte toate elementele care au suma dintre numărul liniei si cel al coloanei egala cu N+1(dimensiunea matricei) (căsuțele marcate cu verde). Aplicații: 1) Suma elementelor de sub diagonala principala: for (int i=2;i<=n;i++
  3. (a + b + c − ab − ac −bc)(a′ + b′ + c′2 − a′b′ − a′c′ −b′c′) = 2 2 2 = A +B +C -AB-AC-BC, unde A = aa´+bc´+cb´, B = ac´+bb´+ca´, C = ab´+ba´+cc´. 1.13. Fie A∈Mm(ℂ), B∈Mm,n(ℂ) şi C∈Mn(ℂ). Să se demonstreze că det det( ) det( ), A C O C A B n m =
  4. 2 CAPITOLUL 1. MATRICE. DETERMINANT˘I. De ni˘tia 1.4 O lege de compozi˘tie intern a ^ n X se nume˘ste lege comutativ a dac a 8(x;y) 2X2 avem x y = y x: De ni˘tia 1.5 Fie X o mult˘ime ˘si o lege de compozit˘ie intern a^ n X. Perechea ordonat
  5. Rezolvare: Pentru a calcula media aritmetica a elementelor sirului, cuprins intre 2 valori date a si b, (a < b), calculam suma: tuturor elementelor ce apartin intervalului [a, b], numarand totodata si cate astfel de elemente avem. Impartim apoi suma: obtinuta la numarul elementelor din acest interval, obtinand astfel media cautata
  6. ati cifrele stiind ca . 11. Aratati ca are loc inegalitatea: 12

Sfat 1: Cum se găsește suma elementelor matricei

3.) Se citeste o matrice. Sa se calculeze media aritmetica a elementelor pare. 4.) Se da o matrice cu m linii si n coloane. Sa se calculeze suma elementelor de pe fiecare linie a matricei. 5.) Se da o matrice cu m limii si n coloane. Sa se calculeze suna elementelor de pe marginea matricei densităţii matricei rare pentru care această structură este eficientă, G. lim 33,3% . În structura din figura 6.4, pentru identificarea elementelor nenule ale matricei rare au fost folosite două zone secundare corespunzătoare indicelui de linie şi de coloană. Se prezintă în continuare o altă posibilitate de memorare î aratati ca A I 1 3; b. Determinati valoarea numarului real X pentru care suma tuturor elementelor matricei B(x) este nula; c. Rezolvati ecuatia a a a b b b 12 23 31 11 22 33.

Transpusa matricei A, notată . t A sau . A. t. se obţine din matricea A schimbând rolul liniilor cu al coloanelor. Urma matricei . A , notată . Tr (A) este suma elementelor situate pe diagonala principală a matricei A . Def. Spunem că matricea A este inversabilă dacă există matricea B astfel încât . AB =BA = I. n. Notaţie: A. −1. Se numeşte urma (trace) matricei A = [aij] ∈ ℳn(K) suma elementelor de pe diagonala principală şi se notează trA = ∑ = n i 1 aii . Pentru ∀A, B ∈ ℳn(K), ∀α, β ∈ K au loc relaţiile: trA = trAt; tr(αA + βB) = αtrA + βtrB; tr(AB) = tr(BA). Se numeşte determinantul matricei A = [aij] ∈ ℳn(K) elementul det A ∈ K. 1. SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELOR . Odată cu precizarea noţiunii de element chimic (Lavoisier, sec. XVIII) şi cu descoperirea de noi elemente, încă de la începutul secolului XIX s-a impus, ca o necesitate obiectivă, problema clasificării elementelor pe baza unor criterii ştiinţifice Suma elementelor matricei Java. 2021. Scrieți un program Java pentru a rula funcția Java după fiecare oră. Scriu o metodă cu 2 parametri, o matrice int și 1 matrice int. Metoda trebuie să returneze suma elementelor unui [] [] având un multiplu în matricea b [] Ca atare, nu există niciun motiv sum(sum(A)) ar trebui să fie mai rapid. Ar fi mai lent dacă Matlab creează de fapt un vector de rând care înregistrează suma fiecărei coloane din A mai întâi și apoi suma peste coloane. Dar cred sum(sum(A)) este foarte răspândit printre utilizatori

