Home

Mai gov md functii vacante

Functii vacante. Serviciul Resurse Umane. Şef serviciu - Larisa Uțica Specialist principal - Violina Budeci Tel: (+373 22) 292 612. E-mail: larisa.utica@aipa.gov.md. Tel: (+373 22 ) 292 612 Tel: (373-22) 259-613 / 259-744 Program: Luni-Vineri, 08.00-17.00 Email: informare@border.gov.md informare@border.gov.md

Posturi vacante în misiuni și operații internaționale. mai@mai.gov.md / petitii@mai.gov.md. Informații privind corespondența între autorități: (373-22) 255-830. Informații privind petițiile persoanelor fizice și juridice: (373-22) 255-648. Serviciul informare și comunicare cu mass-media Funcții vacante cariere.gov.md. Concursul, proba scrisă, Inspector principal, Directia supraveghere tehnică CENTRU (construcții), Direcția supraveghere gazoducte magistrale, Specialist principal, Direcția evaluarea riscurilor și planificarea controalelor se va desfășura la data de 19.05.2021, ora 10:00, str. Constantin Tănase, 9, mun.. Chișinău, bir. 72 Funcții vacante . Funcții vacante. Inginer de rețea. Obiectivul postului: Dezvoltarea, configurarea și mentenanţa infrastructurii de retea. Identifică corect şi găseşte cele mai bune soluţii pentru client, oferă răspunsuri profesioniste; Please send your resumes to: hr@stisc.gov.md, www.stisc.gov.md. Hosting system engineer

Funcții vacante / Casa Națională de Asigurări Sociale cnas,casa nationala de asigurari ,casa de asigurari ,codul muncii al republicii moldova ,casa nationala de asigurari sociale ,forma 4-bas Addresa: MD-2004, mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfant, 75 Tel: 022 255411, 022 255404 Fax: 022 255248 Email: migratie@mai.gov.md Agenția Servicii Publice Mun. Chişinău, str. Aleksandr Pușkin, 42. Tel.: 14-909 (+373 22) 25-70-70. email: anticamera@asp.gov.md asp@asp.gov.md Informații privind corespondența între autorități: (373-22) 255-830. Informații privind petițiile persoanelor fizice și juridice: (373-22) 255-64 Email: n_gherbovei@mediu.gov.md Proba scrisă, pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal, direcția monitoringul resurselor naturale , se va desfășura la data de 12.04.2019 , ora 14:00 pe adresa str. Albișoara 38, etajul 6, biroul 600

Date de contact: Denis Covali, tel.: (022) 255-846 e-mail: denis.covali@mai.gov.md. [22.03.2021] Biroul migrație și azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de: 1. Specialist superior al Secției legislație și management proiecte a Direcției legislație. ANUNȚ. 28/05/2021. Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante: Specialist relații sociale (Structura teritorială... Citeşte mai mult Liuba PACI - (022) 255-305, e-mail: liuba.paci@mai.gov.md. [24.07.2020] Biroul migraţie şi azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunţă concurs pentru ocuparea funcției publice vacante cu statut special de Ofiţer al Serviciului evidență străini nr. 1 al Biroului migraţie şi azil al MAI Academiei Ştefan cel Mare a MAI raportul privind intenţia de ocupare a funcţiei vacante la care se vor anexa următoarele acte: - formularul de participare la concurs1; - copia buletinului de identitate; - copia autentificată notarial a actului (diplomă, atestat) de studii şi al

Functii vacante - gov

 1. area Dizabilității și Capacității de Muncă anunță concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante: Specialist relații sociale (Structura teritorială... Citeşte mai mult
 2. pentru informați suplimentare aplați la numarul de telefon Persoana de contact, dna Nadejda Cristea, tel. 022-204-583, 022-204-575; e-mail - nadejda.cristea@madrm.gov.md, pagina- web: www.madrm.gov.md
 3. area Dizabilității și Capacității de Muncă anunță prelungirea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante: Recepționarea dosarelor pentru participarea l
 4. area Dizabilității și Capacității de Muncă anunță concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante: Specialist relații sociale (Structura teritorial
 5. Functii vacante | CA. ANUNȚ! Consiliul Audiovizualului anunţă concurs. pentru ocuparea funcţiilor publice vacante. În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunţă concurs pentru ocuparea.
 6. Address: MD-2033, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1 Tel: 022 22 76 20 Email: mecc@mecc.gov.md Telefon de încredere 022 23 46 0
 7. Pentru mai multe detalii vizitaţi site-ul oficial Procesul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană (Brexit) a fost finalizat la 31 ianuarie 2020. Pe cale de consecință, Acordul a intrat în vigoare la 1 februarie 2020 și a permis asigurarea unei perioade de tranziție până la 31 decembrie 2020

