Home

Punct de aprindere iluminat public

Punct de aprindere iluminat public stradal automat si

Pachetul propus de noi este o solutie profesionala de aprindere si protectie linii de iluminat public stradal. 6 optiuni o singura cutie : - protectie la scurt circuit si suprasarcina -protectie la fluctuatii de tensiunie ( intrerupere automata in cazul PUNCT DE APRINDERE ILUMINAT PUBLIC . Punctul de aprindere iluminat public se utilizeaza in retelele de joasa tensiune pentru alimentarea cu energie electrica a circuitelor de iluminat public sau privat, pentru iluminatul stradal, in sistem monofazat si trifazat

Punct De Aprindere Iluminat Public - Ro-electric

  1. at public ( aferente PTA / PTZ / PTM
  2. atului public. -PAIP fara protectie la scurtcircuit PAIP cu protectie la scurtcircuit. -cu intreruptor general de alimentare a schemei de comanda masurarea directa a energiei electrice. -fara intreruptor general de alimentare a schemei de comanda masurarea directa a energiei electrice ( PAIP echipat cu ceas.
  3. atului public în regim manual sau automat şi contorizarea energiei electrice. consumate
  4. at public inteligent reprezintă baza fiecărui proiect de ilu

PUNCT DE APRINDERE ILUMINAT PUBLIC ( P

Punct de aprindere a iluminatului public - ELECTRIC

Notarea punctului de aprindere se face indicând în ordine: denumirea produsului, tipul şi standardul de firmă. Exemplu: Punct de aprindere iluminat public tip PAIp 1 ( 3 ) în care : PAIp 1 : punct de aprindere monofazat PAIp 3 : punct de aprindere trifazat. 1.4.Tipuri constructiv Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a transmis, la începutul săptămânii, semnarea contractului Reabilitare și modernizare sistem iluminat public în orașul Deta prin înlocuirea de corpuri de iluminat existente și modernizarea punctelor de aprindere existente, având ca beneficiar Primăria orașului Deta. Proiectul în valoare de 3,37 milioane de lei, dintre care, 3,30. Astfel, din punct de vedere patrimonial, pana acum am identificat urmatoarele situatii: 1. punctul de aprindere este in proprietatea OD si in exploatarea primariei, stalpii sunt ai OD, reteaua de distributie este a OD, lampile de iluminat sunt ale OD. 2. punctul de aprindere este in proprietatea OD si in exploatarea primariei, stalpii sunt ai. Serviciul de Iluminat Public are anumite particularitati fata de celelalte servicii publice comunitare, respectiv: neavand pana in prezent puncte de aprindere a iluminatului public situat exterior nr. 2 cu inventarul pe strazi a corpurilor de iluminat. Din punct de vedere a retelelor cuprinse intre PT-uri si ultimul corp de iluminat Potrivit indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, este vorba despre 4.088 de corpuri de iluminat cu LED, 4.122 de module de telegestiune cu punct luminos, 41 de stâlpi echipați cu panouri fotovoltaice, 287 de puncte de aprindere și de achiziția unui sistem de telegestiune

Firida bransament - Catamaresti Deal - Dafelco SAutomatizari, Protectii & Relee > Timere ,relee , etc

Potrivit indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, este vorba despre 4.088 de corpuri de iluminat cu LED, 4.122 de module de telegestiune cu punct luminos, 41 de stâlpi echipați cu panouri fotovoltaice, 287 de puncte de aprindere și de achiziția unui sistem de telegestiune electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public. Ordin ANRSC nr. 77/2007 - privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activită˚iilor serviciului de iluminat public. Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 86/2007 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru al ser-viciului de iluminat public De asemenea, punctele de aprindere sunt frecvent sediul unor deranjamente la pornirea în extindere a sistemului de iluminat public în scopul realiz ării unui Serviciu de iluminat public performant atât din punct de vedere tehnic, cât şi din punct de vedere economic, în orasul Alesd..