b) Avem de completat, cu trei numere, 12 poziţii; cele 4 de pe diagonala principală se completează forţat, cu zerouri. Rezultă că M conţine 312 matrice cu 0 pe diagonala principală. În ceea ce priveşte a doua întrebare, M conţine 24 312 matrice care nu conţin zerouri pe diagonala principală, deci 316 - 24 312 = 65 312 matrice conţin măcar un 0 pe diagonala principală IDL> help, b, /str ** Structure , 1 tags, length=4, data length=4, refs=1: DATA FLOAT 1.61571e-13 . Aceasta spune că primul element al matricei b, este o structură cu un câmp numit date, care indică o valoare float de 1.61571e-13. Alternativ, ați putea folosi help cu structurile individuale prin indexarea matricei b B B @ a11 a12 a1n a21 a22 a2n am1 am2 amn 1 C C (Teorema lui Laplace) Determinantul matricei A este egal cu suma produselor minorilor de ordinul p ce se pot construi cu elementele a p linii (coloane) fixate ale matricei A prin Presupunem ca matricea˘ A are rangul r si¸ fie 6= 0 un minor de ordin r. Defini¸ti Aratati ca daca numerele reale a,b ~i C sunt in progresie aritmetica si progresie geometries, atunci a = b = c . 19. Determinati a,b E JR stiind ca numerele 2,a,b sunt in progresie geometrica ~i 2,17,a sunt in progresie aritmetica. Variante bacalaureat 2009 20. Fie a.b,c numere naturale in progresie geometries. Stiind ca a + b + c este un numar.

în exemplu se parcurge o matrice pentru a calcula suma tuturor elementelor pare s = 0; for este definit doar dacă numărul de coloane al matricei A este egal cu numărul de linii al matricei B. Matricea rezultat va avea același număr de linii ca și matricea A și același număr de coloane ca și matricea B.. 19) Afiseaza valorile matricei si suma elementelor maxime de pe fiecare linie a matricei. Exemplu: 2 3 4 1 suma este 13. 7 9 8 3 20) Afiseaza valorile matricei si valoarea elementului maxim din matrice si a tuturor pozitiilor sale. Exemplu: 2 5 6 1 6 elementul este 6 iar pozitiile sunt urmatoarel

Calculator de matric

Aceasta are ca rezultat o matrice, în care fiecare element este suma elementelor multiplicate pereche a rândului matricei A și a coloanei matricei B. Atunci când se înmulțește, ordinea acțiunilor este foarte importantă. m * n nu este egal cu n * m P AB BC CA ABC 2 2 4 12 8a a a a , pentru orice număr real a, deci suma elementelor matricei B A nu depinde de a 2p 5. 2 6 2 2 6 2det 16 4.

Lucrarea are ca scop definirea iutilizarea variabilelor vectori i Rezult$ fi ierul exterior f3.prn care con ine valorile matricei b. 3) vectori; suma componentelor celor doi vectori. A 4 5 7 5 0 2 1 12 8 := A T 4 5 1 5 0 12 7 2 8 = A = 326 A 1 0.074 0.135 0.031 0.117 0.12 0.132 0.18 Matrici inversabile. Matrici inversabile. Def. Fie A o matrice de tipul m x n. Inversa la stanga a lui A este o matrice B de tipul n x m, astfel incat BA=In, (In este matricea unitate de ordin n). Inversa la dreapta a lui A este o matrice C de tipul n x m, astfel incat AC=Im. Observatie. Pot exista mai multe inverse la dreapta (nu la stanga) MATEMATICA - ALGEBRA si GEOMETRIE As. Dr. Marius Paşa 1. CHESTIUNI PREGATITOARE (matrice, determinanti, sisteme) 2. SPATII VERCTORIALE 3. TRANSFORMARI LINIAR A Determinarea matricei 1 1.479 1.841 1.997 0.54 1.02 1.382 1.538 0.416 0.063 0.425 0.581 0.99 0.511 0.149 7.502 10 3 Ax y F(x y) Definirea elementelor matricei, folosind operatorul Xn x 0 3 y 0 3 Variabile domeniu F(x y) sin Functia ce defineste elementele matricei x 2 cos(y