Funcții vacante cariere.gov.md. Denumirea funcției. Termenul de depunere a actelor . Admiși la proba scrisă . Admiși la interviu Promovat . 1. Inspector principal, Directia supraveghere tehnică CENTRU (construcții) 22.04.2021 . 2 Funcţii vacante. Funcții vacante cariere.gov.md. specialist principal în Serviciul juridic (pe perioadă determinată) din cadrul Direcţiei raionale pentru Siguranţa Alimentelor Nisporeni. Inspector principal sanitar-veterinar (pe perioadă determinată), Postul de control sanitar-veterinar şi fitosanitar Tudora, Palanca, Ştefan Vodă

Job Vacancies - gov

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009, Pretura sectorului Botanica anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în cadrul Secției administrație publică locală în domeniul tehnologiilor electorale, funcție temporar vacantă Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, mun. Chișinău. MD 2001, Republica Moldova. Tel: (022) 27 14 78. Fax: (022) 54 28 23. Email: [email protected] Elaborat de IDS Printre cele mai folosite sunt cuțite, bancuri de șlefuit, mașini de calibrat, diferite tipuri de discuri de tăiat și alte mecanisme și echipament specific pentru tăierea sticlei, inclusiv instrumente automate, instrumente de gravare și alte ustensile manuale. Importantă este dexteritatea manuala. Sticla este materialul principal folosit în cadrul subdiviziunilor Ministerului Finanţelor cu începere de la data de 26 mai 2017 I. În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Ministerul Finanţelor anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante Lista învingătorilor concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante . Nr. d/o. Numele, prenumele . Șef al Direcției control metrologic . 1. Citeste mai mult. Email: consumator@apcsp.gov.md

Cariera Ministerul Afacerilor Interne - gov

 1. [06.11.2020] Biroul migrație și azil (cu statut de departament) al Ministerului Afacerilor Interne anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de: 1. Specialist superior al Serviciului dezvoltare informațională a Direcției legislație, coordonare și gestionare date a Biroului migrație și azil al MAI
 2. Functii vacante În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor.
 3. Locul desfăşurării concursului. Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Mitropolit Dosoftei, 156, telefon de contact: 022751845. E-mail: resurse.umane @agrm.gov.md

Funcții vacante - gov

Lista învingătorilor concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante . Nr. d/o. Numele, prenumele . Șef al Direcției control metrologic . 1. 25 Mai 2015 Pentru unii furnizori profitul este mai important decît sănătatea copiilor. consumator@apcsp.gov.md angela.cociu@mec.gov.md lilia.cazac@mec.gov.md www.mec.gov.md Direcţia politici de dezvoltare a întreprinderilor mici şi 2 funcţii publice vacante fpe 024422065. www.fisc.md. fisc244@calarasi.fisc.md IFS Criuleni Direcţia Administrare Fiscală, Secţia administrarea contribuabililor Inspector principal fpe 024820509. www.fisc.md Funcţii vacante (07.05.2021) Funcţii vacante Adresa: Pretura sectorului Botanica, str. Teilor nr.10, Tel/fax (anticamera): 76-75-7 Anunţuri. Toate 2021 2020 2017 2016. ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie. lista candidaților admişi pentru susţinerea probei scrise organizate în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante/temporar vacante de: - ofițer superior de urmărire penală pentru cazuri.

Direcţia de poliţie a municipiului Chişinău. 12-06-2021. OFIŢER DE SECTOR AL SECTORULUI DE POLIŢIE NR.4 (GAGARIN, 3) AL INSPECTORATULUI DE POLIŢIE CENTRU AL DIRECŢIEI DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU A IGP AL MAI. mun. Chisinau. Direcţia de poliţie a municipiului Chişinău. 02-06-2021 Anunţuri. Toate 2021 2020 2017 2016. ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie. Rezultatele probei scrise pentru ocuparea funcţiei vacante de ofiţer de investigaţii al Direcţiei investigaţii speciale în cadrul Direcţiei generale teritoriale Sud Sistarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii de Stat Întreprinderea pentru silvicultură Edineţ. Conform Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 55 din 17 martie 2020 Privind declararea stării de urgenţă pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 17 martie - 15 mai 2020.

