Home

Art 362 cod procedura penala

Art. 362 Persoanele care pot face apel Apelul CĂILE DE ..

Art. 362 Persoanele care pot face apel Apelul CĂILE DE ATAC ORDINARE Cod procedura penala actualizat (cpp) Codul de procedură penală actualizat prin: Legea 356/2006 - pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi din 21 iulie 2006, Monitorul Oficial 677/2006;. Fata de aceste considerente, Curtea urmeaza sa constate ca art. 362 alin. 1 lit. a) teza a doua din Codul de procedura penala este neconstitutional in ce priveste restrangerea dreptului procurorului de a declara apel cu privire la modalitatea de solutionare a laturii civile a unui proces penal, in lipsa apelului formulat de partea civila

Codul de procedura penala art 362 alin

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 362 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală art. 362 alin. 1 lit. c) (dispozitia în cauzele în care actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila, dar numai în ce priveste latura penala) Modificată: L. nr.159/200 (Decizia penala nr. 114/C-CJ / 29 Octombrie 2015) Prin incheierea din data de 22 octombrie 2015, pronuntata de Tribunalul Arges, in temeiul art. 362 raportat la art. 208 Cod procedura penala, s-a mentinut masura arestarii preventive luate fata de inculpatii GG, GFC si GSC. Pentru a dispune astfel, prima instanta a retinut urmatoarele We would like to show you a description here but the site won't allow us

Prin raportare la conditiile prev. de art.202 alin.(3) Cod procedura penala, ce vizeaza necesitatea masurii preventive pentru buna desfasurarea a procesului penal, temeiurile care au determinat masura controlului judiciar au incetat, impunandu-se revocarea acesteia. Art.206 Cod procedura penala Art.242 alin. (1) Cod procedura penala. Sesizarea. Prin Decizia nr. 482 din 9 noiembrie 2004, Curtea a reţinut că diferenţierea realizată prin art. 362 din Codul de procedură penală din 1968 între regimul juridic al părţii vătămate, pe de o parte, şi cel al părţii civile şi al părţii civilmente responsabile, pe de altă parte, este neconstituţională, încălcând. Dezlegare chestiune de drept: In aplicarea dispozițiilor art. 480-485 NCPP, procurorul nu poate în faza de urmărire penală, în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, să rețină dispozițiile art. 396 alin. 10 NCPP, cu consecințe directe asupra reducerii limitelor de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracțiunea. Textul art. 362 alin. 1 lit. a) teza a doua din Codul de procedura penala are urmatorul continut: Apelul procurorului in ce priveste latura civila este inadmisibil in lipsa apelului formulat de partea civila, cu exceptia cazurilor in care actiunea civila se exercita din oficiu

Masurile preventive in cursul judecatii

 1. Daca, potrivit art. 177/2 cod procedura penala inculpatul a indicat într-o declaratie locul unde urmeaza a fi citat iar la judecarea apelului nu a fost citat la adresa respectiva, hotarârea instantei de apel este supusa casarii în temeiul art. 3859 alin. 1 pct. 21 cod procedura penala, cu trimiterea cauzei spre rejudecarea apelului
 2. La alegerea si individualizarea pedepsei instanta va face mai întâi aplicarea dispozitiilor art. 320 ind. 1 din Codul de procedura penala, în situatia în care inculpatului a recunoscut în totalitate fapta pentru care a fost trimis în judecata si a dorit ca judecata sa aiba loc în baza probelor de la urmarirea penala pe care si le-a însusit si pe care le cunoaste, astfel încât va.
 3. (6) Cod de procedura penala, deoarece desfasurarea unei activitati lucrative, la un interval de peste doua luni de la dispunerea masurii arestului la domiciliu, în baza si pe durata contractului nr. xxxxx/08.12.2014 încheiat de inculpata cu D. G. A. S. P. C. B., constituie un motiv întemeiat pentru a conduce la o derogare de la regimul.
 4. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală ultima actualizare : Legea nr.127/2021 Ediție adnotată cu ordinele pentru aplicarea Codului de procedură fiscală emise până la data de 03 februarie 2020. Acest text este actualizat prin mijloace informatice și nu reprezintă o republicare. TITLUL I - Dispoziții generale (art. 1 - 15
 5. ara constata legalitatea sesizarii instantei, a ad
 6. Reglementarea in Vechiul Cod de Procedura Penala (din 1968) Art. 169: Restituirea lucrurilor (1) Daca procurorul sau instanta de judecata constata ca lucrurile ridicate de la invinuit ori inculpat, sau de la orice persoana care le-a primit spre a le pastra, sunt proprietatea persoanei vatamate ori au fost luate pe nedrept din posesia sau.
 7. Codul de procedura penala adnotat ***Cuprinde modificările aduse prin OUG nr. 70/2016, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 866 din 31 octombrie 2016.*** PARTEA GENERALA. TITLUL I. Principiile si limitele aplicarii legii procesuale penale. Art. 1. Normele de procedura penala si scopul acestora Art. 2. Legalitatea procesului penal Art. 3

