Home

Cuvinte din graiul oltenesc

Graiul oltenesc face parte din grupul de sud al varietăților regionale ale limbii române.Este un grai autonom după părerea unor lingviști, de exemplu Grigore Brâncuș, Valeriu Rusu sau Gheorghe Ivănescu.Pentru ceilalți face parte din graiul muntenesc.. Graiul oltenesc este răspândit în Oltenia (în afară de partea de est a județului Olt), în nord-estul Bulgariei și în Serbia. Graiul oltenesc are un farmec aparte faţă de dialectele din restul zonelor ţării şi, de multe ori, este necunoscut publicului larg. E binecunoscut faptul că un oltean va ieşi mereu în evidenţă în orice altă parte a ţării prin modul său aparte de a vorbi specific doar oltenilor: iute şi, mai mereu, însoţit de câteva glume. Adevărul vă prezintă un top al celor mai. Alţii includ graiul oltenesc in cel muntenesc, existând puţine diferenţe între cele două variante regionale. Dar, în general, se acceptă că există un limbaj regional specific pentru zona reprezentată de judeţele Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea (până la râul Olt) şi o parte din judeţul Mehedinţi chemare cu care se aleg oile din turmă alimojdii fleacuri, nimicuri alimăni a se așeza undeva intr-un sat alimănit așezat, stabilit intr-un sat alminterea altfel, în alt mod anapoda pe dos, de-a-ndoaselea apestire întârziere aplecuș 1. miel care suge 2. panta, povârniș aplecușat persoana aplecată, cocoșată aralie vijelie.

Graiul oltenesc - Wikipedi

  1. Graiul ardelenesc este o sintagmă care se foloseşte în limbajul obişnuit, pentru a face referire la varianta regională a limbii române (un subdialect), care se vorbeşte în Transilvania.De-a lungul timpului, diverşi lingvişti au avut puncte de vedere diferite in această privinţă. La începutul secolului trecut, Heimann Hariton Tiktin, de origine evreu din Breslau, Silezia (Regatul.
  2. Cercetătorii au stabilit prezența a două graiuri, despărțite de o linie imaginară Techia-Zăiceari. In partea vestică a acestei granițe lingvistice, până la Belgrad, românii vorbesc graiul bănățean, iar la est de aceasta, timocenii vorbesc graiul oltenesc, cel din Mehedinți sau Dolj
  3. Pe lângă cuvinte de origine latină, graiul ardelenesc este bogat în cuvinte împrumutate din limba maghiară. Contactului îndelung între cele două popoare a dus la influenţe lingvistice reciproce în lexic, şi în mică măsură, în formarea cuvintelor
  4. Lucrarea este alcătuită din două părți. Prima, cea mai consistentă, care oferă caracterul de dicționar, cuprinde lista cuvintelor (regionale și arhaice) întâlnite în graiul maramureșean (cuvinte titlu, variante, construcții lexicale), listă ordonată alfabetic, după regulile lexicografice
  5. Antologia Transilvania din cuvinte a fost alcătuită de criticul literar Irina Petraş şi a apărut la Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, 436 pagini. Volumul este dedicat Centenarului Marii Uniri, fiind editat de Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Cluj, cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca. Le-am cerut colegilor, simplu.