ELBA LIGHT MANAGER este o aplicație dedicată telegestiunii iluminatului public care poate monitoriza, gestiona in parametri optimi, retele de iluminat public, la nivel de punct de aprindere, si poate fi aplicata sistemelor de iluminat stradal, pietonal, arhitectural, etc Extinderi iluminat public Cămine locuinţe la Ductil Stâlpi din beton, 8 bucăţi Corpuri de iluminat, 8 bucăţi Punct aprindere, 1 bucăţi Reţea subterană, 110 m Reţea aeriană, 380 ml 2012 64.500,28 Contract nr. 10.246din 26.06.2006 Proces verbal nr. 1 din 21.03.2014 2.184 1.7.1.2. 1.7.1.3. Extinderi iluminat public

Orașul Teiuș va beneficia în curând de un sistem modern de iluminat public stradal, care va reduce consumul de energie și va crește nivelul de siguranță și confort a cetățenilor. Reabilitarea integrală a sistemului actual va costa peste 570.000 de euro și va include, printre altele, înlocuirea și suplimentarea corpurilor de iluminat și implementarea unui [ - montarea aparatelor de iluminat public stradal, moderne, echipate cu LED-uri si cu module de telegestiune și dimmare, alese în conformitate cu criteriile impuse de clasele de iluminat ale străzilor și de configurația existentă în teren, și a elementelor conexe acestora (console, cleme de prindere, modul telegestiune punct luminos. ELBA LightManager este o aplicatie dedicata telegestiunii iluminatului public care poate monitoriza, gestiona in parametri optimi, retele de iluminat public, la nivel de punct de aprindere, si poate fi aplicata sistemelor de iluminat stradal, pietonal, arhitectural, etc

Potrivit indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, este vorba despre 4.088 de corpuri de iluminat cu LED, 4.122 de module de telegestiune cu punct luminos, 41 de stâlpi echipați cu panouri fotovoltaice, 287 de puncte de aprindere și de achiziția unui sistem de telegestiune. Sursa: Primăria Municipiului Iaș Iluminatul stradal public este costisitor. reprezentând aproximativ 40-50% din costurile totale de energie pe care administrația publică trebuie să le suporte. Aceste costuri pot fi reduse la jumătate prin implementarea unei soluții integrate de iluminat inteligent

Investiția are ca obiectiv realizarea unor extinderi suplimentare de rețea 0,4 kV iluminat public, pe o distanță minimă aproximativă de 4.327 m, prin lucrări de plantare de stâlpi iluminat public, retele electrice 0,4kV iluminat public și punct de aprindere iluminat public Potrivit indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de hotărâre este vorba despre 4.088 de corpuri de iluminat cu LED, 4.122 de module de telegestiune cu punct luminos, 41 de stâlpi echipați cu panouri fotovoltaice, 287 de puncte de aprindere și de achiziția unui sistem de telegestiune

Punct de aprindere iluminat public trifazat proiectat SIST ln=25A 101/25A as Rp < 4 ohm existenta 1 ,344 kW ACYABY 4x16 mmp, proiectat PTZ 1161 Micro 16 Jr RE snR FAS M ss TRAFO DEMONTAT ! OROMAX P2C TORI OAKV PRELUAT ! BMPTd40A proiectat DPST Proiect nr. 411/2018 Faza Plansa 4 corpuri 0,256 kW 14 corpuri 0,896 kW 0/0 lt=32A kWh SIST 101/40 3.38. punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât şi pentru 3.41. reţea electrică de joasă tensiune destinată iluminatului public - puncte de aprindere, cutii de distribuţie, echipamente de comandă/control şi măsură, instalaţii de legare la pământ, 3.44. sistem de iluminat public. PUNCT APRINDERE ILUMINAT PUBLIC. avand o putere intre 5 si 10KW. poate comanda aprinderea a 100-150 lampi in functie ». Pret: 1068.62 RON. Oferit de: SC EUROLIGHT MANAGEMENT SRL. Buyer Member 8 ani Controlerele de iluminat public inteligent reprezintă baza fiecărui proiect de iluminat public inteligent. Pot fi conectate la rețeaua electrică (direct în punctul de aprindere) sau individual pe fiecare corp de iluminat și pot fi gestionate prin software-ul de iluminat public

