Home

Decontare cheltuieli accidente de munca

Buy Meet Hunca Munca - A Board Book By Beatrix Potte

  1. Cheltuielile cu transportul la si de la locul de munca intra in categoria cheltuielilor sociale, deductibile limitat in cota de pana la 5% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile, daca aceste cheltuieli sunt prevazute in regulamentul intern al societatii si contractul colectiv de munca
  2. Aceste cheltuieli cu organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se asigură în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat. Ai nevoie de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale
  3. Daca pentru simplificare s-ar inregistra in contabilitate o cheltuiala conform sumei prevazute in contractul de comodat (si AA la contractul de munca) fara a mai inregistra fiecare bon de combustibil prezentat de angajat in cont 6022, iar bonurile ar fi anexate la decontul de cheltuieli doar pentru a dovedi chetuiala efectuata de salariat
  4. Conditii de decontare a cazarii si a mesei servite. In ceea ce priveste deductibilitatea cheltuielilor cu cazarea, este bine de stiut ca: localitatea in care angajatul este trimis in deplasare trebuie sa fie situata la o distanta mai mare de 5 km de localitatea in care acesta isi are locul permanent de munca

Decontarea transportului angajatilor se afla pe lista de beneficii pe care angajatorul o poate acorda salariatilor lui. In ceea ce priveste tipul de cheltuieli in care poate fi incadrat acest avantaj intern, vom dezbate mai jos un studiu de caz reprezentativ pentru.. Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro. Testeaza GRATUIT sau logheaza-te in contul tau pentru a avea acces la raspunsul articolului Decontarea cheltuielilor pentru transportul salariatilor la locul de munca. Monografie contabila. Atentie la data valabilitatii intrebarii Ce incidente sunt considerate accidente de munca Ce obligatii are angajatorul si ce trebuie sa faca in aceste situatii Ce obligatii si ce drepturi are angajatu Transportul salariatilor la si de la locul de munca, decontare partiala. I n studiul de caz propus astazi vom vorbi despre o societate care isi are sediul (inclusiv fabrica de confectii) in afara localitatii majoritatii angajatilor (distanta 18 km) si din acest motiv salariatii au la dispozitie o conventie de la si pana la locul de munca

Decontarea transportului salariatilor la si de la locul de

Daca modalitatea de decontare este prevazuta in contractul de munca, contravaloarea transportului la si de la locul de munca nu intra in baza de calcul al impozitului pe venit si a contributiilor sociale in baza urmatoarelor articole din Codul fiscal: art. 76 alin. (4) lit. a), 142 lit. b), art. 157 alin. (2), art. 187 alin. (2), art. 195 alin Angajatorul va retine din contributia datorata fondului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale contributia individuala la sistemul asigurarilor sociale de sanatate conform art. 159 alin. (2) din Codul fiscal. Contributia suportata din FAAMPB se va inregistra in contabilitate prin formula contabila: 4311.analitic = 4314 Decontarea cheltuililor cu transportul de la si la locul de munca. Codul Fiscal aprobat în anul 2015 a adus modificări substanțiale legate de limitele până la care se deduc cheltuielile cu transportul decontate de către societățile comerciale angajaților. Astfel, dacă în vechiul Cod Fiscal (Legea 571/2003) cheltuielile cu transportul. Raspunsul oferit de specialistul nostru: Cu privire la transportul salariatului la si de la locul de munca, art. 76 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal prevede ca urmatoarele venituri nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit

Accident de muncă: cine suportă cheltuielile de recuperare

Controlul medical la angajarea in munca este un control medical profilactic efectuat de catre medicii specialisti de medicina muncii si se efectueaza inainte de angajarea lucratorilor in orice loc de munca sau inainte de repartizarea lor la sarcini specifice care ar putea implica un pericol pentru sanatatea lor sau a altora Decontarea cheltuielilor de transport pentru angajatii bugetari. de Marius Matei 10 Apr. 2015 11627 1. Institutiile publice au obligatia de a deconta cheltuielie de transport in cadrul localitatii, in limita sumelor aprobate prin bugetul anual pentru fiecare autoritate Norme metodologice - Decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele militare, politistii si personalul civil care se deplaseaza la si de la locul de munca Controale privind acordarea de ajutor social si 50 lei decontare CHELTUIELI TRANSPORT la formarea profesionala Cheltuieli de transport suportate pentru salariati la si de la locul de.