Auzii de asta - de ce sunt oltenii „o ţâră chichiricioşi

Colțuni, tocmagi și poloboc: IATĂ 20 de cuvinte pe limba moldovenilor pe care ceilalți români nu le înţeleg . Dulcele grai moldovenesc este extrem de savuros, î Graiul dician a fost vorbit timp de câteva secole (se estimează că aproximativ 1.500 de ani) în zona dintre Galaţi -Tulcea, dar la începutul secolului al XX-lea a dispărut. Din el vin în română câteva cuvinte bizare, cum ar fi ciortan (crap mic) sau baistruc (copil mic) Graiul Moldovenesc : neneaca = mama. Graiul Muntenesc : nasture = pastila. Graiul Oltenesc : ogoaie-te = astampara-te. Graiul Crisean : lopta = minge de fotbal. Graiul Banatean : firang = perdea. Graiul Dobrogean : cum = nisip. Astfel, fiecare tara are cuvinte cunoscute de tot poporul, dar si altele, pe care le intalnesti doar intr-o anumita. Regionalisme din graiul moldovenesc Este cert că aceste cuvinte se pot folosi în mod precar și în alte regiuni și totodată pot cunoaște diferențe semantice în funcție de toponim. Partajează asta Graiul muntenesc face parte din grupul graiurilor sudice ale dialectului dacoromân.Este recunoscut ca grai autonom de către toți lingviștii, inclusiv de cei care amintesc numai de două (al doilea fiind cel moldovenesc), de exemplu Alexandru Philippide, Iorgu Iordan sau Emanuel Vasiliu.. Graiul muntenesc este vorbit în sudul Ardealului (județele Sibiu și Brașov), dar mai ales în.

Perfectul simplu în graiul oltenesc - amprenta unui profil

Termeni definiti in Graiul muntenesc - Regionalism

  1. Pagina de pornire learn with me Sa va zic cum e cu graiul oltenesc Sa va zic cum e cu graiul oltenesc Ela iunie 18, 2010. Mi s-a explicat si mie care e treaba cu folosirea perfectului simplu. Cool de tot, adevarul e ca oltenii sint cei mai tari :) si nu o zic din cauza ca ma trag din Rosiorii de Vede :) o zic ca asta e adevarul. 18 iunie.
  2. Graiurile aparținătoare acestui subdialect sunt cel oltenesc și cel muntenesc tipic, care a constituit baza construirii limbii literare. Interesant este faptul că și în Dobrogea s-a vorbit un grai aparte, dobrogean sau dician, absorbit însă aproape în totalitate de cel muntenesc tipic și de limba literară.Sunt îndeplinite toate premisele social-istorice pentru a deduce existența.

Producători de alimente din localitățile montane pot beneficia, la cerere, de dreptul de utilizare pe etichete a mențiunii de calitate facultativă produs montan, dacă îndeplinesc aumite condiții: materiile prime să fie din zona de munte, procesarea să fie făcută în zona de munte, animalele să fie crescute în zona de munte, furajele să provină din - analizând cele două cuvinte de substrat lingvistic, constatăm următoarele: şu(ş)taloi, cuvânt găsit de Ion Calotă la rudarii din zona Drăgăşanilor nu provine de la şoşoi ci are semnificaţia, în graiul oltenesc, de animal fără coarne (animal şut, termen generic care include şi iepurele)

În antiteză cu această zonă lexicală în care sunt surprinşi termeni ce dezvăluie o realitate socială mizer, cuvinte din graiul cu îndemnuri pentru vite al poporului, se configurează o altă zonă lingvistică în poezie, de data aceasta constituită din cuvinte care sugerează domeniul artei, adică al lumii create prin. In viziunea lui Arghezi, poetul este responsabil pentru mesajul si valoarea estetica a operei sale, el transfigureaza suferintele in arta, prin intermediul esteticii uratului, iar creatorul apare in ipostaza unui mestesugar cu puteri demiurgice din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite/ Eu am ivit cuvinte potrivite Graiul locuitorilor acestui sat, pe deplin concordant, din punct de vedere fonetic şi morfologic, cu normele subdialectului muntenesc, prezintă însă câteva caracteristici lexicale ce merită, credem, puse în evidenţă. ∗ Universitatea din Bucureşti, str. Edgar Quinet, nr. 5-7, București, România PRINCIPALELOR CUVINTE FOLOSITE IN GRAIUL CĂDĂRENILOR. Culegere, editare şi adaptare; Aurel MICŞA . Copilăria mea este legănul în care ai văzut lumina zilei, este locul în care am învăţat să umblu, să gungureştc şi apoi şă vorbesc. Este locul în care am inceput să percep mediu care mă înconjura şi pe cei din jurul meu