COD PR. PENALA 01/07/2010 - Portal Legislati

 1. Potrivit comunicatului de presă publicat pe site-ul Curții Constituționale (www.ccr.ro), în ședința din 14 septembrie 2016, Curtea Constituțională s-a reunit pentru a dezbate asupra neconstituţionalității dispoziţiilor art. 25 alin. (5) din Codul de procedură penală, cu referire la dispoziţiile art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală
 2. Art. 2781 Cod Procedura Penala. Jud. MGD. Prin sentinta penala 332/S din data de 30.11.2011, pronuntata de Tribunalul Brasov in dosarul penal xxx/62/2011, s-a dispus: In baza art. 278/1 al 8 lit a Cpp respinge plangerea formulata de petenta DGFP Brasov impotriva ordonantei procurorului din data de 20.04.2011 pronuntata in dosar penal nr. 8651/P.
 3. Reglementarea in Vechiul Cod de Procedura Penala (din 1968) Art. 278: Plangerea contra actelor procurorului (1) Plangerea impotriva masurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozitiilor date de acesta se rezolva de prim-procurorul parchetului sau,.
 4. Noul Cod de procedura penala, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2014, p. 166] In cazul in care judecatorul fondului se pronunta asupra legalitatii sau temeiniciei starii de arest, iar ulterior incheierea este casata cu trimitere spre rejudecare ca urmare a admiterii contestatiei, acelasi judecator poate participa la o noua dezbatere a starii de.
 5. are similar suspectului sau inculpatului. Totodata, martorul nu are posibilitatea de a refuza sa dea declaratie, in temeiul art.118 din legea procesual penala in vigoare. Mai mult, Curtea observa ca martorul este obligat sa.
 6. istrative prealabile obligatorii, cu caracteristica sui generis a atacarii in fata instantei de fiscal a raspunsului organului ierarhic superior, iar nu a celui care a emis actul ad
 7. Potrivit art. 362 alin. 2 Cod proc. penală, pentru inculpat apelul poate fi declarat şi de către apărător. În ceea ce-l priveşte pe apărător , se disting două situaţii: O primă situaţie este aceea când apărătorul a acordat asistenţă juridică inculpatului la instanţa a cărei hotărâre urmează a fi atacată cu apel. În.

Comentariu art 362 Codul de Procedura Penala. Deschide. publicat in lucrarea de PUSCASU Voicu Ionel;GHIGHECI Cristinel, Codul de procedura penala adnotat. Vol. II. Partea speciala din 01-dec-2019, Universul Juridic. Comentariu art 363 Codul de Procedura Penala. Deschide f) Cod procedura penala, s-a incetat procesul penal pornit impotriva inculpatilor Dospina George - Manuel si Zaharia Romeo - Lucian pentru infractiunea prevazuta de art. 184 alin. 2 si 4 Cod penal din 1969, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescriptiei speciale a raspunderii penale, conform art. 122 alin. 1 lit Pentru a pronunta aceasta solutie, Curtea Constitutionala a retinut ca sintagma cu exceptia imprejurarilor care privesc existenta infractiunii din cuprinsul dispozitiilor art.52 alin.(3) din Codul de procedura penala este lipsita de claritate, precizie si previzibilitate, precum si faptul ca aceasta incalca principiul securitatii raporturilor juridice si principiul autoritatii de lucru.