Potrivit prevedrilor art.19 alin.(7) din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau boala profesional se calculeaza si se platesc de catre angajatori si se recupereaza de la casele teritoriale de pensii pe baza actelor justificative din sumele prevazute pentru. Contravaloarea dispozitivelor medicale si serviciilor medicale in vederea recuperarii capacitatii de munca pentru asiguratii care au suferit accidente de munca sau boli profesionale se suporta integral din bugetul asigurarilor sociale de stat - partea de cheltuieli prevazuta distinct pentru acoperirea prestatiilor si serviciilor de asigurari. Daca decizia de decontare a cheltuielilor cu transportul angajatilor la si de la locul de munca s-a luat ulterior incheierii contractelor individuale de munca, se poate intocmi un act aditional la contract prin care sa se stabileasca acest aspect. Potrivit art. 76 alin. (4) lit. a) si art. 142 lit Hotararea Guvernului nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 536 din 17 iulie 2015

Decontarea cheltuielilor cu deplasarile interne si extern

Decontarea transportului angajatilor

  1. Concediu medical ca urmare a unui accident de munca: cum se calculeaza, ce contributii se retin, dar si alte info utile. Potrivit prevederilor art.32 din din Legea nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, asiguratii beneficiaza de o indemnizatie pe perioada in care se afla in incapacitate temporara de munca.
  2. Se deconteaza drept cheltuieli de transport si: - cheltuielile pentru transportul dus-intors efectuat cu mijloace de transport in comun pe distanta de la aeroport, gara, autogara si sediul unde vor avea loc sedintele sau reuniunile de lucru; - cheltuielile efectuate cu mijloacele de transport in comun, pe distanta dintre locul de cazare si.
  3. uarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale
  4. (2) Durata obligatiei salariatului de a presta munca in favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesionala, precum si orice alte aspecte in legatura cu obligatiile salariatului, ulterioare formarii profesionale, se stabilesc prin act aditional la contractul individual de munca
  5. Procedura de decontare a sumelor se stabilește prin hotărâre a Guvernului. Kurzarbeit 2021: Cum se fac decontările de la stat. Pentru a primi decontările de la stat, angajatorii trebuie să depună la agențiile de muncă, până la data de 25 a fiecărei luni, pentru plata indemnizației din luna anterioară, următoarele documente

Decontarea cheltuielilor pentru transportul salariatilor

Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii portalcontabilitate.ro. Testeaza GRATUIT sau logheaza-te in contul tau pentru a avea acces la raspunsul articolului Deducere cheltuieli cu munca la domiciliu. Atentie la data valabilitatii intrebarii Toate aceste cheltuieli sunt cheltuieli deductibile fiscal pentru comodatar doar în cazul în care acestea sunt justificate cu documente legale: facturi întocmite conform prevederilor legale, emise pe numele comodatarului, bonuri fiscale care întrunesc condiţiile de deductibilitate etc. Totodată, potrivit Codului fiscal, cheltuielile de. Cheltuieli Deductibile la Calculul Impozitului pe Profit. Conform art. 21 alin. (1) din Codul Fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare

