Home

Cerere certificat de urbanism consiliul judetean cluj

Certificate de urbanism emise Consiliul Județean Clu

Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului Arhitect şef: CLAUDIU-DANIEL SALANŢĂ Telefon: 0372/640075, Int. 275, Etaj V, Camera 507, Fax: 0372/64008 aplică Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execuţiei lucrărilor de construcţii - republicată, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 242/2009 privind aprobarea O.G. nr. 27/2008, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istoprice, precum şi toate H.G., O.U.G., H.C.L. şi ordinele emise de. 27,5k. cerere-certificat-urbanism.doc. F.1 - Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism. 62,5k. cerere-furnizare-copii-planuri.doc. Cerere furnizare copii planuri. 29,5k. cerere-prelungire-valabilitate-autorizatie-construire-desfiintare.doc. F.12 - Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatie de construire - desfiintare

UrbanismCluj-Napoca. COMUNITATE. Cetățeni Implicare socială și civică. Centrul de inovareși imaginație civică. Dezbateri publiceconsultarea cetațenilor. NewsletterPrimăria Cluj-Napoca. Cetățeni de onoareai municipiului Cluj-Napoca. Sugestii și reclamațiiaplicatia MyCluj. Bugetare participativădecide proiectele orașului Aviz 1 CU Aviz 2 AC - AD Certificat de urbanism Cerere autorizație de construire. . Nume/Prenume (obligatoriu) CNP/CUI. Județ. Alba Arad Argeș Bacău Bihor Bistrița Năsăud Botoșani Brăila Brașov București Buzău Călărași Caraș Severin Cluj Constanța Covasna Dâmbovița Dolj Galați Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomița Iași. Acte necesare. Acte necesare documentațiilor de urbanism 2021-03-13T10:00:18+03:00. Documentațiile depuse pentru emiterea avizului de oportunitate și avizul arhitectului șef pentru PUZ/PUD se vor depune într-un singur exemplar. Documentațiile de urbanism vor conține planșa Informarea populației, pe care va fi menționat numele și.

Certificate de urbanism • Cluj-Napoc

 1. Publicat în Comunicat , Știri din Romania , Stiri Turda Etichetat în Mina de știri , STIRI TURD
 2. Modernizare drum judetean DJ 103 E. Close. URBANISM. Formulare. Autorizaţii de construire. Certificate de urbanism. Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Alba. Reglementari urbanistice ilustrate - zona Muntilor Apuseni. Studiu: Identificarea gospodăriilor în vederea conservării lor in situ
 3. PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA *431006* Nr. a) cerere-tip completată la toate rubricile cu : - elemente de identificare solicitant (nume, adresă, CNP) - elemente de identificare imobil (construcţie sau teren) pentru care se solicită certificat
 4. Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism Pentru certificatele de urbanism emise de Consiliul Județean Cluj actele menționate pot fi transmise online la adresa urbanism@cjcluj.ro. acte urbanism certificat de urbanism consiliul judetean cluj. 0 comentariu. 0. Facebook Twitter Pinterest Email
 5. Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, a emis certificatul de urbanism pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal şi a Studiului de Fezabilitate necesare începerii primei etape din cadrul proiectului Tren Metropolitan Gilău - Floreşti - Cluj-Napoca - Baciu - Apahida - Jucu - Bonţida - Magistrala 1 de.
 6. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita conform pct.1. Nota: 1. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire de cǎtre presedintele consiliului judetean, cu avizul primarilor comunelor, taxele datorate se stabilesc conform prezentei Hotarari si constituie venit in proportie de

Formulare Consiliul Județean Clu

 1. Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism / autorizatie construire - desfiintare Formulare potrivit Ordinului 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si actualizare a documentatiilor de urbanism.
 2. 426.005 - cerere de finantare nerambursabila pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din romania: serviciul strategii de marketing : 427.001 - formular inscriere voluntar zilele clujului: serviciul urbanism : 431.003 - cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adres
 3. Consiliul Judeţean Prahova lansează Studiul de Fezabilitate pentru centura Mizil - Miercuri, 30 Iunie 2021 16:15 Un nou workshop organizat de Consiliul Judeţean Prahova în cadrul Programului Operațional Tranziție Justă - Vineri, 25 Iunie 2021 14:3
 4. Documentaţia însoţită de cerere se va depune la secretariatul instituţiei Arhitectului şef din cadrul Consiliului Judeţean Timiş, Timişoara, Bd.Revolutiei din 1989, nr.17, et.2, cam.211. Servicii de urbanism