PCA - M (T) unde: PCA - Punct central de aprindere a iluminatului public M - monofazat T - trifazat. CONDIŢII DE UTILIZARE • loc de montaj exterior • altitudine maximă 2000 m • umiditatea aerului 90 % la 20 gr.C • protecţie climatică normală •durată de viaţă 20 ani . VARIANTE CONSTRUCTIV Unitatea administrativ - teritorială Municipiul Iaşi reprezintă autoritatea contractantă responsabilă de implementarea proiectului Reabilitare / modernizare / extindere, eficientizare rețea de iluminat public în Municipiul Iași. Valoarea totală a proiectului este de 21.868.648,10 lei, din care 21.374.748,66 lei asistenţă financiară nerambursabilă Investiția are ca obiectiv realizarea unor extinderi suplimentare de rețea 0,4 kV iluminat public, pe o distanță minimă aproximativă de 4.327 m, prin lucrări de plantare de stâlpi iluminat public, retele electrice 0,4kV iluminat public și punct de aprindere iluminat public

Prin realizarea acestui proiect, se va realiza o scădere a consumului anual de energie primară în iluminatul public cu 318.580 kwh/an, o scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone CO2) de la 97.11 la 5.64, extinderea rețelei de iluminat public cu 18.591 ml, montarea unui număr de 632 de surse noi de energie. Shop Devices, Apparel, Books, Music & More. Free UK Delivery on Eligible Order Ce este sistemul de iluminat public? Sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distributie, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stâlpi, instalatii de legare la pamânt, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare si masurare.

Punct Central De Aprindere a Iluminatului Public

AFM - Programul privind creșterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public Buget disponibil1.000.000 lei pentru UAT cu o populație de până la 5.000 locuitori; 2.000.000 lei pentru UAT c SC ECO Plast Ind - Punct de aprindere manuala sau automata cu intrerupator 10 - 60 A a iluminatului public montat in cutie, 2 circuite monofazate,pe stalp 33235560 RO | S.C. ECO PLAST IND. S.R.L. importă și distribuie accesorii și armături complete pentru realizarea LEA joasă, medie și înaltă tensiune, precum și pentru stații și posturi de transformare. -33235560 - R

Iluminat public inteligent - inteliLIGHT

Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic şi funcţional, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, şi este un ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi. Primăria Sebeş anunţă cetăţenii că în data de 05 iulie 2018, la ora 16:00, în sala Gheorghe Maniu a Centrului Cultural Lucian Blaga Sebeș, situat pe bd. L. Blaga nr. 45, va avea loc (conform HCL nr.177/2015) dezbaterea publică. Se va discuta despre documentația tehnico-economice: Puncte de aprindere iluminat public, Municipiul Sebeș - faza S

  1. at public in localitatea Dabiceni B. 1 Zona Lab - montare lampa 1 buc cu LED pe stalp existent - montare cablu de alimentare in lungime de circa 95 m. C Extindere ilu
  2. at public, definind modalitatile si conditiile ce trebuie indeplinite pentru 3.37 punct de delimitare in cazul sistemelor folosite exclusiv pentru ilu
  3. at public Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice Legea nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale Ordin ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activitatilor serviciului de ilu