Alte cheltuieli de administrare fond 68.03.50.03 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE 69.03 CHELTUIELI CURENTE 01 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 Cheltuieli salariale in bani 10.01 Salarii de bază 10.01.01 Salarii de merit 10.01.02 Indemnizaţie de conducere 10.01.03 Spor de vechime 10.01.0 Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale se suportă în primele 3 zile de incapacitate de către angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din sumele prevăzute pentru asigurarea la accidente de muncă şi boli profesionale in bugetul asigurărilor sociale de stat Un avocat daune auto poate sa va catareasca posibilitatile de a deschide o actiune penala, adica de a depune o plangere penala sau daca este cazul ca despagubirile sa fie solicitate pe cale civila.. De asemenea un avocat care se ocupa ca prima specializate de despagubiri vatamari corporale provocate prin accident rutier poate sa va sprijine in cazul de accidente rutiere Bucuresti, Cluj. Cheltuieli de deplasare. Diurna acordata salariatilor. Potrivit dispozitiilor art. 9, salariatul aflat in delegare sau detasare intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 5 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca primeste o indemnizatie zilnica de delegare sau de detasare, indiferent de functia pe care o indeplineste.

Accidentele de munca: ghid complet pentru angajat si angajato

Categorii de cheltuieli subvenționate din bugetul local, conform Legii 34/1998 pentru asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România acreditate ca furnizori de servicii sociale licențiat), contract individual de munca, fisa de post, extras din REVISAL pentru La prima decontare se solicita o nota justificativa cu. Decontare cheltuieli bilete tratament salariati. valabil la 25 Mar 2015. Tags: decontare bilete tratament, polite asigurare facultativa, facilitati salariati, imbunatatirea nivelului securitatii si al sanatatii salariatilor. Intrebare: Care sunt articolele legislative, prin care se poate motiva, ca masuri de prevenire si protectie, pentru.

Transportul salariatilor la si de la locul de munca

Regimul fiscal al cheltuielilor cu transportul

Cheltuieli Nedeductibile la Calculul Impozitului pe Profit. Conform art. 21 alin. 4 din Codul fiscal, urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile la calculul impozitului pe profit: a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si. b) Pentru calcularea indemnizatiilor de asigurari sociale de stat: in caz de boala, accidente de munca si boli profesionale, prevenirea imbolnavirilor, sarcina si lehuzie, ingrijirea copilului bolnav in virsta de pina la 3 ani si cresterea copilului pina la implinirea virstei de 1 an, se ia in considerare salariul de baza (inclusiv drepturile. DECONT DE CHELTUIELI A5. decont de cheltuieli 100 file format: A5 hartie offsetcod: 180718 ». Pret: 3.81 RON. Oferit de: SC OFFICE CLASS BIROTICA PAPETARIE SRL. Buyer Member 9 ani. Bucuresti In prezent, Legea nr.16/2017 reprezinta reglementarea legala națională in materie de modificare a locului muncii in statele membre ale UE. Detasarea transnațională a salariatilor romani reprezinta o reglementarea specifică a situatiei in care o intreprindere stabilita pe teritoriul României, in cadrul prestarii de servicii transnationale, detaseaza pe teritoriul altui stat membru al UE. desfĂŞurarea activitĂŢilor de evidenŢĂ Şi decontare a cheltuielilor cu combustibilii 1/13 procedurĂ operaȚionalĂ ediția 1 revizia [.] desfĂŞurarea activitĂŢilor de evidenŢĂ Şi decontare a cheltuielilor cu combustibilii cod: po - dpi - 04 exemplar nr. 1 nr. ĩnregistrare 25611/31.10.2018 procedur

în care elementele de calcul a drepturilor salariale şi de decontare a acestora, sunt sistematizate astfel Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (CAMBP 0,15%-0,85% * SB, în cheltuieli de protocol 200.000 cheltuieli de sponsorizare 300.000 Decont utilizat de cabinete medicale privind utilizarea sumelor alocate de Directia de Sanatate Publica. Model de decont prevazut de Ordinul 1029/2010 al Ministerului Sanatatii. Formulare medicale in legatura cu Ordinul 1029/2010 : - Contract Cadru incheiat cu Directiile de Sanatate Publica Judetene ; - Cerere de decontare a cheltuielilor.