Potrivit art. 13 Cod de procedura penala, in caz de amnistie, prescriptie ori de retragere a plangerii prealabile invinuitul sau inculpatul poate cere continuarea procesului penal si potrivit art. 13 alin. 3 , daca nu se constata vreunul dintre cazurile prevazute in art. 10 lit. a - e Cod de procedura penala., instanta trebuie sa dispuna. Astfel, art. 97 alin. 1 din noul Cod de procedura penala defineste proba ca fiind ``orice element de fapt care serveste la constatarea existentei sau inexistentei unei infractiuni, la identificarea persoanei care a savarsit-o si la cunoasterea imprejurarilor necesare pentru justa solutionare a cauzei si care contribuie la aflarea adevarului in procesul penal`` Potrivit dispoziţiilor art. 340 alin. (1) C. proc. pen., persoana a cărei plângere împotriva soluţiei de clasare sau renunţare la urmărirea penală, dispusă prin ordonanţă sau rechizitoriu, a fost respinsă conform art. 339 poate face plângere în termen de 20 de zile de la comunicare, la judecătorul de cameră preliminară de la instanţa căreia i-ar reveni, potrivit legii. Update: Decizia nr. 233/2021 - motivare. Curtea Constituțională a României (www.ccr.ro) a publicat motivarea Deciziei nr. 233/2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 400 alin.(1), ale art. 405 alin. (2) și (3) și ale art. 406 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, care poate fi accesată aici

Codul de Procedură Penală - Judecata Rolul instanței de judecată. Art. 349. - (1) Instanța de judecată soluționează cauza dedusă judecății cu garantarea respectării drepturilor subiecților procesuali și asigurarea administrării probelor pentru lămurirea completă a împrejurărilor cauzei în scopul aflării adevărului, cu respectarea deplină a legii Codul de Procedura Penala 2021; Codul Penal 2021 actualizat. Partea GENERALA Cauzele care inlatura raspunderea penala art. 152 - 159 • Titlul VIII - Cauzele care inlatura sau modifica executarea pedepsei art. 160 - 164 • Titlul IX Art. 362 Fapta de a modifica, șterge sau deteriora date informatice ori de a restricționa accesul la. Potrivit disp. art. 362 al. 1 lit. f Cod procedura penala, poate declara apel orice persoana ale carei interese legitime au fost vatamate printr-o masura sau printr-un act al instantei, astfel încât apelul declarat de catre numitul C.V. nu poate fi considerat inadmisibil, astfel dupa cum s-a solicitat la termenul de judecata din data de 08.09. Art. 289. Plangerea - Legal Land. Art. 289. Plangerea. (1) Plangerea este incunostintarea facuta de o persoana fizica sau juridica, referitoare la o vatamare ce i s-a cauzat prin infractiune. (2) Plangerea trebuie sa cuprinda: numele, prenumele, codul numeric personal, calitatea si domiciliul petitionarului ori, pentru persoane juridice.

Art. 36 Noul Cod de Procedură Penală Competenţa ..

Art. 361 Noul Cod de Procedură Penală Pregătirea şedinţei ..

Prin decizia penala nr. 1229 din data de 07 noiembrie 2017 Curtea de Apel Ploiesti, in baza art.421 pct.1 lit. a) teza ultima Cod procedura penala, a respins ca inadmisibil apelul declarat de petentul S.G. impotriva incheierii din data de 22 septembrie 2017 pronuntata de judecatorul de camera preliminara din cadrul Judecatoriei Pucioasa În M. Of. nr. 875 din 23 noiembrie 2015, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 17/2015 referitoare la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 19 din Codul de procedură penală. Obiectul recursului în interesul legii. Art. 19 Cod procedură penală art. 291 din Codul de Procedură Penală. Celebrul articol necunoscut numărul 291 din Codul de Procedură Penală este privit cu multă dușmănie și deosebită aversiune, aș putea spune, de către reprezentanții autorităților publice din România, indiferent la ce autorități ne referim

Art. 342 Noul Cod de Procedură Penală Obiectul procedurii ..