b) să afişeze pe următoarea linie a ecranului, suma tuturor elementelor pare din matricea A; c) să citească de la tastatură un număr natural k ( 0<k £ n ) , să determine şi să scrie pe prima linie a fişierului atestat.out elementul minim de pe linia k a matricei A B C n n <− <− + <− * Se vor obţine, pe rând, următoarele valori: AIAAIA AAI+++ +++nn n, , ,..... 232 - se afişează B 8. Se dă o matrice de nxn componente, n ≤10. Să se afişeze numărul elementelor negative, suma elementelor de pe linia pe care se găseşte elementul maxim al matricei şi numărul elementelor zero de pe diagonala. Probleme: a. parcurgerea cu prelucrarea elementelor b. prelucrare linie /linii c. prelucrare coloana/ coloane d. ştergerea unei linii e. ştergerea unei coloane f. probleme de generare g. schimbarea ordinii componentelor după diverse criterii h. matrice pătratice h.1 prelucrare diagonalelor h.2 prelucrarea zonelor delimitate de diagonale a Să se afişeze pe ecran diferenţa dintre suma elementelor de pe diagonala principală şi suma elementelor de pe diagonala secundară a matricei a. Se citeşte de la tastatură un număr natural n (0 < n < 100) apoi n*n valori din mulţimea {1,0}, care se memorează într-o matrice cu n linii şi n coloane a) Aratati ca . b) Calculati suma patratelor elementelor multimii A. Prof. Dinu Daniel-C.N. Gib Mihaescu 3. Se considera numerele . Aratati ca numerele si sunt naturale. Prof. Barbu Daniela, Calimanesti 4

Matrici (tablouri bidimensionale) Algoritmi si Programar

Fie n I N Aratati ca numarul a = 3n 4 +6n 3 + 3n 2 + 2 se poate scrie ca suma patratelor a trei numere intregi consecutive. Fie multimile: A = si B = Aratati ca suma elementelor numere intregi ale multimilor A si B este un numar prim. (Florica si Vasile Ginta) (O.L.M. Mure s, 2007 a. Număraţi câte elemente din matrice au ca vecini numai numere pare (două elemente sunt numite vecine dacă sunt adiacente pe verticală sau orizontală). b. Determinaţi sumele elementelor de pe chenarele concentrice ale matricei. 2. Scrieţi un program care citeşte de la tastatură două numere naturale n şi m (2<n<25, 2<m<25) ş

Atunci suma. elementelor de pe diagonala principală este S 1 = a 11 +a 22 +...+an-1,n-1+ann = n. i. aii 1, iar suma. elementelor de pe diagonala principală (cele care au suma indicilor constantă, n+1) este. S 2 = an 1 + an-1,2 + an-2,3 +... + a2,n-1 + a 1 n = n. i. ani i 1, 1. Aşadar, avem de calculat sume Programul de mai sus se bazeaza pe faptul ca sirul definit recurent prin B ˘si C. c) Suma elementelor de pe diagonala principal a a matricei A: d) Suma modulelor tuturor elementelor matricei B: 2. Se consider a matricea A = 2 6 6 - suma elementelor de pe diagonala principala - produsul elmentelor de pe diagonala secundara - minimele din elementele aflate deasupra, respectiv sub diagonal

False. 6. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarte relativ la reprezentarea grafurilor prin matricea de adiacenta. A. Matricea este simetrica. B. Suma elementelor liniei i ste egala cu suma elementelor coloanei i. C. Suma tuturor elementelor matricei este egala cu 2*m, unde m este nr muchiilor grafului Aratati ca nu exista numere naturale de forma aabbc , patrate perfecte , divizibile cu 37 , cu cifrele pare consecutive , a < b < c . Prof. Gheorghe Motoc - Calimanest Matricile de tipul nX1 se numesc vectori coloana cu n elemente. De exemplu a = [ 10 , 20 ] - vector linie b = [ 20 ; 50 ] - vector coloană 2. Definire În Matlab definirea tablourilor se poate face prin una din următoarele modalităţi: 1. introducerea listei de elemente componente, 2. generarea lor cu ajutorul unor instrucţiuni şi funcţii. A exist a n 2 astfel ca det(A n) = 0 B exist a n 2 astfel ca Tr(A n) = 3 C exist a n 2 astfel ca A n s a e neinversabil a D A2 1010 = A 2020 E suma elementelor matricei A 20 este 212 9. Fie n 2 ˘si A2M n(R) o matrice inversabil a cu proprietatea c a suma elementelor ec arei linii este egal a cu 1. Not am cu Ematricea coloan a din