INVATAMANT - Administratie centrala - Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale INVATAMANT - Administratie centrala - Prime de asigurare viata platite de angajator Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli 22/07/2021 Sursa de finantare: A Integral de la buget 01/01/14 01/01/14 01/01/14 01/01/14 01/01/14. Concediu medical pentru accidente de munca si boli profesionale - spre deosebire de tipul de concediu mentionat anterior, acesta se acorda in cazul in care a avut loc un accident de munca sau suferi de o boala profesionala. Perioada maxima pentru care se acorda este de 180 de zile intr-un an, timp in care beneficiezi si de indemnizatie pentru. Operatii de decontare cu alte verigi si cu tertii privind sumele retinute de intreprindere din retributii si anume: premiile si alte sume datorate de unitatea patrimoniala personalului potrivit contractului de munca. Toate aceste conturi se debiteaza pe parcursul lunii cu categoriile de cheltuieli respective si se crediteaza la finele. Monitorizezi modul de operare şi închidere a delegaţiilor, arhivezi documentele justificative, conform normelor de arhivare în vigoare\r\n Preiei, verifici şi imporți datele din fişierele operatorului integrat de servicii Travel\r\n Editezi rapoarte pentru verificări stornări/ diferenţe, asiguri verificarea şi punctarea cheltuielilor cu delegaţiile cu Contabilitatea\r\n Efectuezi. (1) Indemnizatiile de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se platesc pe baza cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, prevazuta in anexa nr. 13 la prezentele norme metodologice, si a celorlalte acte prevazute de reglementarile legale in vigoare, exclusiv.

Accident de munca. Ce inregistrari contabile facem

Decontarea cheltuililor cu transportul de la si la locul

asigurarea are acoperire pentru toate tipurile de accidente, inclusiv accidente de munca si imbolnaviri; asistenta pe toata perioada calatoriei; decontare directa a cheltuielilor medicale. Detalii generale. Acoperire teritoriala. Europa contiban denumire ro33trez23a510000100000x autoritati publice si actiuni externe - cheltuieli de personal ro18trez23a510000200000x autoritati publice si actiuni externe - bunuri si servicii ro03trez23a510000300000x autoritati publice si actiuni externe - dobanzi ro85trez23a510000400000x autoritati publice si actiuni externe - subventii ro20trez23a510000510000x autoritati publice si actiuni.

Transportul salariatilor la/de la locul de munca

Decontare cheltuieli la si de la locul de munca judecatori art.23 alin. 4 din OUG 27/2006 personal auxiliar si conex -art.67, alin.5 din Legea 567/2004 Decontare cheltuieli de transport , calatorii anuale judecatori max 3 art 80 din Legea 303/2004 personal auxiliar si conex art.23 alin.2 din OG8/2007 OMFP 1792/200 Model-de.ro sau Catalogul modelelor este site-ul unde vei gasi o multitudine de informatii utile: acte, documente, sabloane, mostre, imagini si formulare completate sau necompletate necesare tuturor (CV, scrisori, contracte, cereri tip, adeverinte, proces-verbal, declaratii, etc) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10. 10 * 4023.00 Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01 10.01 * 3284.00 Contributii de asigurari pentru accidente de munca 10.03.04 0.10 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0.10 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06 20 * 47.50.

CHELTUIELI DE PERSONAL (salariu plus contributii angajator, etc.) max. 8.300 lei/luna. 2. CHELTUIELI INDIRECTE (regie) max.10 %. 3. CHELTUIELI DE LOGISTICĂ (infrastructura de cercetare, cheltuieli materiale, etc) 4. CHELTUIELI DE MOBILITĂŢI (stagii de documentare - cercetare, conferinţe de prestigiu în ţară şi străinătate) 5 TITLUL 59 ALTE CHELTUIELI somaj salariati impozit salarii sporuri pentru conditii de munca alte sporuri CASS 5,2% angajator CAS 15,8% angajator somaj 0,5% angajator contributie angajator 0,159% la fd. risc si accidente concedii medicale achitate din FNUASS Total Titlu 20 decontare medicamente impozit medicamente Subtotal 10.01.16 10.01.16. Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale. Infrastructura de cercetare: 13. Infrastructura de cercetareLISTA DE VERIFICARE Locul de munca: DE IMPORTANTA MAJORA. Număr înregistrare Contractor Număr înregistrare UEFISCDI Ne asumăm răspunderea pentru legalitatea şi corectitudinea datelor cuprinse în prezenta Fişă decontare cheltuieli. RESPONSABIL INSTITUŢIE GAZDĂ, DIRECTOR.