Cuvinte și expresii ardelenești. No, iote că musai o fost să fac și un vocabular de cuvinte ardelenești, că mândru și dulce-i graiul ăsta, că-i a strămoșilor noștri, a unor oameni care or muncit și s-or bucurat de viață așa cum or știut mai bine, trăind și cautând pacea și liniștea sufletească, bazându-se pe legi nescrise Graiul dulce, ardelenesc, presărat cu arhaisme şi regionalisme, poate să devină pentru unii, la un moment dat, chiar limbă străină :) Aşa că, ne apucăm împreună să facem un mic dicţionar, ca să transmitem mai departe bucăţelele frumoase de limbă din Ţara Făgăraşului. Nu neaparat cuvinte specifice prin excelenta locului. Violetele din munți au sfărâmat stâncile. Tennessee Williams. 94. Florile sunt cele mai frumoase cuvinte și hieroglife ale naturii, prin care ne arată cât de mult ne iubește. - Goethe. 95. Adevărata prietenie este asemeni unui trandafir : nu ne dăm seama de frumusețea ei decât atunci când se veștejește. Evelyn Loeb. 96. Graiul Bănățean . În Limba Română avem două graiuri principale: graiul bănățean și graiul moldovenesc. Ai citit articolul despre graiul moldovenesc? Îl găsești aici . Se spune că acest frumos grai, bănățean, s-a născut datorită faptului că țăranii bănățeni s-au alfabetizat mult mai devreme și alfabetizarea a fost mult mai răspândită decât în alte zone rurale. Credința o avem în inima noastră, o exprimăm și o mărturisim prin graiul și cuvintele noastre - PS Veniamin 8 august 2021, parohia Dealul Mare, Doroho

Poezia apare in fruntea vol. Cuvinte potrivite (1927) si este considerata arta poetica argheziana. Testament este o metafora (a cartii); geneza cartii si geneza lumii sunt simultane, la originea amandurora stand cuvantul. Efortul creator este ilustrat in carte, care este inmanata de la o generatie la alta: Nu-ti voi lasa drept bunuri, dupa moarte/ Deca Prețurile de la terase sunt pentru buzunarul tuturor, șezlongurile gratis, aşa că patronii din zonă s-au bucurat că le cresc veniturile. Başcovul se află la mai puţin de 400 de metri de celebrul Pod Vidin-Calafat, iar an de an atrage turişti din toată Oltenia, care vin pentru a-şi petrece un weekend cu prietenii sau cu familia Din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite/ Eu am ivit cuvinte potrivite/ Si leagăne urmaşilor stăpâni./ Si, frământate mii de săptămâni,/ Le-am prefăcut în versuri şi-n icoane./ Făcui din zdrenţe muguri şi coroane./ Veninul strâns l-am preschimbat în miere,/ Lăsând întreagă dulcea lui putere. O seamă de cuvinte din latina vulgară fosilizate în graiul arhaic maramureșean. Cu privire la apariția creștinismului la români, în planul ipotezelor cred că putem accepta, fără prea mari rezerve, următoarele principii stabilite de mai multă vreme de către istoricii Bisericii: (1) Poporul român s-a creștinat în primele veacuri.

PrinteazaO seamă de cuvinte din latina vulgară fosilizate în graiul arhaic maramureșean Cu privire la apariția creștinismului la români, în planul ipotezelor cred că putem accepta, fără prea mari rezerve, următoarele principii stabilite de mai multă vreme de către istoricii Bisericii: (1) Poporul român s-a creștinat în primele veacuri, primind mai întâi revelația divină. Drept sursă a limbajului poetic este indicată limba populară: Din graiul lor cu-îndemnuri pentru vite/ Eu am ivit cuvinte potrivite. În poezia Testament poetul anunță adeziunea la estetica urâtului, acesta fiind principalul element de modernitate din lirica sa Proto-Romanian (also known as Common Romanian, româna comună or Ancient Romanian, străromâna) is a Romance language evolved from Vulgar Latin and considered to have been spoken by the ancestors of today's Romanians and related Balkan Latin peoples before ca. 900 AD.. In the 9th century Proto-Romanian already had a structure very distinct from the other Romance languages, with major.