Propoziție. Dacă A și B sunt două matrice pătratice asemenea atunci au același polinom caracteristic. Demonstrație: Deoarece XI A XT T T BT T XI A T nn 1 1 1 , atunci rezultă că nn det detXI A XI B Definiția 4. Dacă n mXAM, polinomul monic A > @, de grad minim care admite pe A ca rădăcină, se numește polinomul minimal al matricei A Aratati ca (2a b)(c 2a) 12 este numar natural. Subiectul III Determinati numerele intregi x, y si z astfel incat: 2x+ 3 3 = 2 3y 1 = 5 4z 3 Subiectul IV Se da multimea M = 1;6;11;16;21; ;2001 si N o submultime arbitrara a lui M astfel incat N are 203 elemente. a)Sa se arate ca suma elementelor lui N nu este patrat perfect. b)Sa se arate ca.

100 probleme-TEMA DE VACANTA- PROFESOR GOBEJ ADRIAN - Clasa a-V-a PAGINA NR 2 7) a) Calculati 28 22 :8 3:16 b)Aflati x stiind ca : 10 x 25 100 75 8) Suma a două numere naturale este 67.Aflaţi cele două numere ştiind că împărţind pe unul la celălalt obţine Exercitii rezolvate in c# si c++. O lista cu exercitii de programare rezolvate in c# - unele sunt in lucru, altele, cele care au un link, sunt publicate: Interschimbare valori - Interschimbaţi conţinutul a două numere de tip întreg citite de la tastatură. Ecuatia de gradul I - Să se rezolve ecuaţia de gradul I de forma ax+b=0, cu. să determine suma elementelor matricei situate pe linia . k, unde . k (0<k(n) este un număr natural citit de la tastatură şi să scrie pe prima linie a fişierului . atestat.out. valoarea acestei sume. Notă: Programul va conţine cel puţin un subprogram definit de utilizator Orice termen al unei progresii geometrice, începând cu al doilea, este media geometrică (proporţională) a termenilor vecini lui. b k = b k − 1 ⋅ b k + 1 ⇔ b k 2 = b k − 1 ⋅ b k + 1. Problema Să se determine numărul real pozitiv x ştiind că numerele x ,6 şi x -5 formează o progresie geometrică. ecuaţie de gradul II cu. Daca efectuati suma elementelor matricei A de-a lungul oricarui rand sau coloana, sau de-a lungul oricareia dintre diagonalele principale, veti obtine intotdeauna acelasi numar. Sa verificam aceasta caracteristica in MATLAB. Intai sa efectuam suma elementelor de pe coloanele matricei

Suma elementelor de pe diagonala secundara a unei matrice patratice C++ Pentru a realiza produsul elementelor pur si simplu in codul de mai sus initializam s=1 (pentru a nu inmulti cu 0) si, la linia 14, inlocuim semnul + cu *, astfel variabila s va memora produsul elementelor matricei date principale a matricei pătrate cu identificatorul a Suma elementelor de sub diagonala principală a Suma elementelor de deasupra diagonalei secundare a matricei pătrate cu identificatorul a Suma elementelor de sub diagonala secundară a matricei pătrate cu Pentru a satisface cerința ca orice identificator să fie declarat înainte de. Al doilea exemplu: perechi ordonate de numere. Un al doilea exemplu de spațiu vectorial este dat ca perechile de numere reale x și y. (Ordinea componentelor x și y este importantă, astfel încât o astfel de pereche se numește și pereche ordonată ⁠(d).)O astfel de pereche este scrisă sub forma (x, y).Suma a două astfel de perechi și multiplicarea unei perechi cu un număr sunt.