Locuri De Munca Arad, Arad, Romania. 1,228 likes · 5 talking about this · 1 was here. Local Busines Art. 93 Legea 346/2002 Veniturile şi cheltuielile asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale asigurarea pentru accidente de munca si boli profesional Casa Județeană de Pensii Brașov este organizată și funcționează ca serviciu public descentralizat, în subordinea Casei Naționale de Pensii Publice, fiind investită cu personalitate juridică în baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu completările și modificările ulterioare privind statutul propriu al CNPP, a deciziilor consiliului de. asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 27 iunie 2002, modificata prin OUG 107/24.10.2003 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale face parte di

04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale 1 06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 5 07 Contribuția asiguratorie pt muncă 180 - Cheltuieli de judecată 100 BUGETUL PE ANUL 2018. 55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1 288 85 Bunurile cumparate pe firma dar platite cu cardul firmei se inregistreaza in contabilitate, se intocmeste decontul de cheltuieli si astfel administratorii pot sa isi recupereze banii. Pentru decontare este nevoie de factura si de dovada platii. Plata facturi personale administrator cu cardul firme De exemplu, pentru un restaurant pot fi 200 de facturi pe o lună, a câte 30-50 de linii de cheltuieli care trebuie raportate în sistem. Modulul de raportare: Un consultant de finanțări, Cristian Lungu, spune că s-a adresat conducerii Ministerului Economiei, cu un e-mail Contributie pentru accidente de munca si boli profesionale : variabila intre 0,4% - 2% in functie de clasa de risc, conform coduri CAEN 2008 (Legea 346/2002, art.24 din Legea nr. 487/27.12.2006) Comision Inspectia Muncii - Camera de Munca (ITM): 0,75% De ce sa va inregistrati? Pentru a avea la dispozitia dvs. zeci de experti 24 / 7 / 365! Pentru a avea acces (dupa activarea contului) la o baza de date cu peste 3700 de intrebari si raspunsuri din domeniul relatiilor de munca si cel fiscal-contabil

Operatii de decontare cu alte verigi si cu tertii privind sumele retinute de intreprindere din retributii si anume: premiile si alte sume datorate de unitatea patrimoniala personalului potrivit contractului de munca. Toate aceste conturi se debiteaza pe parcursul lunii cu categoriile de cheltuieli respective si se crediteaza la finele. Infrastructura de cercetareLISTA DE VERIFICARE Locul de munca: DE IMPORTANTA MAJORA. Anexa FIŞĂ DE DECONTARE. Nume şi Prenume Telefon Adresa E-mail CHELTUIELI DECONTATE . CHELTUIELI DE TRANSPORT . DA NU BUGET UTILIZAT EURO BUGET EURO-echivalent în lei AVION. Protectia Muncii Consultanta Serviciu Extern SSM Nerespectarea normelor de securitatea muncii, lipsa instructajului sau a echipamentelor de protectie si securitate in munca pot provoca accidente mortale. Incapacitatea de munca temporara sau definitiva a salariatului poate aduce cheltuieli suplimentare neprevazute, amenzi previzibile, foarte consistente (pana la 10.000 lei!) sau privare de. sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accid 50.05.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.041,12 5.041,12 2.418,26 1.590,89 401,2