Graiul ardelenesc - Sunt ardelenii mai molcomi? No

Din aceeași familie de cuvinte, în latină: tegumentum - înveliș; tectum - acoperișul casei etc. Unii autori de dicționare consideră în mod greșit că termenul teglă ar proveni din limba maghiară, pentru simplul motiv că termenul există și în această limbă, deși cuvântul latin este considerabil mai vechi decât. Exista o foame pentru graiul banatean si nu numai banatean, dar exista dor dupa toate graiurile tarii, insa avem mai putina literatura din ele, si e pacat. As citi cu drag un text ardelenesc, moldovenesc, oltenesc, osenesc, dobrogean etc. dar nu avem in vest

GRAIUL ROMÂNILOR DIN TIMOC: Atestări documentare ale

Common Romanian (româna comună), also known as Ancient Romanian (străromâna), Balkan Latin or Proto-Romanian, is a hypothetical and unattested Romance language evolved from Vulgar Latin and considered to have been spoken by the ancestors of today's Romanians and related Balkan Latin peoples between the 7th or 8th centuries AD and the 10th or 11th centuries AD 4. Transcrie două cuvinte care conțin vocale în hiat din fragmentul: Acesta e lucru știut de toți, ba chiar un lucru care de sine se înțelegea. Cine nu ar fi dorit să asculte cântecele lui Miron și care fată nu ar fi dorit să-i fie în apropiere și să-i audă graiul limpede?. 4 puncte 5

Cea mai puternică rugăciune a lui Arsenie Boca. Părintele Arsenie Boca a mai lăsat în urma sa și multe rugăciuni, unele dintre considerate a fi de mare efect de către credincioșii ortodocși.Una dintre ele se remarcă în mod deosebit. Duhovnicul spunea că această rugăciune te ajută să îți păstrezi sufletul curat, iar mulți dintre cei care i-au trecut pragul pe timpul vieții. Alte Cuvinte Intelepte 1. Cuvinte î n ţ elepte 2. Cuvintele falsit ăţ ii sunt ca mierea ş i faptele ca tă i ş urile. Proverb arab 3. Unii oameni sunt ca orologiile care arat ă o or ă ş i sun ă alta . Proverb danez 4. Cei mai mincino ş i sunt acei care nu mai au nici pentru ei adev ă r. N. Iorga 5 Politistul de la Politia Municipiului Zalau a fost delegat la Postul de Politie Poiana Blenchii, din data de 01.04.2020 , pentru o perioada de 60 de zile, iar politistul de la Serviciul pentru Actiuni Speciale a fost delegat incepand cu data de 15.04.2020 , la Sectia de Politie Ileanda, tot pentru o perioada de 60 de zile. r Flags, Symbols, & Currencies of Moldova. The state of Moldova officially adopted its flag on November 6, 1990.The country's flag resembles that of Romania, indicating the close association between the two nations. The two flags are made up of a vertical tricolor of red on the hoist side, yellow at the center, and blue on the fly side Romanian: ·wise, sage Synonyms: cuminte, deștept 1521, Neacșu's letter (transliteration from Cyrillic): Eu spui domnietale, iară domniia ta ești înțelept și aceaste cuvinte să ții domniiata la tine, să nu știe oamini mulți și domniele vostre să vă păziți cum știți mai bine. I am telling you, and you are wise and you should keep these.

20 de cuvinte ciudate ale ardelenilor pe care ceilalţi

ION CALOTA ELEMENTE SUD.DUNARENE lx cnarut, RUDARTLoR DIN otrENIA Aqa cum am ardtat in unele dinfre luudrile pe care le-am putut publica pin6 acum despre rudari, in special in rezumatrrl tezeide doctorat', subiectul fiind, cum este bine cunoscut, unul dintre tabuurile fostului regim dictatorial, acegtia sunt o categorie distinctE de {igani care au fost rqmanizafi in zona Munlilo 2. (Ieșit din uz) Precupeț (originar din Oltenia) care făcea comerț ambulant cu fructe, legume etc. II. Adj. Care aparține Olteniei sau oltenilor (I), privitor la Oltenia sau la olteni, originar din Oltenia; oltenesc. - Olt (n. pr.) + suf. -ean