b) (6 pt) S a se determine mult˘imea punctelor de derivabilitate ale lui f. (10p) 12. Se consider a matricele A = 1 2 (1 1 1 1)(1 0 0 3)(1 1 1 1) ˘si B = I2 +A+A2 + +A2019: S a se determine: a) (6 pt) tr (A2019), unde tr(X) reprezint a suma elementelor de pe diagonala principal a a unei matrice p atratice X; b) (4 pt) Suma elementelor. Matematica pentru clasele a V a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a IX-a, a X-a,a XI-a, a XII-a cu exercitii rezolvate si propuse de matematica,concursuri scolare,olimpiade scolare, exercitii interdisciplinare, transdisciplinare... pentru elevii si profesorii din Slatina, judetul Olt /* Se introduce de la tastatură o matrice pătrată de ordin n cu elemente numere întregi. Se cere să se calculeze şi afişeze: a) suma elementelor de deasupra diagonalei principale ; b) suma elementelor de sub diagonala secundară. */ int a[100][100]; int i,j,n,suma_sus,suma_jos 5p b) Demonstra ți c ă M x M y M M x y()+ = + +() (0) ( ), pentru orice numere reale x și y . 5p c) Determina ți perechile de numere naturale m și n, știind c ă suma elementelor matricei M m M()⋅(1) este egal ă cu suma elementelor matricei M M n(1)⋅(). 2

Matematica-M1-Bacalaureat=2012- [FtOC] (1) Caricato da. Andreea Samoilă. 93% (15) Il 93% ha trovato utile questo documento (15 voti) 3K visualizzazioni 400 pagine. Informazioni sul documento. fai clic per espandere le informazioni sul documento. Descrizione: culegere matematica bac Mai încolo folosim pentru prelucrare cele 2 for-uri în acelaşi mod ca în citire şi îl vom prelucra pe a[i][j]. Însă, dacă problema ne specifică unde are loc prelucrarea în matrice (pe, deasupra, sub diagonala principală sau secundară a matricei), atunci unele lucruri se vor schimba Daca efectuaţi suma elementelor matricei A de-a lungul oricărui rând sau coloana, sau de-a lungul oricăreia dintre diagonalele principale, veţi obţine întotdeauna acelaşi număr. Sa verificam aceasta caracteristica in MATLAB. Întâi sa efectuam suma elementelor de pe coloanele matricei Rezolvari Subiecte Matematica BAC 2016 - Profil Matematica-Informatica Subiectul I 1. Arătați că Rezolvare: Folosim formula Obținem 2. Calculați produsul Rezolvare: Calculăm fiecare valoare a funcției și înlocuim în produs Cum f(-1) = 0, rezulta, inlocuind in produs f (0) ⋅ f (1) = a, că f(-1) ⋅ f(0) ⋅ f(1) =... Read more Sa se rearanjeze liniile si coloanele matricei a astfel incat suma elementelor de pe diagonala principala sa fie maxima. 3. Se considera un triunghi de numere ca in exemplul urmator: 7 3 8 8 1 0 2 7 4 4 4 5 3 6 5 Sa se calculeze cea mai mare dintre sumele numerelor de pe drumurile ce pleaca din varf s

cä suma elementelor multimii A este un numär par, ceea ce contrazice faptul cä S 1692 este numär impar. Prin urmare, nu existä o astfel de partiÿie. 5. Sã se demonstreze cã multimile A {n2 1 n e N} si B {5n + 2 | n e N} sunt disjuncte. Solutie. Dacä a este un element din multimea A, atunci ultima cifrä Ecuaţia caracteristică matricei A este , adică , de unde rezultă că (1 = 1, (2 = k, deci există matricele pătratice de ordinul doi B şi C, astfel încât , (() n ( 1. Pentru n = 0 şi n = 1, obţinem sistemul: , de unde obţinem şi