Incidenta dispozitiilor art.320/1 Cod procedura penala. Art.320/1 Cod procedura penala. Decizia nr.1470 din 8 noiembrie 2011 a Curtii Constitutionale. Referitor la aplicarea dispozitiilor art.320/1 Cod procedura penala, se constata ca prin O.U.G. nr.121 din 22.12.2011 in articolul XI, capitolul Dispozitii tranzitorii si finale s-a decis ca, in. Cod procedura penala. Art.191 alin.3 Cod procedura penala. C.proc.pen., art. 191 alin. 3 Potrivit acestor dispozitii, partea responsabil civilmente, in masura in care este obligata in solidar cu inculpatul la repararea cauzei, este obligata in mod solidar cu acesta si la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.. Curtea de Apel Ploiesti, Sectia Penala si pentru cauze cu minori si de familie Cererea ce face obiectul prezentei cauze este fundamentata în drept pe dispoz. art. 522/1 C.p.p. text de lege potrivit caruia în cazul în care fata de o persoana judecata si condamnata în lipsa, s-a derulat procedura de extradare în România, aceasta persoana va putea fi rejudecata, la cererea sa, de catre instanta care a judecat cauza în primul grad de jurisdictie CODUL PENAL AL ROMÂNIEI. 2006 Codul penal a fost republicat în Monitorul Oficial nr. 65 din 16 aprilie 1997, în temeiul art. III din Legea nr. 140/1996, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 14 noiembrie 1996. Codul penal a fost publicat în Buletinul Oficial nr. 79 - 79 bis din 21 iunie 1968 si a mai fost republicat în Buletinul Oficial nr

LEGE nr.29 din 12 noiembrie 1968 Codul de procedură penal

+ Articolul 77 Procedura de judecată (1) Cererea, împreună cu înscrisurile care o însoțesc și o copie de pe cererea de chemare în judecată, de pe întâmpinare și de pe înscrisurile de la dosar, va fi comunicată celui arătat ca titular al dreptului. (2) Dispozițiile art. 64 și 65 se aplică în mod corespunzător Autentificare utilizator. Autentificare certificat Depunere declarație unică și alte formulare SPV-PF. Înregistrare în Spațiul Privat Virtua Art. 278: Îndreptarea erorilor materiale (1) Erorile materiale evidente din cuprinsul unui act procedural se îndreaptă de însuşi organul de urmărire penală, de judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de cameră preliminară ori de instanţa care a întocmit actul, la cererea celui interesat ori din oficiu

Masuri Preventive. Elementele De Circumstantiere Personala ..

Asistenta celor in primejdie (infractiuni privind): Internare medicala (art. 247 Cod procedura penala- art. 110 Cod penal), Sentinta penala nr. 30 din data de 27.05.2014, pronuntata de Judecatoria Targu-Bujo Contestaţie durată proces (art.488 ind. 2 Noul Cod de procedura penala) Condiţii: judecătorul constată că au fost efectuate acte de urmărire penală în vederea soluţionării cauzei penale, acestea având un caracter ritmic şi că nu se poate imputa organelor de urmărire penală vreun moment de inactivitate Pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea de furt calificat prev. si ped. de art. 208 alin.1 , art. 209 alin.1 lit. a Cod penal este cuprinsa între 3 ani si 15 ani. În urma aplicarii art. 320/1 Cod procedura penala introdus prin Legea nr. 202/2010, limitele pedepsei închisorii s-au redus cu o treime, de la 2 la 10 ani