Înviaţi-vă dar graiul, Ruginit de multă vreme, Ştergeţi slinul, mucegaiul. Al uitării 'n care geme. Strângeţi piatra lucitoare. Ce din soare se aprinde - Şi-ţi avea în revărsare. Un potop nou de cuvinte. Răsări-vă o comoară. În adâncuri înfundată, Un şirag de piatră rară. Pe moşie revărsată Primaria Baia Mare, Baia Mare, Maramures, Romania. 418 likes · 1 talking about this · 95 were here. Aici veti afla ce se intampla in Primaria Baia Mare. Zi de zi, ceas de ceas cuvinte ciudate. tăte-s şoade! ciripuri = tiglele de pe casa. ţâţâni (as in mă scoţi din ţâţâni) = nişte articulaţii care ne ţin legaţi de convenţii şi bune maniere; balamale. ler = cuptorul in care se gateste. ţîptiş = abrupt, greu la deal. cipcă = dantela. şohan = veci. a umbla/a o lua pe căstăi = a umbla pe unde e. Din graiul lor cu-ndemnuri pentru vite Eu am ivit cuvinte potrivite Şi leagăne urmaşilor stăpâni. Şi, frământate mii de săptămâni Le-am prefăcut în versuri şi-n icoane, Făcui din zdrenţe muguri şi coroane. Veninul strâns l-am preschimbat în miere, Lăsând întreagă dulcea lui putere. Am luat ocara, şi torcând uşur Graiul dician a fost vorbit timp de cateva secole (se estimeaza ca aproximativ 1.500 de ani) in zona dintre Galati -Tulcea, dar la inceputul secolului al XX-lea a disparut. Din el vin in romana cateva cuvinte bizare, cum ar fi ciortan (crap mic) sau baistruc (copil mic)

A-i pieri (cuiva) glasul (sau graiul, piuitul) ori a-i pieri cuvintele de pe buze = a) a nu mai putea scoate o vorbă (de emoție, de frică etc.); b) a nu mai avea ce spune (din lipsă de argumente 1. Din mila, din dragostea şi dărnicia Limbii Române am răsărit ca poet. Limba Română este destinul meu agitat. Poate că şi osteneala mea este o parte din norocul ei în Basarabia. 2. Priveşte în ochii Limbii Române până când te va recunoaşte şi va izbucni în plâns. 3 Comentariul poeziei Graiul neamului scrisa de George Cosbuc - a doua parte. Poezia Graiul neamului este o excelenta poezie patriotica, avand o tema eroica. Nu intamplator a fost inclusa de Cosbuc in volumul care cuprinde poezii inspirate din trecutul glorios de lupta si eroismul poporului nostru in Razboiul de Independenta din 1877 Articole din cuvinte scrise de Middle Eastern tales. In Orientul Mijlociu, dupa cum se stie, cea mai utilizata limba este araba, iar pe alocuri sunt folosite si engleza, franceza ori italiana

REGIONALISME ȘI ARHAISME DIN GRAIUL MARAMUREȘEAN - stefdori

Covor oltenesc ARTALASAT - Covor traditional oltenesc cu arborele vietii realizat in razboiul traditional numai din lana si bumbac. , Australis Prod, Brancoveanu nr.14, Bechet, ID: 2231 Covor oltenesc 100132 - Covor pe fond alb cu chenar gri. Flori rosii si mov. Executat manual, din lana pe urzeala de bumbac. Dimensiuni 100x132 cm , Am Boutique Design Srl, Unirii 5, Macesu De Jos, ID: 1614622 Fusase vataf pe-o mosie de-a Balacenilor, din Vlasca, pana ce un accident nefericit l-a lasat c-o mana si-un picior mai scurt, asa ca s-a-ntors acasa. Aici, fire ciudata, s-a facut un fel de frizer; ii tundea si barbierea pe toti cei din sat refuzand orice fel de plata - zicea ca asta sa fie pomana lui

Cuptorul Oltenesc, Slatina, Pizzerie si Restaurant cu specific international. Revendica restaurant. Aici puteti revendica un restaurant din lista noastra Buletine problemistice din anii 1971 - 2007. Revistă dedicată exclusiv șahului artistic a apărut în perioada iv.1971 - 2007, la Bucureşti, sub egida Comisiei Centrale de studii şi probleme din cadrul F.R. Şah Adresa: 450145 - Zalău, str. Episcopiei, nr. 1, jud Salaj Telefon: 0360 100.321 Fax: 0360 100.321 Email: episcopiasalajului@yahoo.com Persoana de contact: Arhid.