Cutii de iluminat public - Preturi si Ofert

aprindere Dealul iluminat public si pentru Vifor 2 alimentare cu energie electrica a utilizatorilor casnici punct de aprindere Dealul Vifor 2 . 33/06.04.2017 34/12.04.2017 35/12.04.2017 10 36/12.04.2017 37/18.04.2017 12 38/19.04.2017 13 39/19.04.2017 14 40/26.04.2017 Sava Stefa Bani pentru iluminat public la Bascov. 373. Medie calificativ: 0.00 in baza a 0 voturi. Va multumim pentru vot! Se urmareste eficientizarea, reabilitarea și modernizarea iluminatului public stradal din Bascov prin lucrări de înlocuire a aparatelor de iluminat existente si implementarea unui sistem de telegestiune a iluminatului public. Se. 34. Rețelele electrice de iluminat public stradal de regulă se realizează aerian cu utilizarea CIP sau prin cablu, excepţie pot fi reţelele de iluminat public stradal instalate conform pct. 35. 35. În rețelele iluminatului public stradal nou montate, conductoarele nule ale rețelelor electrice de Potrivit indicatorilor tehnico-economici ai proiectului este vorba despre 4.088 de corpuri de iluminat cu LED, 4.122 de module de telegestiune cu punct luminos, 41 de stâlpi echipați cu panouri fotovoltaice, 287 de puncte de aprindere și de achiziția unui sistem de telegestiune

FOTO: Patru bulevarde din Sibiu au iluminat nou, cu LED

Iluminat public inteligent - Electricianu

Sistemul de comanda pentru stingerea şi aprinderea instalatiei de iluminat public se va alege în functie de intinderea retelei şi de specificul ei. Pentru retelele de intindere redusa se va folosi comanda centralizata, restul punctelor de aprindere legandu-se în cascada Cu puncte de aprindere a iluminatului public distincte, separate de cutia de distributie, respectiv in compartiment de iluminat dedicat. 3 CONDUCTOARELE LEA JT Conductoarele utilizate pentru constructia LEA JT noi sau modernizate vor fi de tipul T cu izolatie din PE reticulata si nulul purtator avand sectiunea egala cu sectiunea fazei (1) Iluminatul public se va realiza prin montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi special destinaţi acestui scop şi doar acolo unde acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu se justifică economic corpurile de iluminat se pot monta pe stâlpii reţelei de distribuţie a energiei electrice, în conformitate cu contractul. - implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere; - înlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic şi luminotehnic; - montarea de console de susţinere şi alte lucrări specifice necesare Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic și funcțional, alcătuit din construcții, instalații și echipamente specifice, denumit în continuare sistem de iluminat public. Acesta ansamblu este format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electric

(1) Sistemul de iluminat public destinat exclusiv prestarii serviciului de iluminat public este parte componenta a infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor administrativ-teritoriale care, în conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 12 martie 2006, apartin proprietăţii publice a. Propunem montarea la fiecare post de transformare a unui punct de aprindere care este destinat atat controlului centralizat al parametrilor tehnico-functionali ai sistemului de iluminat public în scopul reducerii costurilor de exploatare şi întreţinere ale acestora, cat si separarii retelelor sistemului de iluminat public de cel casnic. Mai mult de 3,4 km din sistemul existent de iluminat public din municipiul Sebes vor fi modernizati si reteaua se va extinde cu inca 2 km, cu sprijinul fondurilor nerambursabile REGIO gestionate de ADR Centru. Contractul de finantare nerambursabila al proiectului a fost semnat de catre domnul Dorin Nistor, primarul municipiului Sebes si domnul Simion [