NOUL COD PENAL & NOUL COD DE PR9CEDURA PENALA NOUL CODUL DE PROCEDURA PENALA Legea nr. 135/2010 privind Codulde proceduri penali '213 lndex.....'.. '529 Legea nr.255t2013 pentru-punerea in aplicare a Dispoziliile art. 4 din Codul penal nu se aplicfl in situalia in care fapta est Codul de procedura penala. Editia a XV-a 26 octombrie 2011 - autor *** - editura - CODUL DE PROCEDURA PENALA AL ROMANIEI - ACTUALIZAT, asa cum a fost modificat si completat prin actel.. Incalcarea art. 360 Cod procedura penala si art. 171 al. 2 Cod procedura penala. Instanta comunica copii de pe dispozitivul hotarârii partilor care au lipsit de la judecata, cât si de la pronuntare. Inculpatului detinut, aflat intr-una din situatiile prev. de art. 171 al. 2 c.p.p., care a lipsit de la pronuntarea hotarârii, i se comunica. CCR: Avand in vedere aceste argumente, Curtea apreciaza ca dispozitiile art.I pct.235, referitoare la art.406 alin. (2) din Codul de Procedura Penala, sunt neconstitutionale, contravenind art.1 alin. (5) din Constitutie. Nu respecta exigentel Codul de Procedura Penala din 2010 CODUL DE PROCEDUR \u0102 PE. Codul de procedura penala din 2010 codul de procedur. School Alexandru Ioan Cuza University; Course Title COM MISC; Uploaded By CoachElement4168. Pages 236 This preview shows page 149 - 151 out of 236 pages

CODUL PENAL & CODUL DE PROCEDURA PENALA Toate drepturile asupra prezentei edi[ii sunt rezervate 362-384 Capitolull. lnfrac[iunicontra ordiniigilinigtiipubtice Art. 1.4 CODUL PENAL PARTEA GENERALA Titlul I Legea penali gi limitele ei de aplicar Codul penal Cu modificirile aduse prin Legea nr.19312017 I Codul de procedurd penali Legea de aplicare t Reglementdri anterioare I Legislafie 't conexd o Decizii ale Curlii Constitutionale Recursuriin interesul legii o Hotdrdri prealabile o lndex Edilia al2-aactualizatd la 2l august2Ol7 gi ingrijitd de avocat dr. Petru[ Ciobanu Editura Rosetti lnternationa CCR a constatat cu unanimitate de voturi, ca este neconstitutional art. II din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala, articol care cuprinde Dispozitii finale si tranzitorii Curtea retine ca, potrivit art. 345, art. 346 alin. (1) si art. 347 din Codul de procedura penala, procedura desfasurata in camera preliminara nu se realizeaza potrivit unei proceduri orale in care partile din proces sa-si poata expune sustinerile, ci pe baza celor depuse in scris de catre inculpat si a raspunsului parchetului

 DECIZIA nr. 362 din 3 iunie 2021 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 183 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă EMITENT: Curtea Constituţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 729 din 26 iulie 202 Art. 155 alin. (1) din Codul penal, are următorul conținut: Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură în cauză.. Solutia legislativa, ce permite oricarui act de procedura sa intrerupa termenul de prescriptie a raspunderii penale, incalca Constitutia Romaniai pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. I. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, publicata Tn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, s

Art. I. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 208, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins Codul de Procedura Penala. Legea nr. 135 /2010 privind Noul Cod de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 486 din 15 iulie 201 Solutia legislativa prevazuta la art. 335 alin. (4) din Codul de procedura penala, potrivit careia judecatorul de camera preliminara hotaraste fara participarea procurorului si a suspectului sau, dupa caz, a inculpatului, este neconstitutionala, fiind de natura a incalca dispozitiile art. 21 alin. (3) si ale art. 24 din Constitutie

Video: lege5.r

Video: Cooperarea Inculpatului Cu Organele Judiciare, Revocarea

Excepție de neconstituționalitate admisă cu privire la

1393452000 Noul Cod procedura penala actualiza Art. 44. - (1) In caz de reunire, daca, in raport cu diferitii faptuitori ori diferitele fapte, competenta apartine, potrivit legii, mai multor instante de grad egal, competenta de a judeca toate faptele si pe toti faptuitorii revine instantei mai intai sesizate, iar daca, dupa natura faptelor sau dupa calitatea persoanelor, competenta apartine unor instante de grad diferit, competenta de a.