Transilvania din cuvinte - Graiul Maramureșului - Cotidian

„Colțuni, „tocmagi și „poloboc: IATĂ 20 de cuvinte pe

Misteriosul grai dician vorbit pe teritoriul României

Video: expressions Marinela Ivasc

Joc online- Regionalisme din graiul moldovenesc! Obții

Covor oltenesc - Covor oltenesc cu bordura albastra pe fond alb. , S.c. Myratis S.r.l., Str. Manastirii, Tismana, ID: 181778 GRAIUL SALAJULUI in stiri, rezultatele cautarii dupa GRAIUL SALAJULUI in cele mai importante stiri ale zilei si revista presei, GRAIUL SALAJULUI in presa de astazi, colectia stirilor din ziarele de astazi Pentru cuvinte formate din mai multe silabe decâtdouă accentul tonic poate fi pe ultima sau pe antepenultima silabă, niciodată nu va fila două silabe depărtare de ultima silabă. Mileel - séfer - carte Milra - devarím - lucruri Locul accentului este foarte important în limba ebraică, deoarece el serveşte lacunoaşterea sensului unui.

Graiul muntenesc - Wikipedi

Românii din regiunea pariziană le-au arătat francezilor că tradiția, dansurile și costumele populare nu se uită, chiar dacă acum sunt departe de casă. După restricții și criza sanitară, bucuria revederii a fost parcă și mai mare. Asociația «Graiul Oșenesc» a reunit la «Sâmbra Oilor» de lângă Paris folclor autentic din majoritatea regiunilor României Şi după prima dislocare importantă de după anul 1760, după arderea Moscopolei şi a Gramostei, limba a rezistat influenţelor inerente ale altor limbi de contact.Acum acest nucleu comun există şi facilitează pentru bunii cunoscători ai limbii, comunicarea dintre grămosteni, pindeni şi fârşeroţi. În vocabularul limbii există.

Dictionar de vorovire si rostiri din Bihor « patrici

Înviaţi-vă dar graiul, Ruginit de multă vreme, Stergeţi slinul, mucegaiul Al uitării 'n care geme. Strângeţi piatra lucitoare Ce din soare se aprinde - Şi-ţi avea în revărsare Un potop nou de cuvinte. Răsări-va o comoară În adâncuri înfundată, Un şirag de piatră rară Pe moşie revărsată Graiul Salajului, Zalău. 14.337 de aprecieri · 3.555 discută despre asta · 5 au fost aici. Ziarul județului Sălaj! www.graiulsalajului.r Limba noastră (Nossa Língua) tem sido desde 1994 o hino nacional da Moldávia.Antes dele, o hino oficial era Deşteaptă-te, române!, que também era o hino nacional da Romênia.. A letra foi escrita por Alexei Mateevici (1888-1917) e a melodia composta por Alexandru Cristea (1890-1942).O poema original continha doze estrofes, cinco dos quais foram mantidos dota do hino Zbuciumul din codrii veşnici, Nistrul lin, ce-n valuri pierde Ai luceferilor sfeşnici. Nu veţi plînge-atunci amarnic, Că vi-i limba prea săracă, Şi-ţi vedea, cît îi de darnic Graiul ţării noastre dragă. Limba noastră-i vechi izvoade. Povestiri din alte vremuri; Şi citindu-le 'nşirate, - Te-nfiori adînc şi tremuri

Cuvinte din fondul latin în graiurile oltenești Convegno

Jocuri de cuvinte - ușă Geografie lingvistică (pamflet) (postarea precedentă) Ușă Moto: Comparaţia exist