Reacția SGU cu privire la iluminatul stradal deficitar

Lucrări de extindere a reţelei de iluminat public se va realiza începând de la secţia Drumuri Naţionale de la Seaca spre Blue River, pe o lungime de 1000 de metri, spre strada Cloşca şi spre strada Tudor Vladimirescu, pe aproximativ 150 de metri, continuând cu strada Anton Pann şi zona Sub Coasta Câmpului Sistemul de telegestiune a iluminatului public din muncipiul Braşov a fost deja finalizat în cartierul Timiş- Triaj. Partea de telegestiune este compusă, din punct de vedere al arhitecturii sistemului, din module instalate la nivelul fiecărui corp de iluminat 1.3. creșterea siguranței în exploatare a sistemului de iluminat public 1.4. monitorizarea și controlul parametrilor tehnici ai iluminatului public printr-un sistem de telemanagement modern (puncte de aprindere inteligente). 2. Dezvoltarea din punct de vedere economic și social 2.1. reducerea costurilor cu funcționarea și exploatare 85 PUNCT DE APRINDERE PA 25 Galati, bd. George Cosbuc nr. 265 . 86 INSTALATIE DE ILUMINAT PUBLIC ALEEA METEO Galati , aleea Meteo nr. 11 87 PA1 DRUM CENTURA Galati, str. Drum de Centura nr. 214 88 PA POLITEHNICA Galati, str. Vultur nr.11 89 PA GAROFITEI BARBOSI Galati, Barbosi , str. Garofitei nr. 1000.

Iluminat LED – PRIMĂRIA BRĂILA

Lucrări de extindere a sistemului de iluminat public stradal . 437,803.00 MDL . desemnare câștigător . ocds-b3wdp1-MD-1600950259687. Lucrări de extindere a sistemului de iluminat public stradal din s.Slobozia-Dușca, raionul Criuleni . COP. cel mai mic preț. iluminatul cailor de circulatie şi SR EN 13201:2004 - Iluminat public se poate obţine o economie de energie de aproximativ 25%. Costurile implementarii unui sistem de monitorizare cu un analizor de clasa inferioara sunt: - pentru un punct de aprindere: 19842 RON; - pentru un oraş cu 10 puncte de aprindere: 127620 RON Marile artere ale Sibiului beneficiază de iluminare stradală cu LED. Șoseaua Alba Iulia, bulevardul Vasile Milea, bulevardul Corneliu Coposu și Calea Dumbrăvii (între b-dul Milea și Piața Aurel Vlaicu) au iluminat public nou, cu corpuri cu LED, mai eficiente ca luminozitate și mai economice din punct de vedere al costurilor

- Conexiunea și controlul se vor realiza în timp real la fiecare corp de iluminat (sau punct de aprindere), prin comunicație GSM/GPRS (indiferent de furnizorul de servicii GSM din zona/regiune). Comunicatia este incriptată pe 256 biti. - Scenariul de functionare este inregistrat in fiecare corp de iluminat -solutia se compune din: Aparat de iluminat cu autodimare preprogramata 17 W 353 buc Aparat de iluminat cu autodimare preprogramata 45 W 32 buc Aparat de iluminat 45 W echipat cu panou fotovoltaic incorporat 1 buc Montarea de console de susținere a aparatelor de iluminat cu LED; Montarea de coliere de prindere pe stâlpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de montaj din inox și. 2. Comanda, instala ţiilor de iluminat de siguran ţă Iluminatul de siguran ţă are rolul de a asigura iluminarea medie necesar ă în caz de avarii a iluminatului normal. Dup ă modul de alimentare şi func ţionare s-au definit patru tipuri de sisteme de iluminat de siguran ţă [2]