• Spirit de observatie dezvoltat, atentie la detalii • Indemanare, rabdare, capacitatea de a desfasura sarcini repetitive • Nu este necesara experienta anterioara. Beneficii: Tichete de masa; Decontare cheltuieli de transport. Program de lucru: Luni-Vineri, 8h/zi. Descriere companie: Productie etichete pentru industria confectiilor sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accidentelor de 50.05.10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 9.875.670,00 9.875.670,00 0,00 792.808,00 792.808,0 Decontul de cheltuieli. Decontul de cheltuieli este un document justificativ obligatoriu în cazul achizițiilor de bunuri sau servicii achitate cu numerar sau card bancar, pe baza de bon fiscal, pentru a permite înregistrarea în contabilitate a acestor tranzacții. Rolul formularului de decont cheltuieli: reprezintă documentul indispensabil. sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza accid 50.05.70 CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 75,00 75,00 68,33 68,3 Articole din locuri de munca scrise de Carmen. Megablog Resurse Umane. Articole Resurse Umane si Management. - Decontare cheltuieli de calatorie si cazare pentru 2 luni - Bonus lunar de 200 euro - Bonus la angajare de 1000 euro - Bonus de lunar de limba straina de 62 euro.

Astfel platile efectuate catre persoanele juridice din avansurile acordate spre decontare pe baza decontului de cheltuieli nu se includ in plafonul mentionat anterior (nota contabila 401= 542). Baza legala: Ordonanta 15/1996 art.5. Art accidente de munca & boli profesionale. anexa10-cerere curs reconversie - ambp anexa15- cerere rambursare cheltuieli ambp comunicarea evenimentelor ambp contract individual de asigurare ambp declaratie pe proprie raspundere - ambp anexa 13 - cerere privind solicitarea drepturilor de asigurari pentru amb LEGE 346 05/06/2002 - Portal Legislativ. LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale*) EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 8 aprilie 2014. Notă Acest referat descrie Fundamentarea Bugetului de Cheltuieli pentru o Institutie Publica. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A. a fost infiintata prin Hotararea de Guvern nr. 1283 din 13 august 2004 ca filiala a Companiei Nationale de Cai Ferate C.F.R. S.A. S.C. ELECTRIFICARE C.F.R. S.A.este o societate comerciala pe actiuni care are ca obiect de activitate montarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor de electrificare.

Despăgubirile pentru accidente de muncă şi boli profesionale, stabilite pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, se păstrează în cuantumurile stabilite şi se plătesc de către întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, vinovate de producerea accidentului de muncă ori de survenirea bolii profesionale, sau de succesorii. Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari de somaj Sporuri pentru conditii de munca rii Cheltuieli salariale in bani Subcapitol: 50-Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice si sigurantei nationale TITLUL l. C HELTUIELI DE PERS TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani 10.01.01 10.01.02 Indemnizatii de delegare Indemnizatii de detasare 10.01.30 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 20.01 Furnituri de birou Materiale pentru curatenie 20.01.02 20.01.03 Încalzit, Iluminat si forta motric CONT DE EXECUTIE VENITURI IUNIE 2015 mii lei Cod Denumire indicator 1 1' 2 2' 00.01.05 VENITURI -TOTAL 605954,50 311681,23 322122,52 54552,19 00.02.05 I. VENITURI CURENTE 582858,00 292639,00 318727,04 53995,13 12.05 8682,00 4379,00 6866,13 0,00 12.05.09 8682,00 4379,00 6866,13 0,00 12.05.10 20. 00.05 B. CONTRIBUTII DE ASIGURARI 572988,00 287733,00 311468,51 53944,6