aplicare art 19 alin 2 cod procedura penala. Consultant Covasna Consultant credite si finantari 20:31, 27 Octombrie 2010. Contactează. Buna seara. In cazul in care o banca al carui angajat am fost a depus plangere penala impotriva mea pentru un transfer de fonduri neautorizate de pe contul unui client, iar dupa putin timp clientul m-a chemat. Curtea Constititutionala a admis, marti, cu unanimitate de voturi, o exceptie de neconstitutionalitate si a constatat ca solutia legislativa cuprinsa in dispozitiile art. 146 (1) din Codul de procedura penala, care nu permite contestarea legalitatii masurii referitoare la obtinerea datelor privind.

Art. 396. Rezolvarea actiunii penale - Legal Lan

 1. Va comunicam ca prin rezoluţia noastră din data de 17 iunie 2009, în dosarul nr. 175/P/2008, în temeiul art. 249 si art. 243 rap. la art. 11 pct. 1 lit. b si c din Codul de procedura penala si art. 10 lit. a,b,d si g Cod procedura penala, art. 228 alin. 6 Cod procedura penala si art. 10 lit
 2. istrativ adnotat. Noutati. Exa
 3. Curtea Constititutionala a admis, marti, cu unanimitate de voturi, o exceptie de neconstitutionalitate si a constatat ca solutia legislativa cuprinsa in dispozitiile art. 146 (1) din Codul de procedura penala, care nu permite contestarea legalitatii masurii referitoare la obtinerea datelor privind tranzactiile financiare ale unei persoane de catre persoana vizata de aceasta, care nu are.

Ordonanta de urgenta privind modificarea art. 482 din Codul de procedura penala, o.u.g. nr. 31/2008 [Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro] Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 224 din 24/03/2008 La data de 1 aprilie 2007 a intrat in vigoare art. 482 din Codul de procedura penala, asa cum a fost modificat prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si. Limitarea, stabilita prin art.362 alin.1 lit.c) din Codul de procedura penala, a dreptului partii vatamate de a exercita caile ordinare de atac, cu privire la latura penala, exclusiv in cauzele in care actiunea penala se pune in miscare la plangere prealabila este contrara principiului egalitatii in drepturi, consacrat de art.16 alin.(1) din. Codul de procedura penala comentat. Art. 200-286. Urmarirea penala. Autor: Nicolae Volonciu, Alexandru Tuculeanu. Editura: Hamangiu. Pagini: 20 NOUL COD DE PROCEDURA PENALA. Art. 3. -Legea noua se aplica de la data intrarii ei in vigoare tuturor cauzelor aflate pe rolul organelor judiciare, cu exceptiile prevazute in cuprinsul prezentei legi.Art. 4. - (1) Actele de procedura indeplinite inainte de intrarea in vigoare a Codului de procedura penala, cu respectarea dispozitiilor legale in. Citeste şi . Nu am gasit decizii asemanatoare! Restituirea cauzei la procuror Potrivit art. 332 Cod procedura penala, restituirea cauzei la procuror în vederea refacerii urmaririi penale se poate dispune doar în cazurile limitativ prevazute: - când se constata, înainte de terminarea cercetarii

Admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a

 1. ară, în cursul procedurii de cameră preli
 2. Codul penal. Codul de procedura penala. Legile de executare reuneste cele doua coduri penale in vigoare si, pe langa acestea, include si cele doua legi de executare a pedepselor, a masurilor privative si neprivative de libertate - Legile nr. 253 si nr. 254 din 2013, toate actualizate la data de 22 martie 2021.. Precum toate lucrarile din seria de legislatie a Editurii Hamangiu, Codul penal
 3. Fostul premier Dacian Ciolos a lansat, marti, un avertisment in contextul modificarilor aduse Codului de procedura penala, precizand ca ar fi o greseala fatala ca acestea sa fie urmate de o ordonanta de urgenta sau de suspendarea presedintelui. - Toate articolele Ziare.com pe tema: Cod procedura penala 201
 4. . Cod de procedură penală prevede expres că. NCPP, în tot, fără a distinge, cu textul art. CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ AL REPUBLICII MOLDOVA. Republica Moldova este parte şi de prezentul cod. Sunt astfel puse de acord dispoziţiile codului de procedură penală cu art
 5. ART. 129 Noul cod de procedura penala 2014 Audierea martorului protejat - Audierea persoanelor. (1) În situaţiile prevăzute la art. 126 alin. (1) lit. d) şi art. 127 lit. d), audierea martorului se poate efectua prin intermediul mijloacelor audiovideo, fără ca martorul să fie prezent fizic în locul unde se află organul judiciar. (3.

Curtea de Apel Constanta, în temeiul art.38515 pct.2 lit.c Cod procedura penala, art.3859 pct.10 Cod procedura penala, raportat la art.378 al.11 Cod procedura penala, a admis recursul penal declarat de PARCHETUL DE PE LÂNGA TRIBUNALUL CONSTANTA, împotriva sentintei penale nr.1768 din data de 21 decembrie 2007, pronuntata de Judecatoria. Revizuire. Caz prevazut de art. 394 alin.1 lit. e Cod procedura penala. SENTINTA PENALA NR. 76/P. Prin cererea înregistrata la aceasta instanta Parchetul de pe lânga Tribunalul Neamt a solicitat, în temeiul art. 394 alin. 1 lit. e Cod procedura penala, revizuirea sentintei penale nr. 84/P/ din 10.05.2005 pronuntata de Tribunalul Neamt, în dosarul nr. 1099/P/2004, definitiva si a sentintei. Cazul de casare prevazut de art. 3859 pct. 2 cod procedura penala. Instanta nelegal sesizata. Stabilind ca actul de sesizare al instantei este plângerea partilor vatamate formulata în conditiile art.278 ind.1 alin.1 cod procedura penala, instanta de fond era obligata ca, prin încheierea de sedinta din 27.12.2007 pronuntata de Judecatoria Tulcea, sa dispuna punerea în miscare a actiunii. In Monitorul Oficial al Romaniei nr 14 din data de 8 ianuarie 2013 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 925 din 13 noiembrie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3201 alin. (7) din Codul de procedura penala. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicata intr-un dosar aflat pe rolul Curtii de Apel Constanta-Sectia penala si pentru cauze.

Art. 93^1 Procedura amiabilă în cazul convenţiilor de evitare/eliminare a dublei impuneri. Art. 93^2 Procedura pentru eliminarea dublei impuneri între persoane române afiliate. TITLUL VI^2 Controlul antifraudă. Art. 93^3 Reguli privind controlul operativ şi inopinat. TITLUL VII Inspecţia fiscală. CAP. 1 Sfera inspecţiei fiscale. Art Cele doua titluri - Codul penal si Codul de procedura penala -, actualizate la 6 iunie 2013, sunt reunite intr-o singura carte si, alaturi de Legea privind executarea pedepselor nr. 275/2006, ofera o baza teoretica de studiu, reprezentand un instrument facil si util atat practicienilor, cat si studentilor, avand inserate recursurile in interesul legii in materie si decizii ale Curtii.

Codul apocalipsei in justitie. Art 289 cod procedura penala. 289-294 din Codul penal. 288 si 289 Cod procedura penala urmare sesizarilor penale anterioare depuse la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Directia Nationala Anticoruptie Bucuresti formulez o noua. Apr 13 2018 MODEL PLANGERE PENALA ASPECTE TEORETICE Art Dispozitii finale 362-363 Anul aparitiei: 2013 Nr. pagini: 429 Cartea Codul penal. Codul de procedura penala. Actualizat 15 ianuarie 2013. face parte din categoria carti >> Drept-Drept penal-Cod a catalogului LibrariaOnline.ro. Cartea este scrisa de catre *** si a fost publicata la Editura MOROSAN