Președintele Consiliul Județean Cluj, Alin Tișe, a anunțat faptul că instituția pe care o conduce a emis certificatul de urbanism pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Studiului de Fezabilitate a magistralei de metrou Cluj-Napoca - Florești Cerere pentru prelungirea valabilităţii Certificatului de urbanism DOCUMENTE DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI Comunicare privind începerea execuţiei lucrărilor - înştiinţare Consiliul Judeţean Autoritățile anunță emiterea Certificatului de urbanism pentru METROUL din Cluj. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a emis certificatul de urbanism necesar în vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal și a Studiului de Fezabilitate necesare demarării primei etape din cadrul proiectului Tren Metropolitan Gilău - Florești - Cluj-Napoca - Baciu - Apahida. Denumire URL Path Categorie: ACCESUL LA INFORMATII PUBLICE IN CONFORMITATE CU LEGEA 544/2001: Formular-tip cerere de informaţii de interes public: Descarca: Reclamaţie administrativă: Descarca Categorie: ALTE AUTORIZATII EMISE DE CONSILIUL JUDETEAN TULCEA: Cerere tip pentru eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea de acitivItăţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul.

Consiliul Județean Clu

 1. Consiliul Judetean Cluj. ️ Certificatele de urbanism, autorizațiile de construire și restul documentelor specifice domeniului autorizării lucrărilor de construcții și urbanism NU ÎȘI PIERD VALABILITATEA pe perioada stării de urgență și stării de alertă. Astfel, documentele care își pierdeau valabilitatea (expirau) în perioada.
 2. Consiliul Județean Ialomița. În vederea reducerii riscului de infectare cu COVID-19 sau alte infecții respiratorii vă rugăm să luați în considerare, în măsura posibilului: transmiterea și primirea corespondenței cu Consiliul Județean Ialomița exclusiv în format electronic, prin e-mail, la adresa cji@cicnet.ro; evitarea.
 3. Certificate de urbanism 2014. HOTĂRÂREA nr. 89 din 28 mai 2020 privind completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr. 4/15.02.2018 privind aprobarea revizuirii Regulamentului de funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism si a componentei acesteia. HOTĂRÂREA nr. 89 Anexa

Acte necesare eliberării certificatelor de urbanism • Cluj

O fetiță de 6 ani a fost ucisă în județul Dâmbovița. Autorul crimei ar fi chiar unchiul fetiței, care le-a relatat polițiștilor că a ucis copilul ca să se răzbune pe fratele său; VIDEO: Bilanțul victimelor crește la 133 în Germania, în urma inundațiilor din ultimele zile; urbanism consiliul judetean cluj Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism: Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - trebuie să depună la emitent o documentaţie cuprinzând: a) cererea-tip (formularul-model F.1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism»), în conformitate cu. Cereri / Formulare tipizate. Înapoi. Urbanism. F 1 - CERERE EMITERE CERTIFICAT URBANISM. F 2 - CERERE SOLICITARE AVIZ PRIMAR. F 3 - AVIZ PRIMAR. F 4 - CERERE PTR AVIZ STRUCTURI CERTIFICAT URBANISM. F 5 - AVIZUL STRUCTURILOR DE SPECIALITATE LA CERTIFICATUL DE URBANISM. F 6 - CERTIFICAT URBANISM

F1 - Cerere emitere certificat de urbanism. F7 - Cerere prelungire certificat de urbanism. F8 - Cerere pentru emiterea autorizației de construire-desființare. F12 - Cerere pentru prelungirea valabilității autorizației de construire-desființare. F13 - Comunicare privind începerea execuției lucrărilor (CJMM Consiliul Județean Cluj a organizat prima ședință online a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism (C.T.A.T.U.), o premieră națională în acest domeniu. Ședința a avut loc ieri. În cadrul ședinței publice desfășurate pe parcursul a circa cinci ore, au participat aproximativ 60 de arhitecți, proiectanți.

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu, a semnat certificatul de urbanism pentru Autostrada Transilvania, secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii, secţiune care are circa 40 de kilometri. Acest act a fost solicitat de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) Lin Tișe, președintele CJ Cluj, a emis certificatul de urbanism necesar în vederea elaborării Planului Urbanistic Zonal și a Studiului de Fezabilitate necesare demarării primei etape din cadrul proiectului Tren Metropolitan Gilău - Florești - Cluj-Napoca - Baciu - Apahida - Jucu - Bonțida - Magistrala 1 de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura dintre.