cauza de accidente de munca si boli profesionale 107,00 Contributii din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli Cheltuieli de salarii in bani 272.552,08 272.552,08 Salarii de baza 226.537,99 226.537,99 Sporuri pentru conditii de munca 29.396,00 29.396,0 cont de executie venituri ianuarie 2016 mii lei cod denumire indicator 1 1' 2 2' 00.01.05 venituri -total 743199,00 184487,00 63647,18 00.02.05 i. venituri curente 737604,00 182492,00 63066,12 12.05 14393,00 3300,00 0,00 12.05.09 14393,00 3300,00 12.05.10 20. 00.05 b. contributii de asigurari 722056,00 178924,00 62938,83 20.05 contributiile angajatorilor 344394,00 84151,00 30292,5 Cheltuieli efectuate in data de 29.04.2013. Posted on 21.05.2013. by admin. Nr. crt. Nr OP/CEC/DP. Beneficiarul sumei. Valoarea ordinului de plata (lei) Obiectul platii. Bugetul din care se face plata Cheltuiala A - Integral de la buget 685003 Alte cheltuieli de administrare fond 100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1.378,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 685003 Alte cheltuieli de administrare fond 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 7.861,0 Cheltuiala A - Integral de la buget 685003 Alte cheltuieli de administrare fond 100304 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 1.578,00 Cheltuiala A - Integral de la buget 685003 Alte cheltuieli de administrare fond 100306 Contributii pentru concedii si indemnizatii 8.951,0

Articole din cheltuieli transport scrise de Marius Strâcnă. In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (2) din Codul muncii, salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil 682 milioane lei / lei million Execuþia bugetului asigurãrilor sociale de stat - continuare Execution of the state social insurance budget - continued 21.3 Încasãri realizate Denumirea indicatorilor Receipts obtained Indicators name 2017 2018 CHELTUIELI - total 57695,3 63560,0 EXPENDITURE - total Cheltuieli curente 57719,0 63585,3 Current expenditure Cheltuieli de personal 208,9 264,0. Diurna in 2021. In anul 202 1, nivelul maxim deductibil al diurnei se pastreaza la nivelul anului 2020, astfel: -pentru diurna interna- suma maxim deductibila este de 50 lei/zi. -pentru diurna externa :suma maxim deductibila este 2.5 ori nivelul pentru institutii publice. Diurna externa maxim deductibila este stabilita pentru fiecare tara in parte Reducerea varstei standard de pensionare pentru grupele de munca I si II. Reducerea varstei de pensionare - Conditii speciale de munca. Bine ati venit pe site-ul Casei Judetene de Pensii Iasi. Sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale asigura executarea drepturilor constitutionale de asigurari sociale

Contractul Colectiv de Munca pentru Invatamantul Preuniversitar valabil in 2019-2020 a fost semnat de catre Ministerul Educatiei si partenerii sociali din invatamant si a fost publicat in Monitorul Oficial. Prevederile specifice despre drepturile si obligatiile angajatilor din invatamant, zilele libere, salarizare Presedintele Consiliului de Administratie este si Director General in care calitate conduce si Comitetul de Directie. Decizia Consiliului de Administratie privind suma necesara remunerarii Comitetului de Directie trebuie sa fie ratificata de Adunarea Generala. Deciziile Comitetului de Directie se iau cu majoritatea simpla a votului membrilor sai Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli rofesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, Iluminat si forta motrica Tip Indicator Alte cheltuieli in domeniul invatamantulu

CHELTUIELI TOTALE 53.01 2 174 222 CHELTUIELI CURENTE (01 = 10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 2 173 372 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 10 332 Cheltuieli salariale în bani 10.01 8 440 Salarii de baza 10.01.01 6 906 Salarii de merit 10.01.02 0 Indemnizatii de conducere 10.01.03 0 Spor de vechime 10.01.04 0 Spor pentru conditii de munca 10.01.05 59 Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Alte sporuri Delegatii Voucere vacanta Voucere vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asig.sociale de sanatate Contributii de asig. pt.accidente de munca Contributii pt. concedii si indemnizatii cam TITLU 11 BUNURI SERVICII Bunuri. de platit 7=5-6 Cheltuieli efective 8 Credite de angajament 6 5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII 10 03 04 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 3.119 3.313 3.119 3.119 1.809 1.310 1.659 10 03 06 Contributii pentru concedii si. Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii 158/2005, cu modificärile si completärile ulterioare, sunt preväzute distinct la partea de cheltuieli buoetului Fondului national unic de asiguräri sociale de sänätate