Funcții vacante Funcții vacante - gov

Publicat in data de 26.01.2021, orele 14 00. TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat în data de 21.01.2021, în vederea ocupării a 2 (două) posturi vacante la Biroul Schengen şi Relaţii Internaţionale din cadrul D.E.P.A.B.D. - click aici TABEL cu rezultatele obţinute la proba test scris (tip grilă), ca urmare a analizării şi soluţionării contestaţiilor depuse. Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere a documentelor pentru ocuparea funcției vacante Specialist superior, Secția energie termică și cogenerare, Departamentul tarife și analize economice (termen limită 10.01.2020) Citește mai mult. Noiembrie 01, 2019

Concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante - bma

Funcții vacante / Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor al Republicii Moldova Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldov Strada Mitropolit Dosoftei 156. Primirea cetatenilor in audiență în doua şi a treia zi fiecare săptămîna, orele: 14:00 - 17:00 Tel.: (373 22) 750 656. Fax: (373 22) 750 863 Email: agrm@agrm.gov.md concurs de suplinire a funcŢiilor vacante (09.04.2019) Lista învingătorilor concursurilor publice de angajare, anunțate la 20, 27 și 28 decembrie 2018 Anunț proba scrisă pentru concursurile din perioada 20-28 decembrie 201

Video: Funcţii vacante AGENȚIA SERVICII PUBLICE - gov

Funcţii vacante Funcţii vacante Informaţii utile. Anunţuri Rapoarte de audit extern Funcţii vacante Printeaza. Resetati filtrul Joburi din arhiva nothing_to_show www.date.gov.md. Registrul Actelor normative primării și consilii municipale. www.actelocale.md. Particip.gov.md Denumirea funcţiei publice vacante: Secția reglementarea și monitorizarea funcționării Hotărârea Guvernului nr.500 din 12 mai 1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, 10.Hotărârea Guvernului nr.901 din 31 decembrie 2015 pentru aprobarea. Anexa la anunţul cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică Formular . de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante Autoritatea publică _____ Funcţia publică solicitat 27.07.2020 | Functii_Vacante. documentelor şi sunt admişi la proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante/temporar vacante (concurs lansat la 12 mai 2020) secretariat@anta.gov.md 022-444-003. anticamera@anta.gov.md 022-498-810. Partneri

gov.md - Main Page Ministerul Afacerilor Intern

Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul aparatului central al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. 12/05/2021 Anunț privind organizarea concursului de suplinire a funcțiilor vacante din cadrul Aparatului Central al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției. Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, Chisinau, MD2024, Republica Moldova Call-centru: (+373-22) 400500 Fax: (+373-22) 440119 Linia specializată anticorupție Funcții publice vacante Funcție vacantă- Specialist superior, Secția Administrație Publică Funcție vacantă - Auditor intern, aparatul președintelui Funcție publică vacantă - Specialist superior, Secția Administrație Publică Funcție publică vacantă - Specialist principal, Serviciul Arhitectură, Urbanism și Cadastru Fucție publică vacantă - Specialist superior, Secția. Reproducerea materialelor este permisă numai cu permisiunea Comisiei Electorale Centrale. reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WA Funcții vacante. Declarații de răspundere managerială. Deplasări în interes de serviciu. Contacte. Date de contact. Instituții publice din gestiune. Structuri teritoriale de asistență socială. Petiții online. Prima Funcții vacante

Agenția de Mediu Ministerul Agriculturii - mediu

Adresa: MD-2005 mun. Chisinau, str. Albișoara 38. Tel: 022 820770. Email: am@mediu.gov.md CENTRUL NAŢIONAL ANTICORUPŢIE ANUNŢĂ proba scrisă pentru ocuparea funcţiei vacante de inspector superior al Direcţiei cooperare internaţională (funcţie publică cu statut special de execuţie - temporar vacantă) nu a fost promovată de nici un candidat Anunț cu privire la desfășurarea probei scrise şi a interviului în cadrul concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de: specialist în protecția copilului aflat în conflict cu legea din cadrul Direcției pentru protecția drepturilor copilului din sectorul Centru (DPDC Centru) 28 mai 2021. În baza dosarelor examinate şi în. Inspectoratul General de Carabinieri /: MD-2012, Chişinău, Str. Gheorghe Asachi 65A. Serviciul informare și comunicare cu mass-media: e-mail: presa.igc@igc.gov.md /tel.: 022 73-90-2

Anunțuri funcții publice - gov

Documentul conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidenţă Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor. str. Vasile Alecsandri, 2 MD-2009, mun. Chișinău Tel: 022 268-885 / Fax: 022 268-816 E-mail: secretariat@msmps.gov.md