Matrice inversabila si inversa unei matrice - Liceunet

a)Sa se arate ca suma elementelor lui N nu este patrat perfect. b)Sa se arate ca exista in N doua elemente a caror suma este egala cu 2012. Solutie: a)Vom nota prin M 5 multiplu de 5. Observam ca toate elementele multimii M sunt de forma M 5 + 1 Prin urmare, toate elementele multimii N vor de forma M 5+1 de unde rezulta ca suma lor va de forma ( Algebr ă liniar ă, geometrie analitic ă şi diferen ţial ă 105 3.6 Valori şi vectori proprii Fie V un K-spa ţiu vectorial n-dimensional şi A ∈ LK(V) un operator liniar. Defini ţia 3.6.1 Un vector x ∈ V, x ≠ 0 se nume şte vector propriu al operatorului A dac ă exist ă λ ∈ K astfel încât (3.6.1) A(x) = λx. Scalarul λ ∈ K se nume şte valoarea proprie a lui A coresp $$A=\frac{1}{9} \begin{pmatrix} -7 & 4 & 4\\ 4 & -1 & 8\\ 4 & 8 & -1 \end{pmatrix}$$ Cum pot dovedi că A este o rotație? linear-algebr b) Să se găsească x, y, z ∈ M3(R) astfel încât: z x C y z B x y A 19) Să se determine matricea x ∈ M3(N) astfel încât (1 2 4)x =(3 1 2) 20) Să se rezolve ecuaţia X2 = ştiind că x 15 30 5

Determinantul unei matrice: - E-formul

5. Matrice rare Matricele rare îşi găsesc aplicabilitatea în modelarea unor procese de natură industrială, economică, tehnică, socială etc. Materialul de faţă îşi propune să trateze modalităţile de reprezentare în structuri de date a matricelor rare, precum şi principalele operaţii matriceale implementate într-un limbaj orientat pe obiecte. În final este prezentată o. câte un spaţiu, reprezentând elementele matricei. Să se scrie un program, în limbajul Pascal/C/C++, care să determine suma elementelor matricei situate pe linia k, unde k (<k n) este un număr natural citit de la tastatură şi să scrie pe prima linie a fişierului atestat.out valoarea acestei sume B C n n <− <− + <− * Se vor obţine, pe rând, următoarele valori: AIAAIA AAI+++ +++nn n, , ,..... 232 - se afişează B 8. Se dă o matrice de nxn componente, n ≤10. Să se afişeze numărul elementelor negative, suma elementelor de pe linia pe care se găseşte elementul maxim al matricei şi numărul elementelor zero de pe diagonala. B.Regula TRIUNGHIULUI Analizand termenii precedenti de semnul + ai determinantului de ordinul trei se observa ca termenul este produsul termenilo de pe diagonala principala, iar termenii , sunt produsele elementelor considerate ca varfuri ale triunghiurilor avand fiecare o latura paralela cu diagonala principala .Arătați că pentru orice submulțime B inclusă în A, suma elementelor lui B nu este număr natural. *** 2. Determinați numerele raționale x și y pentru care 10 3 3 13 2 30 13 2 30 xy . Prof.Anton Negrilă, Ploiești 3. Pe un cerc cu centrul în O se consideră punctele A, B și C cu arcele AB și AC având fiecare măsura d

De exemplu, suma a doua matrice vectorizate presupune transformarea matricelor in vectori, suma efectuandu-se acum intre doi vectori. Analog se realizeaza si scaderea, inmultirea si transpunerea matricei. Diferenta dintre aceste functii si functiile prezentate in acest tutorial consta in faptul ca tipul elementelor matricei nu este intreg. câte n numere reale separate prin câte un spaţiu, reprezentând elementele matricei. Să se scrie un program, în limbajul Pascal/C/C++, care să determine suma elementelor matricei situate pe linia k, unde k (0<k n) este un număr natural citit de la tastatură şi să scrie pe prima linie a fişierului atestat.out valoarea acestei sume. 46 Ma3 - Să se afişeze elementele matricei facându-se parcurgere pe linie, pornind din fiecare colț al matricei. Li6 - Să se adauge suma elementelor ca informaţie într-un nod la finalul. Tabela următoare dă câteva funcţii pentru manipularea matricelor. Funcţia reshape schimbă dimensiunile unei matrice: reshape (A,m,n)produce o matrice m pe n ale cărei elemente sunt luate coloană cu coloană din A. De exemplu: A= [1 4 9; 16 25 36], B=reshape (A,3,2) A = 2×3. 1 4 9 16 25 36. B = 3×2