1. Cerere tip; 2. Acte de identitate (copie-domiciliu stabil în județul Cluj) 3. Certificat de naștere(copie) 4. Acte stare civilă (copie); 5. Certificat de încadrare în grad de handicap (copie-emis de DGASPC Cluj); 6. Programul individual de recuperare /adaptare/ integrare socială (copie); 7 Cererile pentru obtinerea Certificatului de urbanism si a Autorizatiei de construire/desfiintare, însotite de documentele prevãzute în Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare (M.O. nr.797 bis/2009), art.33 alin.1 si art.45 alin.3, se depun la registratura. În vederea eliberării certificatului de urbanism solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - se va adresa autorităţilor prevăzute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicită certificatul de urbanism, cât şi elementele care definesc scopul solicitării

Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului Consiliul

Consiliul Județean Cluj anunță că a emis certificatul de urbanism necesar pentru proiectul construirii metroului Florești - Cluj-Napoca, pe un traseu de aproximativ 20 de kilometri, cu 19 stații subterane și un depou subteran Consiliul Județean Cluj a emis certificatul de urbanism pentru viitorul metrou de la Cluj. Documentul vizează un traseu de aproximativ 20 de kilometri, care include localitățile Florești și Cluj-Napoca. Viitorul metrou ar urma să aibă 19 stații, dintre care 14 în Cluj-Napoca. Metroul ar urma să se completeze cu viitorul tren metropolitan, care va circula [ Documentatie Urbanism. Documente necesare pentru avizare - Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) L544 Cerere. Model de solicitare informatii publice. L544 Cerere de informaţii de interes public. Model formular tip. L544 Reclamaţie Administrativă (1) Model formular tip. L544 Reclamatie administrativa (2 Consiliul Județean Cluj a emis certificatul de urbanism pentru viitoarea linie de metrou în lungime de aproximativ 20 de kilometri. Este prima etapă dintr-un proiect mai amplu al trenului metropolitan Gilău-Florești-Cluj Napoca-Apahida-Jucu-Bonțida

cerere certificat urbanism nou. cerere pentru eliberearea adeverinȚei - adresĂ poȘtalĂ, intravilan. cerere pentru emiterea autorizaȚiei de construire - Șablon. cerere prelungire valabilitate certificat de urbanism. cerere prelungire valabilitate autorizaȚie de construire/desfiinȚare. cerere tip - certificat de atestare a edificarii. Documente necesare emiterii Certificatului de Urbanism. Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism. Documente necesare emiterii Autorizaţiei de Construire / Desfiinţare. Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de construire/desfiinţare F7; Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiinţare F8 si anex Consiliul Județean Bacău. Calea Mărășești nr. 2, cod 600017, Bacău, județul Bacă I. CERTIFICATUL DE URBANISM Documentele necesare pentru emiterea Certificatului de Urbanism conform art. 19 din Ordinul 839/2009 sunt: a) cererea-tip (formularul-model F.1 «CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism»), în conformitate cu preciz ările privind completarea acesteia, cuprinzând

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism.doc (46 kB) Cerere pentru prelungirea certificatului de urbanism.doc (28 kB) Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire - desfiintare.doc (169 kB) Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire - desfiintare.doc (62 kB Acest site este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020. CodMySmis/Sipoca: 128880/652; www.fonduri-ue.ro, www.poca.ro Conținutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniuniii Europene Consiliul Judetean Consiliul Judetean. Link-uri utile. Institutia Prefectului Judetul Dolj. Comunicate de presă. Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului. Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectia Drepturilor Copilului. Camera Agricola DOLJ Eliberarea certificatului de urbanism se va face în termen de 5 zile lucrătoare, în timp ce pentru eliberarea unei autorizații de construire, noul termen va fi de 10 zile lucrătoare, cu posibilitatea de a fi redus la 5 zile, în schimbul unei taxe de urgență de maximum 300 de lei (în funcție de tipul construcției această taxă de. Consiliul Județean Cluj a anunțat emitera certificatului de urbanism necesar elaborării Planului Urbanistic Zonal și a Studiului de Fezabilitate pentru demararea primei etape din cadrul proiectului Tren Metropolitan Gilău - Florești - Cluj-Napoca - Baciu - Apahida - Jucu - Bonțida - Magistrala 1 de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea

Video: Direcţia Urbanism - Primăria și consiliul local CLUJ-NAPOC

Urbanism primariachinteni 2019-10-07T12:01:13+02:00. Cerere pentru eliberarea adeverintei - Adresa intra sau extravilan. Cerere pentru eliberarea adeverintei - Adresă poștală. Cerere pentru eliberarea adeverinței - Nomenclatură stradală. Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism si acte necesare Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu Comunicat de Presa Pentru Distribuire Imediata Tribunalul Cluj a admis ieri o cerere de suspendare a certificatului de urbanism nr. 78/ 26.04.2006 eliberat de Consiliul Judetean Alba companiei Rosia Montana Gold Corporation pentru continuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (procedura EIM) - F1 cerere certificat de urbanism - F2 solicitare arh. sef pt. emitere aviz primar la CU si AC - F3 emitere aviz primar la CU si AC - F4 solicitare primar pt. emitere aviz arh. sef la CU - F5 aviz arhitect sef la CU - F6 certificat de urbanism primarii - F7 cerere prelungire CU - F8 cerere autorizaţie construire-desfiinţar Curtea de Apel Cluj a respins in mod irevocabil recursul declarat de Consiliul Judetean Alba si Rosia Montana Gold Corporation impotriva sentintei Tribunalului Cluj prin care s-a anulat certificatul de urbanism pentru continuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, transmite NewsIn

Cerere . pentru emiterea certificatului de urbanism 1) Numele şi prenumele solicitantului: ( persoană fizică; sau ( reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii solicitantului în cadrul firmei. 2) Domiciliul/sediul firmei : Pentru persoană fizică Certificat de urbanism. cerere de CU; memoriu tehnic - este o scurtă prezentare a locaţiei, ce există acolo, ce se doreşte să se construiasca/demoleze/ mansardeze/extinda etc în locaţia respectivă; plan de situaţie - este o planșă care cuprinde, în detaliu, situația parcelelor; vecinătățile, construcțiile etc Consiliul Județean Bihor. DETALII Județul Bihor are o bogăție națională. reprezentată de bisericile de lemn Descoperă Valea Ierului - un spațiu al multiculturalității, al tradițiilor oenologice și gastronomice Descoperă Obtinerea certificatului de urbanism - ce este, de unde se obtine, cat costa si la ce foloseste. cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism, la sfarsitul lunii decembrie. este preferabil sa obtineti un raspuns scris de la ei (primaria sau consiliul judetean care a emis certificatul de urbanism) pe acest subiect

Formulare - SIUGRC-CJP

Urbanism - Primăria și consiliul local CLUJ-NAPOC

Cerere-tip pentru emiterea Certificatului de Urbanism completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului; Plan de situatie, elaborat pe suport tipografic - vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie - la scarile 1:5000 pana la 1:500 Formulare. decembrie 20, 2020. Cerere Online Legea nr.544/2001. Petiție Online. Formular petiție. Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism. Cerere pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism. Cerere pentru emiterea autorizației de construire/desființare Certificate de urbanism primariachinteni 2019-10-07T12:36:51+02:00. Cerere pentru eliberarea adeverintei - Adresa intra sau extravilan. Cerere pentru eliberarea adeverintei - Adresă poștală. Cerere pentru eliberarea adeverinței - Nomenclatură stradală. Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism si acte necesare F1 CERERE pt. emiterea certificatului de urbanism Descarc F12 CERERE pt. prelungirea valabilității AC,AD Descarc Consiliul Judetean Arad Consiliul Judetean Arad Adresa: Str. Corneliu Coposu, Nr. 22, Cod Postal: 310003, Arad, Romania Telefon: 0357-731100 Fax: 0357-73128 Avizul de oportunitate insotit de planul anexa vizat de catre PMC (pentru PUZ-uri); acordul autentificat al tuturor proprietarilor de imobile care fac obiectul documentatiei de urbanism; dovada calitatii de imputernicit (daca este cazul)