Funcţii vacante - CNDDC

 1. 24/1, Andrei Doga Str., Chisinau, MD2024, Republic of Moldova Call-center: (+373-22) 400500 Fax: (+373-22) 440119 Anti-corruption line: (+ 373-22) 40050
 2. Lista candidaţilor admişi la proba interviu la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul aparatului central al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Social
 3. Cu ajutorul portalului nostru, cautarea unui loc de munca in Moldova devine mai simpla. Puteti gasi un loc de munca in Chisinau doar intr-o zi. Inregistrarea si completarea CV-ului pe platforma Rabota.md dureaza aproximativ o jumatate de ora, iar dupa o scurta moderare, CV-ul Dvs. este pregatit pentru expediere
 4. 620. Consiliul Superior al Procurorilor scoate la concurs mai multe funcții vacante de procuror, la diferite sedii din țară. Foto: tribuna.md. Candidații pot depune dosarele până pe 22 iunie, transmite Știri.md cu referire la Unimedia.info. Astfel, concursurile demarate se referă la următoarele funcții de conducere din procuraturile.
 5. Adresa: MD-2009, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 1 E-mail: probatiune@probatiune.gov.md Anticamera: +373 (22) 280 978, 06744114
 6. MD-2001, Chişinău, str. Aleea Gării 6. secretariat@anta.gov.md 022-444-003. anticamera@anta.gov.md 022-498-81

Anunțuri funcții atestate Ministerul Afacerilor Intern

Total functii publice vacante - 6 unitati Directia juridica sl achizitii publice Specialist principal - 2 unitate (Informatie mai ampla despre sarcinile ~i atributiile de baza puteti gasi In Hotarfirea 10 si pe pagina web www.aee.md, tel: 49-94 Agenția de Investiții din Republica Moldova anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist principal al Serviciului juridic și resurse umane. Mai multe informații despre cerințele pentru acest post vacant puteți afla la link-ul următor cariere.gov.md. Related Posts Programare evaluare psihologica functii de conducere. Trimis de ionut la Vin, 07/30/2021 - 15:27. Image: la concursurile organizate de către Inspectoratul General pentru Imigrări în vederea ocupării unor posturi vacante de conducere din cadrul Serviciului Logistic, Serviciului pentru Imigrări al județului Iași, Biroului pentru.

Concurs de angajare Poliția de frontieră a - gov

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante: - 1 post consilier, clasa I, grad profesional asistent, normă întreagă de 8h/zi, 40h/săptămână, durată nedeterminată în cadrul Compartimentului GDPR - Serviciul comunicare publică; - nu există probă suplimentară; - proba scrisă. vechi Functii vacante / Casa Națională de Asigurări Sociale cnas,casa nationala de asigurari ,casa de asigurari ,codul muncii al republicii moldova ,casa nationala de asigurari sociale ,forma 4-bass (www.servicii.gov.md) și pagina-web oficială a Casei Naționale de Asigurări Sociale (www.cnas.md). familiile cu copii nu vor mai. Posturi vacante . Comunicat: 03.03.2021 În vederea iniţierii demersurilor necesare mutării personalului poliţienesc şi militar de la nivelul celorlalte structuri ale MAI, în condiţiile legii, Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane anunţă existenţa a 4 posturi vacante de agent de poliţie 16.02.2021 Academia Ştefan cel Mare a MAI anunţă vacante funcţiile publice cu statut special aferente corpului de ofiţeri de: Asistent universitar al Catedrei instruire militară și intervenții profesionale a Facultății drept, ordine publică și securitate civilă. Persoana de contact: Vadim Ciobanu, tel.022725233

Funcţii vacante - Pagina 4 - CNDDC

Autoritatea pentru Digitalizarea României organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante: - 1 post consilier clasa I, grad profesional superior, normă întreagă de 8h/zi, 40h/săptămână, durată nedeterminată în cadrul Serviciului programe și proiecte. - nu există probă suplimentară; - proba scrisă va avea loc în data de. Anunt privind suspendarea concursului de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante Compartimentul financiar contabilitate din cadrul Serviciului Economic Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: Consilier, clasa I, grad profesional principa Locuri de muncă în Bihor în administrație (autorități și instituții publice). Job-uri de director, consilier, inspector, auditor, referent ARBI anunță concurs de ocupare a unei funcții vacante. Pentru mai multe detalii, consultaţi cariere.gov.md. Cristina Pendea. Alte știri la rubrica. Un producător din partea stângă a Nistrului implementează cele mai noi tehnologii de producere și post-recoltare a fructelor În 2011 mi-a venit ideea să plantez o livadă.

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

În conformitate cu pct. 1 al deciziei Consiliului de administrație al Î.S. Rezervația Naturală Codrii consemnată în procesul-verbal nr. 5 din 04.05.2021, termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este de 17.05.2021, ora 16-00. Concursul este organizat î Evaluarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concursurile organizate de către Inspectoratul General pentru Imigrări în vederea ocupării posturilor vacante de conducere menționate anterior se va desfăşura în cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, în data de 03.08.2021, ora 08.15.