POR: Proiect pentru un sistem de iluminat public

d). Montarea la intersectii corpuri de iluminat suplimentare acolo unde este cazul, e)Extinderea sistemului de iluminat in zonele in care acesta este insuficient. f)Stabilirea programului de aprindere iluminat public in functie de conditiile de traficul auto si pietonal ale comune De asemenea, S.I.P din Municipiul Vaslui este format din retele de iluminat public subterane, aeriene si stalpi de iluminat, toate acestea sunt intr-un avansat grad de uzura din punct de vedere fizic si moral, se arata in expunerea de motive a proiectului de hotarare metalici, pe care se vor monta corpuri de iluminat tip LED din carcasa de policarbonat rezistent la ultraviolete i radiatii solare. Alimentarea cu energie electrica a sistemului de iluminat public se va realiza prin conductoare tip LES, ACYABY-F, comandata dintr-un nou punct de aprindere. Punctul de aprindere va fi echipat cu un echipament de Alte informații de interes public. Vanzare terenuri L17/2014; Declaratia de casatorie; Nomenclator stradal; Programul mijlocelor de transport; Expropriere pt. cauza de utilitate publica; Structuri asociative din agricultura; Protocol de colaborare DEPABD; Canalizare subterană - fibră optică; Alegeri parlamentare 2020. Dispoziția nr.1666. Luni, 12 august 2019, cu puțin până în orele prânzului, în sala de conferințe și festivități de pe Dealul Grădiște, Emil Moț - primarul municipiului Slatina, alături de city-managerul Cristian Cismaru, Claudiu Dascălu - director al Direcției de Administrare a Străzilor și Iluminatului Public și Cristiana Șerban - managerul public în [

Iluminatul public - dezbatere initiata de Badea Romulus

Autoritãtile locale de la Petrila anuntã intentia de a înfiinta un nou serviciu public. Acesta ar urma sã se ocupe de iluminatul public de pe raza localitãtii. Persoanele interesate pot transmite sugestii pânã în data de 6 februarie. Consumul de energie electricã pentru asigurarea iluminatului pu Apoi vor fi montate consolele de susținere și pe acestea noile aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic și luminotehnic, după care va fi implementat sistemul de telemanagement la nivel de punct de aprindere pentru fiecare lampă în parte 3 h) licenţă - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C. prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta acest serviciu; i) punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de separare între sistemul de distribuţie Contestatul proiect privind concesionarea serviciului de iluminat public, în valoare de aproximativ 28 de milioane de lei, s-a poticnit din nou. Pe site-ul achizițiilor publice din România, SICAP, a fost prelungit termenul de depunere a ofertelor pentru concesionarea serviciului până pe 31 octombrie, după ce în primă fază a fost fixat.

Ref. la aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public din ora¥ului Corabia Primarul Corabia, judetul Olt, având în vedere: Art. 9, 11 lit c din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public; Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitäti publice Potrivit indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, este vorba despre 4.088 de corpuri de iluminat cu LED, 4.122 de module de telegestiune cu punct luminos, 41 de stâlpi echipați cu panouri fotovoltaice, 287 de puncte de aprindere și de achiziția unui sistem de telegestiune. În paralel, municipalitatea lucrează la un alt proiect de. Proiectul are o valoare de 5.184.548,22 lei inclusiv TVA și vizează extinderea iluminatului public în zone în care nu a existat până în prezent și înlocuirea corpurilor de iluminat cu tehnologie LED, pentru a asigura un sistem de iluminat public modern și eficient energetic Situatia propusä: Sistemul de iluminat public se va moderniza prin demontarea de iluminat existente, montarea de aparate de iluminat noi Cu Sursa de lumina Cu LED, console si coliere noi realizate Modernizare punct de aprindere existent Montare set consola zincatä Cu 2 indoituri+sistem fixare — 2,5m, unghi 150 Montare cablu de. Din punct de vedere al reducerii consumului de energie electrică în Sistemul de Iluminat Public, preconizăm o scădere cu cel puţin 5% (din volumul de energie electrică consumat în 2008) în primul an de la începerea implementării direcţiilor (dată fiind situaţia economico-financiară actuală ), urmând a se ajunge la un procent de.

Iluminatul public va fi modernizat cu - Stirea de Ias

Potrivit indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii, este vorba despre 4.088 de corpuri de iluminat cu LED, 4.122 de module de telegestiune cu punct luminos, 41 de stâlpi echipaţi cu panouri fotovoltaice, 287 de puncte de aprindere şi de achiziţia unui sistem de telegestiune. AGERPRE