Cerere urbanism - CONSILIUL JUDEȚEAN NEAM

Acte necesare documentațiilor de urbanism • Cluj-Napoc

 1. certificat de urbanism. Obtinerea Autorizatiei de constructie este obligatorie pentru executarea unei case. Daca planuiesti sa-ti construiesti o casa este bine sa stii ca autorizatia pentru constructie se elibereaza de catre primariile aferente, numai dupa ce ai obtinut Certificatul de urbanism
 2. Documentatie Cerere certificat urbanism autorizatie de construire pentru Facultate. pentru emiterea certificatului de urbanism republicată, consiliul judeţean, urbanism, constructii, imobilul Data publicare: 08.11.2013. Structură de fișiere:.
 3. cerere, emitere, certificat, urbanism, lege, 50/1991 Last modified by: User Created Date: 2/18/2010 5:08:00 AM Company: Consiliul judetean Buzau Other titles: Formular F 1 - Cerere pentru emiterea Certificatului de urbanism

Acte necesare obtinerii certificatului de urbanism

Formulare - urbanism - Consiliul Judetean Alb

 1. S-a putut, astfel, constata faptul că pe parcursul anului 2018 Consiliul Județean Cluj a emis un număr de 620 de autorizații de construire sau de desființare, în creștere cu 27,6 % comparativ cu anul precedent și 199 de avize ale structurii de specialitate care au stat la baza emiterii autorizațiilor de către primari, în creștere cu 55,5 % față de anul 2017
 2. Cerere cumpărare teren prin licitație publică a terenului • certificat de urbanism şi plan de situaţie anexă la certificat, avizat de către arhitectul sef; • P.U.D. aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local şi plan de situaţie anexă la P.U.D.; • acte de proprietate pentru construcţia şi terenul proprietate privată; • documentaţie cadastrală a spaţiului proprietatea.
 3. Chitanta de achitare a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism, conform H.C.L. nr.509/15.12.2009, n original/copie. Daca doriti sa completati o Cerere de eliberare a certificatului de urbanism o puteti descarca de aici. De asemenea daca doriti sa prelungiti un Certificat de Urbanism puteti descarca cererea de aici. sursa: Primaria Cluj.

Cerere emitere Certificat de urbanism.pdf: Descarca : Cerere emitere Autorizatie de construire.pdf: Descarca : Urbanism Declaratie pe proprie raspundere sedinta digitala.pdf: Descarca : Urbanism Regulament CTATU aprobat in 30 iunie 2020.pdf: 2020 Consiliul Judetean Dambovit Consiliul Județean Cluj, întrunit în ședință ordinară, marți, 22 decembrie decembrie, a hotărât, în unanimitate, faptul că taxele și tarifele aferente anului fiscal 2021 rămân la același nivel ca și în prezent. Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe: Prin păstrarea la același nivel a taxelor și tarifelor practicate de instituția noastră, dar și. [conducătorul autorităţii administraţiei publice emitente] C E R E R E . pentru emiterea certificatului de urbanism. Prin prezenta, îmi exprim în mod expres consimţământul pentru procesarea şi stocarea de către Primăria Baia Mare a datelor cu caracter personal ale subsemnatului, inclusiv codul numeric personal, în conformitate cu Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de. Acte necesare pentru solicitare eliberare/emitere Certificat de Urbanism pentru scoatere din circuitul agricol (cerere tip conf. Ord. nr. 839/12.10.2009): Cerere tip întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde : elementele de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciar F4 - CERERE AVIZ STRUCTURA LA CERTIFICAT DE URBANISM. F6 - FORMULAR DE CERTIFICAT DE URBANISM. F7 - CERERE PRELUNGIRE CERTIFICAT DE URBANISM. F8 - CERERE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE. F9 - CERERE AVIZ SRUCTURA LA AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE. F11 - FORMULAR DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE

PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR ÎN COLEGIUL DIRECTOR AL DIRECŢIEI DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR A JUDEȚULUI BIHOR. 18. 03.02.2021. PRIVIND MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR NR. 13 DIN 30.08.2018 PRIVIND STABILIREA COMPONENȚEI COLEGIULUI DIRECTOR AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ. Cerere chestionar pentru aviz de amplasament Client casnic Consumator casnic. sursa : Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta. Agenda - Consiliul Judetean Constanta. 28 iunie-04 iulie. Activitati culturale desfasurate de catre institutiile publice de cultura in perioada 28.06.2021-04.07.2021. 21 - 27 iunie 2021 CERTIFICATE DE URBANISM EMISE IN LUNA NOIEMBRIE 2013. Nr. Cert Data certificat Nr. cerere Data cerere Beneficiar Adresa beneficiar Adresa imobil Scopul 455 06.11.2013 34399 16.10.2013 SC MELI DIPROD COM SRL PRIN POLGAR IOSIF Consiliul Local Deva si Consiliul Judetean Hunedoara, potrivit punctului 4 din Anexa nr.1 la Legea 350/200 Model cerere eliberare CERTIFICAT EDIFICAREA CONSTRUCTIILOR. Nomenclatorul de strazi al municipiului Tulcea. Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare. Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare. Cerere certificat de urbanism