(DOC) MATRICI ŞI DETERMINANŢI 1

Problema 2. Fie A 2Mn(R) o matrice astfel încât A¢At ˘In. a). Sa˘ se arate ca˘ suma modulelor elementelor matricei A nu depa˘se¸ st¸ e n p n. b). Sa˘ se determine suma pat˘ ratelor tuturor minorilor de ordin doi este egală cu suma elementelor matricei M M n(1)⋅(). 2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă x y x y xy∗ = + − −4 4 4 3 ____ fonte înalt aliate, la care suma elementelor de aliere depășește 10%. 21. Precizați care dintre următoarele modalități de introducere a materialelor de aliere în faza metalică este incorectă: a) în încărcătura metalică; b) în baia metalică din agregatul de elaborare Cap. I NOŢIUNI FUNDAMENTALE DESPRE VECTORI. In mecanică există mărimi scalare sau scalari şi mărimi vectoriale sau vectori.. Mărimile scalare (scalarii) sunt complet determinate prin valoarea lor numerică - un număr pozitiv sau negative - urmată de unitatea de măsură. Exemple: timpul (10 sec.), distanţa dintre două puncte (2 m), aria unei suprafeţe (25

Matrice (matematică) - Wikipedi

a2 2b2 = 1 ab = 1: (2) Sc az^and a doua ecuat˘ie din prima rezult a a2 ab 2b2 = 0, ecuat˘ie omogen a de gradul 2. ^Imp art˘ind ecuat˘ia omogen a la b2 ̸= 0 ˘si not^and k = a b, rezult a k2 k 2 = 0, k 2 f 1;2g ) a b 2 f 1;2g , b 2 f a;2ag; deci distingem cazurile (i) b = a, caz^ n care^ nlocuind^ n (2) rezult a b2 = 1, b 2 f 1;1g 3 Problema 4. Se consideră o matrice A de tip n*n, cu componentele numere întregi. Să se calculeze: - suma elementelor de pe diagonala principală; - produsul elmentelor de pe diagonala secundară Prezentare ppt matrice 1. MATRICE INVERSABILE ÎN MN(ℂ) 2. CUPRINS: 3. DEFINIŢIE Definitie: O matrice A ϵ Mn(ℂ) se numeste inversabila in in Mn(ℂ) pe scurut inversabila) daca exista o matrice B ϵ Mn(ℂ) astfel incat AB=BA=In Observatii: • Pentru o matrice de A ϵ Mn(ℂ) exista cel mult o matrice B ϵ Mn(ℂ) cu proprietatea din enunt.Intr-adevar,daca Ab=BA=In si AC=CA=In cu B,C ϵ.

Algoritmi cu fisiere in C++. cout << Gata! Vizualizati fisierul 'suma.txt'!\n; Citeste de la tastatura 2 numere si le scrie in fisierul suma.txt, iar pe linia urmatoare suma lor. Citeste din fisierul numere.txt 2 numere intregi, separate printr-un spatiu si afiseaza produsul acestora pe ecran. cout << Gata Sa se determine rangul matricei A= . Cu secventa MATLAB: A=[3 2 -5 4;3 -1 3 -3;3 5 -13 11]; k=rank(A) care returneaza: k= 2 4.Urma unei matrice Urma matricei - suma elementelor de pe diagonala principala - se calculeaza cu functia trace; se apeleaza cu sintaxa: u=trace (A) Exemplul 4.1. Sa se calculeze urma matricei A= cifre, separate prin câte un spaţiu, reprezentând valorile elementelor matricei . A. Să se scrie un program, în limbajul Pascal/C/C++, care: afişează pe ecran, în linie, suma elementelor diagonalei principale a matricei . A 5p b) Calculai inversa matricei A ( 1) n M3 ( ) . 5p c) Determinai perechile de numere naturale ( a, b ) pentru care matricea A ( a ) A ( b ) are suma elementelor egal cu 24. 2. Pe mulimea numerelor reale se definete legea de compoziie x y = 3 xy 3x 3 y + 4