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007 - 2013 Investiţii pentru viitorul dumneavoastră Proiect IMPLEMENTAREA LA NIVELUL JUDETULUI MEHEDINTI A SISTEMELOR INTEGRATE DE E-TAX, E-PAYMENT SI E-GUVERNARE, PRECUM SI A ASIGURARII CONEXIUNILOR LA BROADBAND cod SMIS-CSNR 48398 Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regional Documente necesare eliberării Certificatului de urbanism pentru înstrăinare- cerere tip completată cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitării actului, precum si elementele de identificare ale cumpărătorului (nume, adresa de domiciliu) - download;- extras de carte funciara actualizat - copie - se eliberează de Biroul de carte. Consiliul Judetean Dâmbovița organizează concurs de recrutare pentru ocuparca funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru - Direcția urbanism și amenajarea teritoriului. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi. Razboiul Tise-Apostu continua: Primaria este acuzata de Consiliul Judetean ca intarzie eliberarea unui aviz Articol scris de Delia Carbune 2010-11-05 996 1 Consiliul Judetean Cluj a solicitat public Primariei eliberarea in regim de urgenta a avizului necesar pentru extinderea parcarilor din Aeroportul International Cluj Cerere pentru eliberarea acordului de mediu. Actele necesare pentru depunerea solicitării acordului de mediu. Certificat de urbanism copie. Tel 021 4301402 fax 021 4301523 email. Certificat de urbanism eliberat de primarie consiliul local judetean copie. Aleea lacul morii nr. Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de mediu

Consiliul Județean Suceava refuză să semneze vreo autorizație de construcție sau certificat de urbanism fără lămurire de la Ministerul Dezvoltării Luni 02 August 2021, Actualizat acum 213 zile 12:00 a Cerere certificat de atestare teren intravilan - extravilan. 2019. aproximativ 2 - 3 min. PDF. DOC. Cerere certificat de atestare radiere construcție. 2019. aproximativ 2 - 3 min. PDF. DOC. Cerere certificat de atestare schimbare categorie de folosință teren. 2019. aproximativ 2 - 3 min. PDF. DOC. Cerere certificat de atestare. 1919 - În judeţul Alba se încheie procesul de preluare a administraţiei publice de către Consiliul Dirigent (guvernul provinciilor unite cu România). 1993 - La Alba Iulia are loc prima ediţie a Trofeului Nicolae Linca la box. 1996 - Este pusă şi sfinţită piatra de temelie a mănăstirii de maici de la Tăuni Consiliul Judeţean Braşov anunţă intenţia de actualizare a Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean (PATJ) Braşov, aprobat cu Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 198 din 8 iulie 2005. Lista proiectelor admise în cadrul sesiunii de finanțare nerambursabilă - Promovarea Sportului de performanță, etapa I, în ordinea. Primăria și Consiliul Local al Comunei Bonțida, județul Cluj, România. Documente necesare pentru eliberarea certificatului de Urbanism; Cerere pentru prelungirea Certificatului de Urbanism; Adresa: Mihai Eminescu, nr. 446, 407105, Comuna Bontida, Judetul Cluj

Comitetul Județean pentru Situații de urgență Cluj - Hotărârea nr. 1 din 10 ianuarie privind reevaluarea măsurilor de diminuare a impactului tipului de risc, dispuse prin HCJSU nr. 97/14.12.2020, în aplicarea HG nr. 1065/11/12/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul Românie Cerere pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de Urbanism+.pdf. Comunicare catre Inspectoratul Teritorial in Constructii privind inceperea executiei lucrarilor.pdf. Comunicare catre Inspectoratul Teritorial in Constructii privind incheierea executiei lucrarilor.pdf. Comunicare catre primarie privind inceperea executiei lucrarilor.pdf Cerere cumpărare apartament • adeverinţă de salariat pentru titularul contractului de închiriere; • aprobarea unităţii căreia i-a fost repartizată locuinţa cu nominalizarea titularului contractului de închiriere; • adeverinţa de la S.C. Locato S.A. din care să rezulte că nu există debite sau credite la chirie sau cheltuieli de întreţinere